Keystone logo
Bournemouth University

Bournemouth University

Bournemouth University

Wstęp

Nasza wizja

Naszą wizją jest bycie rozpoznawanym na całym świecie jako wiodący uniwersytet inspirujący do nauki, pogłębiający wiedzę i wzbogacający społeczeństwo poprzez połączenie edukacji, badań i praktyki.

Nasz cel

Naszym celem w BU jest inspirowanie do nauki, pogłębianie wiedzy i wzbogacanie społeczeństwa. Będziemy:

 • Inspiruj do nauki dla naszych uczniów i pracowników oraz w naszych szerszych społecznościach
 • Zaawansowana wiedza w praktyce i zawodach oraz naszych obszarach akademickich
 • Wzbogać społeczeństwo poprzez edukację, wpływ naszych badań i nasz wkład w globalne wyzwania.

Nasze wartości

Nasze wartości to doskonałość, inkluzywność, kreatywność i odpowiedzialność:

Doskonałość

Dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy.

Integracja

Cenimy i szanujemy różnorodność i działamy, aby zapewnić, że jesteśmy inkluzywni.

Kreatywność

Jesteśmy pomysłowi, innowacyjni i tworzymy rozwiązania problemów.

Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za wpływ naszych działań i koncentrujemy naszą działalność jako społeczności uczącej się na wnoszeniu pozytywnego wkładu w społeczeństwo.

Bez względu na to, jaki czas spędzony z nami masz w zanadrzu, będzie to ekscytująca podróż – od spotkania ze znajomymi na całe życie w salach, po doświadczenie w stażu, zwiedzanie okolicy lub wstąpienie do klubu lub stowarzyszenia. Dowiedz się więcej o tym, co życie w BU ma do zaoferowania.

Statystyka

Nasze nagrody

Brązowa Nagroda Ateny SWAN

W maju 2019 r. BU otrzymało brązową nagrodę Athena SWAN w uznaniu naszych osiągnięć i zaangażowania w poprawę równości płci w szkolnictwie wyższym. Nagroda Athena SWAN, która pierwotnie obejmowała kobiety pracujące w naukach ścisłych, technologii, inżynierii, matematyce i medycynie (STEMM), została rozszerzona w 2015 r., aby uhonorować pracę podjętą zarówno w STEMM, jak i sztuce, naukach humanistycznych, naukach społecznych, biznesie i prawie (AHSSBL) oraz szerzej zajmować się równouprawnieniem płci dla wszystkich pracowników akademickich, zawodowych i pomocniczych, a także studentów. To właśnie na mocy nowego statutu BU uzyskał akredytację.

Pomyślne zgłoszenie się BU do brązowej nagrody wynika z naszego zaangażowania w dążenie do kultury sprzyjającej włączeniu płci na całym uniwersytecie. Skupiamy się na przejściu od wdrażania centralnego do lokalnego, osadzaniu zasad Karty SWAN na wydziałach/usługach i wspieraniu wszystkich działów w celu uzyskania nagród SWAN. Kluczowe cele to zwiększenie reprezentacji kobiet na wyższych stanowiskach akademickich, wspieranie i zachęcanie do elastycznego i przyjaznego rodzinie środowiska pracy dla wszystkich pracowników oraz zapewnienie równości płci na całym uniwersytecie.

Następujące wydziały posiadają również wydziałową brązową nagrodę Ateny SWAN:

 • Wydział Psychologii
 • Dział Produkcji Mediów
 • Wydział Nauk o Życiu i Środowisku

Kontrola jakości

W 2013 roku staliśmy się pierwszą uczelnią w Wielkiej Brytanii, która otrzymała status „polecany” za jakość naszych możliwości uczenia się. Status przyznawany przez QAA (Agencję Zapewnienia Jakości dla Szkolnictwa Wyższego) jest wyrazem uznania dla wielu sposobów, w jakie zapewniamy studentom możliwość odniesienia sukcesu. QAA przyjrzała się wielu różnym sposobom, w jakie wspieramy naszych uczniów, w tym jakości nauczania, które otrzymują, wsparciu akademickiemu, zasobom, takim jak biblioteki i obiekty IT, oraz ogólnemu dostępnemu wsparciu.

Nagroda HR Excellence in Research

BU posiada nagrodę Komisji Europejskiej HR Excellence in Research Award od 2013 roku. Nagroda ta jest wyrazem zaangażowania BU w dostosowanie procesu i praktyki do brytyjskiego konkordatu na rzecz wspierania rozwoju kariery naukowców, a tym samym poprawy warunków pracy i rozwoju kariery dla pracowników naukowych.

Jubileuszowa Nagroda Królowej

W 2012 roku otrzymaliśmy nagrodę The Queen's Anniversary Prize w uznaniu naszego wkładu w światową doskonałość i pionierski rozwój animacji komputerowej. Nagrody z okazji rocznicy królowej są częścią krajowego systemu wyróżnień i są najbardziej prestiżowymi nagrodami w brytyjskiej edukacji. Nagroda jest przyznawana naszemu Narodowemu Centrum Animacji Komputerowej (NCCA) z siedzibą w The Media School, które od 1989 roku znajduje się w czołówce edukacji i badań nad animacją komputerową.

Kamienna ściana

Zostaliśmy Mistrzem Różnorodności Stonewall dzięki zaangażowaniu BU w bycie organizacją integracyjną. Bycie członkiem Stonewall zapewnia uniwersytetowi narzędzia do przyjęcia strategicznego i ustrukturyzowanego podejścia do inicjatyw na rzecz równości LGBT na całym świecie. Dowiedz się więcej o Stonewall.

Platynowa Nagroda EcoCampus

Nasza nagroda EcoCampus Platinum Award to najwyższe wyróżnienie, jakie możemy osiągnąć, świadczące o doskonałości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy jedną z zaledwie 16 uczelni, które otrzymały tę nagrodę wraz z certyfikacją ISO14001. Świadczy o naszym zaangażowaniu w ochronę środowiska i uznaje nasze praktyki, procedury i systemy zarządzania w zakresie ochrony środowiska. Aby osiągnąć platynowy standard, nasz system zarządzania środowiskowego musiał być na najwyższym poziomie. Audytorzy byli szczególnie pod wrażeniem wysiłku włożonego we wdrożenie naszego systemu zarządzania, a także poziomu, na którym zrównoważony rozwój został osadzony w strategicznym kierunku uczelni. Będziemy nadal pracować nad minimalizacją naszego negatywnego wpływu na środowisko jako instytucja i maksymalizacją pozytywnego wpływu, jaki możemy mieć poprzez nauczanie i badania.

Uniwersytet Fairtrade

BU otrzymał status „Uniwersytetu Fairtrade” w 2006 roku; obecnie w Wielkiej Brytanii istnieje ponad 170 uniwersytetów i szkół wyższych Fairtrade, a wiele innych pracuje nad uzyskaniem statusu, co pokazuje szczegółowe zaangażowanie, jakie podjęliśmy w celu promowania konsumpcji produktów Fairtrade. Dowiedz się więcej o naszym statusie Fairtrade.

Inne nagrody

Czas na zmianę przyrzeczenia organizacyjnego

W 2011 roku podpisaliśmy zobowiązanie do zmiany czasu na zmiany. Jest to program, który ma na celu walkę ze stygmatyzacją i dyskryminacją związaną ze zdrowiem psychicznym, zwłaszcza w miejscu pracy.

Karta świadomego pracodawcy

Podpisaliśmy tę kartę w 2010 roku i poważnie traktujemy nasze zobowiązanie jako pracodawcy pozytywnie nastawionego do zdrowia psychicznego. Przystępując do tego programu, zademonstrowaliśmy naszą otwartą i przystępną politykę oraz pokazaliśmy, że cenimy wkład każdego z naszych pracowników.

Pracodawca ds. niepełnosprawności

To znak jakości, który osiągnęliśmy w 2019 roku. Jest on przyznawany przez Departament Pracy i Emerytur za pozytywne zaangażowanie w zatrudnianie, zatrzymywanie, szkolenia i rozwój zawodowy pracowników niepełnosprawnych.

  Rekrutacja

  Aby studiować u nas na poziomie licencjackim, musisz spełnić pewne kryteria. Każdy kurs ma swoje własne wymagania wstępne, więc sprawdź nasze strony kursów. Zobaczysz ogólną liczbę punktów taryfowych UCAS wymaganych do kursu, a także szczegółowe informacje o tym, jak zdobyć punkty; na przykład z trzech poziomów A lub równoważnych, wraz z wymaganiami GCSE.

  Jak działa Taryfa UCAS

  Punkty taryfowe UCAS są obliczane na podstawie rodzaju posiadanych kwalifikacji oraz uzyskanej oceny lub poziomu. Na przykład – dla osób ubiegających się o studia licencjackie we wrześniu 2021 r. – za każdą ocenę A uzyskaną na poziomie A otrzymasz 48 punktów taryfowych UCAS (odpowiednik PPP w BTEC Extended Diploma) i za każde B ocena dostajesz 40 punktów (i tak dalej). Pełne informacje na temat systemu punktów taryfowych można znaleźć na stronie internetowej UCAS.

  Należy pamiętać, że BU nie akceptuje równoważnych punktów taryfowych UCAS za maturę międzynarodową - proszę zapoznać się z poniższą tabelą taryf. Możemy również określić, że potrzebujesz określonych stopni, doświadczenia lub studiowania wymaganych przedmiotów w ramach wymogu przystąpienia do określonego kursu.

  Statystyki absolwentów

  Lokalizacje

  • Wallisdown

   Wallisdown Road, BH12 5HH, Wallisdown

   pytania