Keystone logo
Czestochowa University of Technology Master in Management (MSc)
Czestochowa University of Technology

Master in Management (MSc)

Częstochowa, Polska

4 Semesters

Język angielski

Pełny etat

31 Jul 2024

Oct 2024

EUR 1200 / per semester *

W kampusie

* plus dodatkowa bezzwrotna opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł (ok. 20 EUR).

Wstęp

Absolwent zarządzania posiada umiejętności niezbędne do zarządzania małą i średnią firmą produkcyjno-usługową oraz jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Jednocześnie studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu i Public Relations, która pozwala im samodzielnie ocenić sytuację finansową firmy i zadbać o jej dalszy rozwój, kształtując jednocześnie wizerunek zewnętrzny firmy we współpracy z mediami.

Absolwenci są zatrudniani na stanowiskach kierownictwa operacyjnego, analitycznego, średniego i wyższego szczebla w firmach produkcyjnych i usługowych, jednostkach biznesowych i samorządach lokalnych, agencjach, instytucjach doradczych i non-profit oraz w obszarach bankowości. Zdobywają także przygotowanie zawodowe do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na studia magisterskie mogą przystąpić także absolwenci innych dziedzin nauk ekonomicznych oraz spoza nich. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy badawczej.

Rekrutacja

Program

Wynik programu

O szkole

pytania