Keystone logo
Czestochowa University of Technology

Czestochowa University of Technology

Czestochowa University of Technology

Wstęp

Politechnika Częstochowska od ponad siedemdziesięciu lat współtworzy przyszłość inżynierii i technologii. W trakcie swojej działalności naukowej i edukacyjnej Politechnika Częstochowska wpisała się w historię i tradycję regionu częstochowskiego oraz samego miasta. W ogólnopolskich rankingach państwowych szkół wyższych plasujemy się w czołówce uczelni o podobnym profilu. Doskonała jakość naszego nauczania i badań naukowych oraz niezrównana wiedza akademicka i doświadczenie naszej kadry akademickiej sprawiają, że studiowanie na Politechnice Częstochowskiej jest stymulującym i nieocenionym doświadczeniem. Poprzez swoje programy nauczania Politechnika Częstochowska kładzie silny nacisk na naukę opartą na projektach i pracę zespołową.

Dążymy do tego, aby Politechnika Częstochowska była instytucją, która:

  • Oferuje wysokiej jakości edukację, zapewniając absolwentom umiejętności pożądane na rynku pracy.
  • Aktywnie współpracuje z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, zapewniając studentom wzbogacenie wiedzy i doświadczenia poprzez staże i szkolenia praktyczne.
  • Opracowanie atrakcyjnej oferty dla studentów zagranicznych i wspieranie międzynarodowej mobilności pracowników, doktorantów i studentów.
  • Rozwija dyscypliny naukowe kluczowe dla aktualnych wyzwań naukowych i nowoczesnego przemysłu, pełniąc rolę ośrodka badawczo-rozwojowego o znaczącym potencjale innowacyjnym, wyposażonego w wysokiej jakości infrastrukturę badawczą umożliwiającą realizację ambitnych projektów naukowych o znaczeniu międzynarodowym.
  • Zacieśnia współpracę z uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz wiodącymi podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym, mającą na celu realizację projektów badawczo-rozwojowych i prac wdrożeniowych, tworzenie powiązań kooperacyjnych sprzyjających komercjalizacji i transferowi wyników badań, a także prac rozwojowych z Uczelni do gospodarki.
  • Angażuje się w działania na rzecz wzrostu odpowiedzialności społecznej i uczestniczy w globalnym procesie osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

Lokalizacje

  • Częstochowa

    ul J.H Dąbrowskiego 69 , 42-201, Częstochowa

pytania