Keystone logo
Didaxis Institute of Higher Studies

Didaxis Institute of Higher Studies

Didaxis Institute of Higher Studies

Wstęp

Instituto Dídaxis de Formación y Capacitación, SC, został założony w grudniu 1989 roku przez jego obecnego dyrektora, dr Carlosa Zarzara Charura. system otwarty lub na odległość: doktorat z pedagogiki, magister pedagogiki i specjalizacja nauczycielska. Programy te zaczęły być oferowane w lutym 2009 roku.

W celu realizacji tych programów Instytut Dídaxis zatrudnia kadrę nauczycielską złożoną z nauczycieli-instruktorów, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni w ramach własnej linii metodycznej Instytutu.

Rozumiejąc misję jako ostateczny cel, który nadaje sens wszystkim naszym działaniom, możemy zdefiniować misję Instituto Dídaxis de Estudios Superiores w następujący sposób:

Współpracować z rozwojem edukacji w Meksyku, poprzez programy dydaktyczne, badawcze i rozszerzające, mające na celu wspieranie akademickiego doskonalenia instytucji edukacyjnych, a zwłaszcza wszechstronnego szkolenia pracowników akademickich w nich pracujących.

Lokalizacje

  • México

    Avenida Ocampo Oriente,225, 27000, México

    pytania