Keystone logo
Bukkyo University

Bukkyo University

Bukkyo University

Wstęp

Od momentu założenia w 1868 r. Bukkyo University jest uniwersytetem badawczym skoncentrowanym na uczniu, zapewniającym wysokiej jakości doświadczenia edukacyjne, jednocześnie poszukując nowej wiedzy poprzez nauczanie, badania oraz interdyscyplinarne i zaangażowane stypendia.

Daliśmy uczniom wiedzę, wnikliwość, umiejętności i doświadczenie, aby stać się liderami dla wspólnego dobra. Opierając się na naukach Gotamy-Buddy i wielebnego Honena, założyciela buddyzmu Czystej Krainy, Bukkyo University ma zdecydowanie globalny pogląd i różnorodne perspektywy, które są obecnie reprezentowane przez studentów (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), wykładowców i personel .

Bukkyo University czerpie swoją podstawową inspirację z nauk Buddy i wielebnego Honena jako źródła mądrości. Jako wszechstronny uniwersytet oparty na podstawowych wartościach Wielebnego Honena, założyciela buddyzmu Czystej Krainy, kształcimy studentów, aby myśleli krytycznie, działali pozytywnie, skutecznie komunikowali się, odnosili sukcesy zawodowe i prowadzili etycznie.

Lokalizacje

  • Kyoto

    Kyoto, Japonia

    pytania