Keystone logo
Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco

Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco

Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco

Wstęp

Szkoła Rządu proponuje generowanie wiedzy naukowej oraz wszechstronne, ciągłe i doskonałe szkolenia w obszarze szkolenia przywódczego dla procesów demokratyzacji, transformacji oraz modernizacji gospodarczej i społecznej, w sferze publicznej i prywatnej.

cele

Promuj doskonałość, zapewniaj wolność akademicką i skutecznie przyczyniaj się do równych szans w szkolnictwie wyższym.

Promowanie współpracy i wymiany wiedzy i usług z sektorem produkcyjnym i społecznym, publicznym i prywatnym, zgodnie z obowiązującą polityką publiczną lub którą proponuje rozwijać.

Rozwijać i promować działania związane z rozszerzaniem i transferem wiedzy w ramach jakości, innowacji i etyki, które charakteryzują instytucję.

Promuj i rozwijaj badania nad podejściami koncepcyjnymi, metodologicznymi i technicznymi, które sprzyjają zwiększonej wydajności i przejrzystości w zarządzaniu sprawami publicznymi.

Lokalizacje

  • Resistencia

    R. S. Pena,143, , Resistencia

    pytania