Keystone logo
Czestochowa University of Technology

Czestochowa University of Technology

Czestochowa University of Technology

Wstęp

Politechnika Częstochowska od ponad siedemdziesięciu lat współtworzy przyszłość inżynierii i technologii. W trakcie swojej działalności naukowej i edukacyjnej Politechnika Częstochowska wpisała się w historię i tradycję regionu częstochowskiego oraz samego miasta. W ogólnopolskich rankingach państwowych szkół wyższych plasujemy się w czołówce uczelni o podobnym profilu. Doskonała jakość naszego nauczania i badań naukowych oraz niezrównana wiedza akademicka i doświadczenie naszej kadry akademickiej sprawiają, że studiowanie na Politechnice Częstochowskiej jest stymulującym i nieocenionym doświadczeniem. Poprzez swoje programy nauczania Politechnika Częstochowska kładzie silny nacisk na naukę opartą na projektach i pracę zespołową.

Dążymy do tego, aby Politechnika Częstochowska była instytucją, która:

 • Oferuje wysokiej jakości edukację, zapewniając absolwentom umiejętności pożądane na rynku pracy.
 • Aktywnie współpracuje z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, zapewniając studentom wzbogacenie wiedzy i doświadczenia poprzez staże i szkolenia praktyczne.
 • Opracowanie atrakcyjnej oferty dla studentów zagranicznych i wspieranie międzynarodowej mobilności pracowników, doktorantów i studentów.
 • Rozwija dyscypliny naukowe kluczowe dla aktualnych wyzwań naukowych i nowoczesnego przemysłu, pełniąc rolę ośrodka badawczo-rozwojowego o znaczącym potencjale innowacyjnym, wyposażonego w wysokiej jakości infrastrukturę badawczą umożliwiającą realizację ambitnych projektów naukowych o znaczeniu międzynarodowym.
 • Zacieśnia współpracę z uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz wiodącymi podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym, mającą na celu realizację projektów badawczo-rozwojowych i prac wdrożeniowych, tworzenie powiązań kooperacyjnych sprzyjających komercjalizacji i transferowi wyników badań, a także prac rozwojowych z Uczelni do gospodarki.
 • Angażuje się w działania na rzecz wzrostu odpowiedzialności społecznej i uczestniczy w globalnym procesie osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

Statystyka

 • Studenci zagraniczni:

  30%

 • 00

Rekrutacja

Wszystkie dokumenty złożone przez kandydata oraz potwierdzenia wystawione przez Uczelnię są dodawane lub pobierane z systemu.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę. Uczelnia nie przesyła dokumentów również drogą elektroniczną.

W systemie pojawiają się informacje o kolejnych krokach – w szczególności – płatnościach.

Podstawowe polskie wymagania dotyczące dyplomów zagranicznych możesz sprawdzić na stronie internetowej szkoły

Różnica edukacyjna nie może być dłuższa niż 5 lat.

W systemie pojawiają się informacje o kolejnych krokach – w szczególności – płatnościach.

Krok 1: Zarejestruj się w Systemie

Rejestracja w systemie jest obowiązkowa dla wszystkich potencjalnych kandydatów. System jest oficjalnym narzędziem komunikacji. Wybory dokonane na etapie rejestracji nie są wiążące. Utworzenie profilu kandydata rozpoczyna proces komunikacji.

 • Utwórz konto - wpisz swój adres e-mail i hasło
 • Podaj wymagane dane i prześlij skany swoich dokumentów
 • Poczekaj, po kilku dniach otrzymasz powiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (dokument z danymi bankowymi)

Krok 2: Uiść opłatę aplikacyjną (85 zł)

Dokumentów nie weryfikujemy do czasu zaksięgowania na naszym koncie pełnej kwoty opłaty za wniosek.

 • Na swoim profilu znajdziesz dane bankowe do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
 • Dokonaj płatności zgodnie z instrukcją
 • Załącz potwierdzenie (pdf) na swoim profilu. Nie mamy wpływu na to, ile czasu zajmie zaksięgowanie opłaty za wniosek na naszym koncie. Trwa to od kilku dni do ponad dwóch tygodni
 • Po zaksięgowaniu opłaty za wniosek na naszym koncie - status opłaty w systemie zmieni się na „opłacone”

Krok 3: Weryfikacja dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna przez Skype

Upewnij się, że przesłałeś wymagane dokumenty edukacyjne. Uzupełnij niezbędne dane we wszystkich zakładkach systemu (dane osobowe, dane kontaktowe, dane paszportowe, dane o wykształceniu).

 • Jeżeli stwierdzimy braki lub niekompletność dokumentów, poinformujemy Cię o tym
 • Po takim powiadomieniu będziesz miał 14 dni na przesłanie odpowiednich dokumentów, w przeciwnym razie Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Status Twojego wniosku zmieni się na „odrzucony”
 • Gdy tylko Twoje dokumenty uzyskają status „zaakceptowane”, zostaniesz zakwalifikowany na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. O proponowanym terminie rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy Cię

Krok 4: Zapłać czesne

WAŻNE: Konto opłat za naukę jest kontem innym niż konto opłat za aplikację.

 • Po zaakceptowaniu dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej otrzymasz powiadomienie, że na Twoim profilu znajduje się dokument umożliwiający wpłatę czesnego
  • Opłata: 1200 EUR/semestr – studia w języku angielskim, 600 EUR/semestr lub 850 EUR/semestr – studia w języku polskim (w zależności od kierunku studiów)
  • Dokonaj płatności zgodnie z podanymi danymi bankowymi.
  • Załącz potwierdzenie (pdf) na swoim profilu. Nie mamy wpływu na to, ile czasu zajmie zaksięgowanie opłaty na naszym koncie. Trwa to od kilku dni do ponad dwóch tygodni.
  • Po zaksięgowaniu czesnego na naszym koncie - status opłaty w systemie zmieni się na "zapłacone"

Krok 5: List akceptacyjny

List akceptacyjny i inne niezbędne dokumenty będą widoczne na Twoim profilu do 7 dni od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

 • Dokumenty dostępne są w systemie w formie kolorowych skanów.
 • Sprawdź list przyjęcia pod kątem dokładności.
 • Jeśli potrzebujesz oryginału - daj nam znać. Dokumenty wyślemy pocztą tradycyjną.
 • Nie wysyłamy oryginałów przesyłką ekspresową. Możesz sam zamówić i zapłacić za kuriera. W takim przypadku pamiętaj o przesłaniu nam dokumentów do wysyłki i poinformowaniu nas wcześniej o terminie odbioru przesyłki.
 • Rezerwacja akademika - możliwa na tym etapie

Stypendia i Finansowanie

Czestochowa University of Technology nie zapewnia stypendiów dla studentów zagranicznych, jednakże studenci ubiegający się o stypendia rządowe lub prywatne otrzymają pełne wsparcie w swoich poszukiwaniach.

Lokalizacje

 • Częstochowa

  ul J.H Dąbrowskiego 69 , 42-201, Częstochowa

pytania