Keystone logo
ESSEC Business School Asia Pacific Campus

ESSEC Business School Asia Pacific Campus

ESSEC Business School Asia Pacific Campus

Wstęp

Jako pionier uczenia się związanego z biznesem od 1907 roku, misją ESSEC jest reagowanie na wyzwania przyszłości. W połączonym, technologicznym i niepewnym świecie, w którym zadania są coraz bardziej złożone, ESSEC oferuje wyjątkowe podejście pedagogiczne. Podejście to opiera się na tworzeniu i upowszechnianiu najnowocześniejszej wiedzy, połączeniu wiedzy akademickiej i praktycznego doświadczenia oraz wielokulturowej otwartości i dialogu.

Od momentu powstania w 1907 roku ESSEC Business School zyskała reputację dzięki wysokim standardom, dążeniu do doskonałości i wierze w wolność intelektualną. Jako instytucja akademicka zorientowana na badania, ESSEC zawsze starała się wcielać i przekazywać swoje pięć podstawowych wartości: humanizm, innowacje, odpowiedzialność, doskonałość i różnorodność.

Przywództwo ESSEC opiera się na jego zdolności do tworzenia nowej, stosownej i mającej duży wpływ wiedzy, która wpływa na działania szkoły we wszystkich dziedzinach: programy studiów licencjackich, magisterskich i menedżerskich oraz działalność przedsiębiorstw.

pytania