Keystone logo
Brown University School of Engineering

Brown University School of Engineering

Brown University School of Engineering

Wstęp

Misją Uniwersytetu Browna jest służenie społeczności, narodowi i światu poprzez odkrywanie, przekazywanie i zachowywanie wiedzy i zrozumienia w duchu swobodnego dociekania oraz poprzez kształcenie i przygotowywanie studentów do pełnienia urzędów życia z użytecznością i reputacją .

Robimy to poprzez partnerstwo studentów i nauczycieli w zjednoczonej społeczności znanej jako kolegium uniwersyteckie.

School of Engineering wspiera ogólną misję Uniwersytetu w następujący sposób:

Szkoła Inżynierii Uniwersytetu Browna kształci przyszłych liderów w zakresie podstaw inżynierii w środowisku badań światowej klasy. Kładziemy nacisk na podejście interdyscyplinarne i szerokie zrozumienie podstawowych problemów globalnych. Współpraca na terenie kampusu i poza nim wzmacnia nasz rozwój postępu technologicznego, który odpowiada na wyzwania o żywotnym znaczeniu dla nas wszystkich.

Lokalizacje

  • Providence

    Hope Street,184, 02912, Providence

    pytania