Keystone logo
© CU Marketing Department
European University

European University

European University

Wstęp

European University jest autoryzowaną uczelnią wyższą o statusie uczelni edukacyjnej, która realizuje programy studiów wyższych zgodnie z zasadami określonymi przez prawo i wydaje świadectwo kwalifikacji uznawane przez państwo.

Decyzją Rady Autoryzacyjnej Placówek Oświatowych z dnia 21 stycznia 2011 r. Uczelnia uzyskała status uczelni dydaktycznej na okres 5 lat. Do 2012 roku uczelnia realizowała trzy programy edukacyjne: studia licencjackie z pielęgniarstwa, licencjackie z farmacji oraz studia magisterskie z zarządzania zdrowiem. Marginalna liczba studentów wynosiła 246 studentów. Pod koniec 2013 r. uczelnia uzyskała akredytację na studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość, a w latach 2014-2017 na realizowane obecnie programy edukacyjne, w tym na anglojęzyczny program edukacyjny doktora medycyny, który stanowi m.in. największy udział studentów zagranicznych. Decyzją Rady Autoryzacyjnej Uczelni z dnia 18 stycznia 2016 r. European University odzyskał status uczelni edukacyjnej na okres 5 lat, do 2021 r. Decyzją Rady Autoryzacyjnej Uczelni Wyższych Uczelnie z dnia 13 grudnia 2016 r. Uczelnia ma marginalną liczbę studentów liczącą 1500 studentów, a decyzją Rady Autoryzacyjnej Uczelni Wyższych z dnia 26 lipca 2019 r. European University ustalił próg 3000 studentów.

European University działają 4 wydziały:

 • Wydział Biznesu i Technologii
 • Wydział Prawa, Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Wydział Lekarski
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej

W ramach wymienionych wydziałów Uczelnia realizuje 12 programów kształcenia, które obejmują programy kształcenia dwóch poziomów szkolnictwa wyższego (licencjackiego, magisterskiego, jednostopniowego i rocznego kształcenia nauczycieli).

European University określił następujące priorytety strategiczne na najbliższe siedem lat zgodnie ze swoją misją, wizją i wartościami:

 • Rozwijać świadomość marki i zwiększać odpowiedzialność społeczną;
 • Rozwój wszystkich trzech poziomów programów szkolnictwa wyższego;
 • Poprawa jakości planowania i realizacji procesu uczenia się, szerokie wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania-uczenia się i oceniania;
 • Promocja i wzmocnienie działalności naukowo-badawczej;
 • Rozwój usług i środowiska dla studentów;
 • Zarządzanie organizacyjne Uczelnią i rozwój zasobów.

Do 2025 r. European University , zgodnie ze swoją wizją aplikacji, jest otwartą przestrzenią akademicką, która rozwija nowoczesną, dobrze wyposażoną, wygodną i dostosowaną infrastrukturę edukacyjną, naukową i pracowniczą, utrzymuje stabilność finansową, przyciąga i skutecznie utrzymuje wysoko wykwalifikowane zasoby ludzkie, promuje ich rozwój zawodowy oraz zachęca do mobilności akademickiej i studenckiej poprzez samorealizację oraz aktywne zaangażowanie w proces internacjonalizacji.

Wydział Lekarski

Wydział Lekarski European University działa od 2014 roku. Celem wydziału jest zapewnienie kształcenia studentów w zakresie ochrony zdrowia w zakresie wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej.

Proces dydaktyczny na Wydziale prowadzą znani i uznani specjaliści w tej dziedzinie, posiadający wieloletnie doświadczenie medyczne i pedagogiczne. Różnorodność metod nauczania i oceny daje możliwość opanowania nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych.

Wydział Lekarski podpisał umowy o współpracy z około 60 klinikami w Gruzji, a także z uczelniami medycznymi z różnych krajów świata. Profesorowie i studenci Wydziału Lekarskiego są członkami różnych międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i zawodowych. W oparciu o wszystkie powyższe, oprócz praktycznego szkolenia zapewnianego przez program, studenci mają możliwość odbycia praktyki klinicznej w różnych klinikach uniwersyteckich na całym świecie, a także angażowania się w bieżące projekty badawcze na wydziale oraz uczestniczenia w lokalnych i międzynarodowych wydarzenia naukowe. Studenckie czasopismo naukowe „Biomedical and Core Clinical Research Practice” ukazuje się od 2020 roku.

Na wydziale znajduje się centrum symulacji, w którym umiejętności kliniczne / sektorowe są nauczane i oceniane za pomocą nowoczesnych technologii medycznych, manekinów w symulowanym środowisku klinicznym.

Wydział prowadzi:

 • Program lekarza medycyny MD w języku angielskim
 • Program medycyny stomatologicznej w języku angielskim
 • Program medycyny stomatologicznej w języku gruzińskim

Na wydziale utworzono Instytut Badawczy Medycyny, który działa na bazie Krajowego Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc. Oprócz udziału w lokalnych i międzynarodowych grantach naukowych Instytut wydaje czasopismo naukowe „Journal of Biomedicine and Medical Sciences”.

Nie ograniczamy się tylko do nauczania medycyny. Proponujemy Państwu niezapomnianą podróż przez mikro i makro światy ludzkiego ciała z wykorzystaniem współczesnej literatury medycznej, środków multimedialnych oraz symulatorów medycznych. Zapraszamy do największych klinik, w których będziesz mógł w pełni doświadczyć realistycznego środowiska medycznego i pomóc w rozwiązywaniu rzeczywistych zadań i wykorzystaniu technik, które później będą kluczowe dla przeprowadzenia samodzielnych zabiegów w Twojej przyszłej specjalizacji.

Funkcje kampusu

 • Nowoczesna baza technologiczna, urozmaicona biblioteka oraz niezbędny sprzęt do poszczególnych programów;
 • Laboratoria;
 • Dobrze wyposażone pokoje;
 • Zmodernizowane i wysokopoziomowe sale symulacyjne.

Dlaczego warto studiować na European University ?

European University znajduje się w Tbilisi, pięknej i bezpiecznej stolicy Gruzji, w której studiuje około dziewięciu tysięcy międzynarodowych studentów, z których większość studiuje na kierunkach medycznych. Tbilisi to stare miasto z 1500-letnią historią i wspaniałymi starymi budynkami, stosunkowo tanim jedzeniem i zakwaterowaniem, a co najważniejsze, bardzo bezpiecznym jak reszta Gruzji.

Akademiki

Oferujemy również akademiki dla naszych studentów. Akademiki znajdują się w bezpiecznej i ekologicznej okolicy w pobliżu ambasady USA w Gruzji. Akademik obejmuje 4700 m2 powierzchni i może pomieścić 250 studentów. Każdy umeblowany i dobrze wyposażony pokój posiada sypialnię dla dwóch studentów z darmowym Wi-Fi, klimatyzacją, centralnym ogrzewaniem i łazienką. Niektóre pomieszczenia ogólnodostępne obejmują kawiarnię i siłownię na parterze. Profesjonalny personel mieszkaniowy zapewnia utrzymanie i bezpieczeństwo akademików.

  Rekrutacja

  Międzynarodowe rekrutacje

  Staramy się, aby proces rekrutacji był jak najbardziej elastyczny dla studentów aplikujących na European University spoza Gruzji.

  Wymóg językowy

  Przyszli studenci zagraniczni zdają egzamin z języka angielskiego na odległość. To sprawia, że proces jest opłacalny dla studentów, którzy są w stanie zakwalifikować się do programu ze swoich domów. Egzamin obejmuje część ustną i pisemną.

  Wymagane dokumenty składane za pośrednictwem aplikacji

  Wnioskodawca wypełniając poniższy formularz wniosku musi dołączyć następujące dokumenty w celu uzupełnienia wniosku.

  • Notarialnie poświadczona kopia dokumentu obywatelstwa.
  • Do oświadczenia osoby nieposiadającej obywatelstwa należy dołączyć kopię karty pobytu zamiast dokumentu poświadczającego obywatelstwo.
  • Notarialnie poświadczona kopia dokumentu poświadczającego pełne wykształcenie ogólne lub jego odpowiednika otrzymanego za granicą.
  • Zdjęcie 3X4.

  Jak złożyć wniosek?

  Wypełnij formularz aplikacyjny European University (wymagane konto Gmail), który zawiera szczegółowe i szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania. Po wypełnieniu wniosku kierownik rekrutacji i rekrutacji studentów zapozna się z dokumentami, a komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną online w celu ustalenia kwalifikacji kandydata do programu. Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentów kandydatów do Krajowego Centrum Doskonalenia Jakości Kształcenia do uznania i przesłanie ich do Ministerstwa Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji w celu uzyskania prawa do studiowania na Uniwersytecie .

  Po uzyskaniu prawa do studiów podpisywana jest umowa z aplikantem, po której aplikant uiszcza czesne.

  Po złożeniu pełnej dokumentacji kandydat zostanie przyjęty na European University i wydana zostanie wiza.

  Wymagania wizowe

  Jako student zagraniczny możesz studiować i mieszkać w Gruzji, jeśli jesteś posiadaczem odpowiedniej wizy. Cudzoziemcy przyjeżdżający do Gruzji w celu studiów długoterminowych otrzymują wizę imigracyjną (kategoria D3) na 90 dni kalendarzowych i prawo wielokrotnego wjazdu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji, przedstawicielstwo dyplomatyczne Gruzji za granicą oraz wydział konsularny podejmują decyzję o wydaniu wizy kategorii D w terminie 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku wizowego.

  1. Elektronicznie wypełniony i podpisany wniosek wizowy;
  2. Dokument podróży/paszport;
  3. Pokwitowanie potwierdzające wniesienie opłaty konsularnej;
  4. Zdjęcie;
  5. Dokumenty weryfikujące cel podróży w Gruzji;
  6. Dokument potwierdzający zapisanie się do autoryzowanej instytucji edukacyjnej;
  7. Dokument potwierdzający istnienie wystarczających środków w pożądanym okresie podróży;
  8. Dokument potwierdzający istnienie miejsca zamieszkania;
  9. Ubezpieczenie podróżne i zdrowotne;
  10. Dokument potwierdzający uiszczenie kary w przypadku nałożenia na cudzoziemca kary za nielegalny pobyt w Gruzji;
  11. W przypadku składania dokumentu do organu wydającego wizę za pośrednictwem pełnomocników konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentacji.

  Więcej informacji na temat przepisów wizowych można znaleźć na stronie służb konsularnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji.

  Rankingi

  Międzynarodowe uznanie

  Wydział Lekarski European University wyrobił sobie markę na rynku gruzińskim i zagranicznym i jest uznawany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundację na rzecz Postępu Międzynarodowej Edukacji i Badań Medycznych (FAIMER). Ponadto European University jest reprezentowany w Światowym Katalogu Szkół Medycznych. Wydział jest również uznawany przez Radę Medyczną (MCI) Indii oraz Radę Szkolnictwa Wyższego Turcji (YOK). European University jest członkiem Association for Medical Education in Europe (AMEE), Association of Medical School in Europe (AMSE), Jordanii i Niemiec.

  Lokalizacje

  • Tbilisi

   Administrative Building Tbilisi, 0141, Guramishvili Avenue 76, , Tbilisi

   • Tbilisi

    The Building of the Faculty of Medicine Tbilisi, 0189, Sarajishvili Street 17, , Tbilisi

    pytania