Keystone logo
Dalian University Of Technology

Dalian University Of Technology

Dalian University Of Technology

Wstęp

Dalian University Of Technology jest pierwszym formalnym uniwersytetem nowego typu, założonym przez Komunistyczną Partię Chin w przededniu powstania Chińskiej Republiki Ludowej w celu budowy systemu przemysłowego Chin.

Dalian University Of Technology (DUT) to krajowy kluczowy uniwersytet zarządzany bezpośrednio przez Ministerstwo Edukacji Chin, który jest również sponsorowany przez Projekt 211 i Projekt 985. DUT nadal wspiera elity, promuje naukę i technologię, dziedziczy doskonałe kultury i kieruje społecznymi klimat jako jej misja, przylega do ducha DUT „Jedności i Postępu, Prawdy i Innowacji”, poświęca się tworzeniu, odkrywaniu, przekazywaniu, zachowywaniu i stosowaniu wiedzy oraz podejmuje wysiłki na rzecz podjęcia społecznej odpowiedzialności w służbie krajowi i światu.

Dalian University Of Technology powstał w kwietniu 1949 roku jako Szkoła Inżynierii Uniwersytetu Dalian; W lipcu 1950 r. Odwołano utworzenie Uniwersytetu Dalian, od którego School of Engineering uzyskała niezależność jako Dalian Institute of Technology; W październiku 1960 r. Instytut został zidentyfikowany jako National Key University bezpośrednio pod kierownictwem Ministerstwa Edukacji Chin; W kwietniu 1986 r. Powstała szkoła magisterska; W marcu 1988 instytut został przemianowany na Dalian University Of Technology ; W 1996 roku DUT rozpoczęło realizację „Projektu 211”, przy współudziale Ministerstwa Edukacji, prowincji Liaoning i miasta Dalian; W 2001 r. Uniwersytet rozpoczął realizację „Projektu 985” Budowy, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji, prowincję Liaoning i miasto Dalian; W 2003 r. Uniwersytet został zidentyfikowany jako uniwersytet, którego kadry zostały powołane przez Komitet Centralny KPCh; W grudniu 2012 roku Ministerstwo Edukacji formalnie zatwierdziło Dalian University Of Technology na budowę kampusu Panjin; Opierając się na kluczowych zasadach „planowania strategicznego, wysokiego standardu, innowacyjnego nauczania i uczenia się”, kampus Panjin przygotował się do osiągnięcia standardów akademickich, które są porównywalne ze standardami oferowanymi na głównym kampusie; We wrześniu 2017 r., Za zgodą Rady Państwa, DUT została wybrana do „Światowego Planu Budowy Uniwersytetów” w kategorii A.

Wydział uniwersytecki obejmuje 4321 nauczycieli (w tym 2650 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin), 10 członków Chińskiej Akademii Nauk i członków Chińskiej Akademii Inżynierii w pełnym wymiarze godzin, 30 na wydziale niestacjonarnym, 11 członków Przeglądu Dyscypliny Grupa Komisji ds. Stopni Naukowych Rady Państwa, 29 wybranych w „Planie tysiąca talentów”, 29 wybitnych profesorów i 14 przewodniczących programu „Cheung Kong Scholar Program”, 7 stypendystów z Cheung Kong, 35 zwycięzców chińskich funduszy krajowych dla wybitnych młodych naukowców , 10 głównych naukowców „Projektu 973”, 2 głównych naukowców młodych naukowców projektów specjalnych w ramach „Projektu 973”, 15 krajowych kandydatów do „Projektu Stu, Tysiąca i Dziesięciu Tysięcy”, 10 Młodzieżowych Liderów Innowacji Naukowo-Technologicznych Program Promocji Talentów Ministerstwa Nauki i Technologii, 17 laureatów Trans-Century Training Programs Foundation for the Talenty Komisji Edukacji Państwowej, 123 wyłonionych w t on Program dla Doskonałych Talentów Nowego Stulecia na Uniwersytecie Ministerstwa Edukacji, 4 laureatów National Higinguished Teacher Award, 2 laureatów Teacher Award w „10 Thousand Talents Plan” i 31 zwycięzców Higher Education Distinguished Teacher Award of Liaoning Prowincja, 726 Ph.D. przełożeni, 808 profesorów i 1098 profesorów nadzwyczajnych wśród pełnoetatowych członków wydziału. Obecnie na DUT studiuje 42 041 studentów stacjonarnych, w tym ponad 4 836 doktorantów, 10 893 studentów studiów magisterskich, 25 380 studentów i 860 studentów zagranicznych. Uczelnia ma również 3432 studentów niestacjonarnych na kierunkach zawodowych magisterskich.

DUT utrzymuje kształcenie talentów jako swoją podstawową misję i przywiązuje taką samą wagę do programów licencjackich, jak i magisterskich. Stworzyła multidyscyplinarny system, który koncentruje się na nauce i inżynierii oraz koordynuje naukę, inżynierię, ekonomię, zarządzanie, nauki humanistyczne, prawo, filozofię i sztukę. Uniwersytet ma 1 szkołę podyplomową, 7 wydziałów (w tym 1 wydział z 3 niezależnymi szkołami akademickimi), 8 niezależnych szkół akademickich i wydziałów pedagogicznych, 3 szkoły specjalne i 1 niezależną szkołę wyższą. Kampus Panjin ma 1 wydział dydaktyczny i 7 szkół akademickich; Kampus strefy rozwoju ma 3 szkoły akademickie.

Uniwersytet ma obecnie 4 krajowe kluczowe dyscypliny podstawowe (dynamika, inżynieria hydrauliczna, inżynieria i technologia chemiczna, zarządzanie i inżynieria, obejmujące 15 dyscyplin drugorzędnych), 6 krajowych kluczowych dyscyplin drugorzędnych (matematyka obliczeniowa, fizyka plazmy, produkcja mechaniczna i automatyka, inżynieria konstrukcyjna) , Structural Analysis for Industrial Equipment, Environmental Engineering) oraz 2 krajowe kluczowe dyscypliny drugorzędne (uprawy). Istnieje 27 programów doktoranckich w dyscyplinach podstawowych, 130 doktorantów. studia magisterskie na kierunkach średnich, 42 programy magisterskie na kierunkach podstawowych, 220 programów magisterskich na kierunkach średnich, 25 stacji badawczych z tytułem doktora. Uczelnia została upoważniona do nadawania stopni magisterskich nauczycielom studiów niestacjonarnych w niepełnym wymiarze godzin oraz stopni zawodowych z 12 dyscyplin, w tym Master of Business Administration (MBA, w tym EMBA), Master of Public Administration (MPA), Master of Architecture, Master of Engineering , Master of Finance, Master of Applied Statistics, Master of Arts, Master of Translation and Interpreting (MTI), Master of Engineering Management, Master of Arts and Communication, Master of Urban Planning and Master of Teaching Chinese as Foreign Language.

DUT ma 87 programów licencjackich, spośród których 82 jest obecnie zapisanych na studia licencjackie. Po dostosowaniu uniwersytet ma obecnie 77 programów licencjackich, w tym 23 krajowe programy specjalne. Istnieją 4 krajowe bazy edukacyjne i dydaktyczne (krajowa baza dydaktyczna w zakresie chemii, krajowa baza edukacji kulturalnej dla studentów, krajowa baza szkolenia talentów w zakresie układów scalonych, krajowa baza badawczo-dydaktyczna w zakresie nauk ścisłych), 8 krajowych ośrodków demonstracyjnych centrum chemii podstawowej, elektrotechniki oraz nauk i technologii elektronicznych, podstaw fizyki, inżynierii lądowej i wodnej, sztuk wyzwolonych, inżynierii chemicznej i inżynierii mechanicznej, a także centrum szkolenia inżynierów), 3 krajowe centra demonstracyjne wirtualnej symulacji (demonstracja centra wirtualnej symulacji chemii, elektrotechniki i elektroniki, nauki i technologii oraz motoryzacji) oraz 7 ogólnopolskich grup dydaktycznych. DUT jest jedną z 10 uniwersytetów pilotażowych w ramach krajowej reformy edukacji inżynierskiej, jedną z pierwszych grup uniwersytetów pilotażowych w krajowym programie eksperymentów innowacyjnych dla studentów, pierwszą grupą uniwersytetów demonstracyjnych w krajowej reformie edukacji w zakresie innowacji i przedsiębiorczości oraz jedna z pierwszych pilotażowych uczelni w „Doskonałym Programie Kształcenia i Szkolenia Inżynierów” Ministerstwa Edukacji.

Dyscypliny inżynieryjno-chemiczne DUT znalazły się na „światowej liście dyscyplin budowlanych”. Dobrze rozwinięte dyscypliny w DUT są wyposażone w bogate zasoby i mają silne zaplecze badawcze. Uniwersytet posiada 1 krajowe Centrum Innowacji Współpracy w 2011 r. (Centrum Innowacji Współpracy Głównej Produkcji Maszyn w Liaoning), 3 Kluczowe Laboratoria Państwowe (Państwowe Kluczowe Laboratorium Inżynierii Przybrzeżnej i Morskiej, Państwowe Kluczowe Laboratorium Chemii Drobnych, Państwowe Kluczowe Laboratorium Analiz Strukturalnych dla Przemysłu Equipment), 3 krajowe ośrodki badań inżynieryjnych (National Joint Engineering Research Center for Shipbuilding, National Joint Engineering Research Center for E-Government Affair Simulation, National Joint Engineering Research Centre for Advanced Equipment Design and CAE Software Development), 4 krajowe laboratoria inżynieryjne (National Wspólne Laboratorium Inżynierskie ds. Technologii Oszczędności Energii i Kontroli Urządzeń Przemysłowych, Krajowe Wspólne Laboratorium Inżynierskie Technologii Mostów i Tuneli, Krajowe Wspólne Laboratorium Inżynierskie ds. Zarządzania Produkcją i Technologii Informacyjnych, Krajowe Wspólne Laboratorium Inżynierskie ds. Ratownictwa Pożarowego i Ratowniczego), 1 National University Science Park ( Dalian University Of Technology National University Science Park), 1 National Technology Transfer Center ( Dalian University Of Technology National Technology Transfer Center), 1 National Technology Center ( Dalian University Of Technology National Vibration and Strength Test Center), 1 Krajowa Baza Badawcza Wdrażania Strategii Własności Intelektualnej, 1 Krajowa Baza Szkoleniowa w zakresie Własności Intelektualnej (Liaoning). Uczelnia posiada również 5 kluczowych laboratoriów Ministerstwa Edukacji (Kluczowe Laboratorium Precyzyjnej i Nietradycyjnej Technologii Obróbki, Kluczowe Laboratorium Ekologii Przemysłowej i Inżynierii Środowiska, Kluczowe Laboratorium Wykorzystania Energii Morskiej i Oszczędności Energii, Kluczowe Laboratorium Modyfikacji Materiałów przy użyciu lasera , Wiązki jonów i elektronów, Kluczowe Laboratorium Obróbki Precyzyjnej / Nietradycyjnej i Mikroprodukcji (Kategoria B)), 20 kluczowych laboratoriów prowincji Liaoning, 4 inżynieryjne ośrodki badawcze Ministerstwa Edukacji, 22 inżynieryjne (technologiczne) ośrodki badawcze (Laboratorium inżynierskie) prowincji Liaoning, 2 publiczne platformy innowacji technologicznych, 9 baz innowacji technologicznych i baz transferu technologii, 3 międzynarodowe bazy współpracy naukowej i technologicznej na poziomie krajowym, 6 baz innowacji w dyscyplinach szkolnictwa wyższego, 6 krajowych grup badawczych ds. Innowacji, 2 dyscypliny kluczowe zespoły innowacyjne Programu Promocji Innowacyjnych Talentów im Ministerstwo Nauki i Techniki oraz 10 zespołów innowacyjnych Ministerstwa Edukacji.

Do 2001 r. Uczelnia otrzymała 47 krajowych nagród za osiągnięcia naukowo-techniczne, 490 nagród za osiągnięcia naukowe i techniczne szczebla wojewódzkiego i ministerialnego; do 2012 r. DUT zdobył 8 chińskich nagród patentowych jako pierwsze stowarzyszenie, w tym złoty medal. Obecnie 9 dyscyplin DUT znajduje się w pierwszej 1% w międzynarodowym rankingu ESI, z których inżynieria, chemia i materiałoznawstwo znalazły się w pierwszej światowej 1; 12 dyscyplin zostało wybranych do Top 500 w światowym rankingu dyscyplin QS, a liczba dyscyplin zajmuje 18. miejsce na wszystkich uniwersytetach w Chinach; 16 dyscyplin zostało wybranych do światowego rankingu dyscyplin Times Higher Education, a liczba dyscyplin zajmuje 11. miejsce na wszystkich uniwersytetach w Chinach.

Dalian University Of Technology ma trzy kampusy (Lingshui, Development Zone i Panjin) w dwóch miastach (Dalian i Panjin). Zajmuje łączną powierzchnię 4,262 miliona metrów kwadratowych z obszarem budowy 1,68 miliona metrów kwadratowych. Biblioteka uniwersytecka posiada zbiór ponad 3668 000 książek i ponad 58 000 chińskich i zagranicznych czasopism elektronicznych. Istniejący teren sportowy uczelni to 213 000 metrów kwadratowych. W tym samym czasie DUT ma krajowy system sieci kampusów pierwszej klasy.

DUT nawiązał długoterminową, stabilną współpracę z 207 uniwersytetami i instytucjami badawczymi w 29 krajach i regionach. W latach 2014-2016 uczelnia złożyła wniosek o 34 kluczowe projekty Ministerstwa Edukacji w zakresie rekrutacji zagranicznych ekspertów i utworzyła 6 Narodowych Centrów Innowacji dla Wprowadzania Talentów Dyscypliny, o łącznej wartości 25,286 mln juanów, zatrudniających 2674 długoterminowych i krótkoterminowych terminowi eksperci zagraniczni. Aby wzmocnić międzynarodową wizję studentów i możliwości akademickie, uniwersytet aktywnie rozwija ponad 150 programów wymiany zagranicznej, w tym studia za granicą finansowane przez państwo, wspólne szkolenia, studia wymiany, krótkoterminowe wymiany i staże zagraniczne. W latach 2014-2016 wysłano łącznie 4278 studentów długoterminowych i krótkoterminowych.

Obecnie DUT nadal wypełnia podstawowe zadanie, jakim jest ustanowienie wysokich wartości moralnych i kultywowanie ludzi, utrzymanie podstawowej misji kształcenia talentów, pogłębianie kompleksowej reformy, wzmacnianie cech konotacji i dążenie do budowy światowej klasy uniwersytetu o chińskich cechach .

Lokalizacje

  • Dalian

    凌工路,2, , Dalian

    pytania