Keystone logo
Castro Carazo University (Universidad Castro Carazo (UCC))

Castro Carazo University (Universidad Castro Carazo (UCC))

Castro Carazo University (Universidad Castro Carazo (UCC))

Wstęp

Ze względu na swój prestiż i trajektorię, Uniwersytet Castro Carazo jest powołany do zagwarantowania wszystkim ludziom, bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, wiek, różne zdolności, stan społeczny, warunki zdrowotne, religię, poglądy, preferencje czy stan cywilny, dostęp do wysokiej jakości środowisk do nauczania i uczenia się.

Poprzez odpowiednie i skuteczne szkolnictwo wyższe, Uniwersytet Castro Carazo ma na celu przyczynienie się do dobrobytu indywidualnego i zbiorowego, rozwijając u swoich studentów zdolność do realizacji marzeń, celów zawodowych i pełnego potencjału intelektualnego. W podobny sposób umożliwia im przyjęcie wspólnej odpowiedzialności jako przedsiębiorczych, produktywnych, kreatywnych i etycznych obywateli w zmieniającym się i wielokulturowym świecie.

W tym celu Uniwersytet Castro Carazo oferuje formalne i nieformalne programy edukacji ogólnej, zawodowej i ochrony środowiska. Zapewnia również rozwój uczniów i usługi wsparcia, aby zapewnić sukces swoim uczniom w ich planach życiowych.

Lokalizacje

  • San José

    San José, Kostaryka

    pytania