Keystone logo
Berthier Institute of Philosophy (Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE))

Berthier Institute of Philosophy (Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE))

Berthier Institute of Philosophy (Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE))

Wstęp

Stymulować twórczość kulturową i rozwój ducha naukowego i refleksyjnego myślenia;

Szkolić absolwentów z różnych dziedzin wiedzy, zdolnych do wejścia do sektorów zawodowych i uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa brazylijskiego oraz współpracować w ich ustawicznym szkoleniu;

Zachęcanie do badań i dociekań naukowych, mających na celu rozwój nauki i technologii oraz tworzenie i upowszechnianie kultury, a tym samym rozwijanie zrozumienia człowieka i środowiska, w którym żyje;

Promować rozpowszechnianie wiedzy kulturowej, naukowej i technicznej, która stanowi dziedzictwo ludzkości i przekazywać wiedzę poprzez nauczanie, publikacje lub inne formy komunikacji;

Wzbudzaj stałe pragnienie doskonalenia kulturalnego i zawodowego oraz umożliwiaj odpowiednie wdrażanie, integrując zdobywaną wiedzę w strukturę intelektualną systematyzującą wiedzę każdego pokolenia;

Pobudzać wiedzę o problemach współczesnego świata, w szczególności narodowych i regionalnych, świadczyć specjalistyczne usługi na rzecz społeczności i nawiązywać z nią wzajemne relacje; i

Promowanie rozszerzenia, otwartego na udział ludności, mającego na celu upowszechnianie osiągnięć i korzyści wynikających z twórczości kulturalnej oraz badań naukowo-technicznych powstałych w instytucji.

Lokalizacje

  • Rua Antonio Ayrosa

    Rua Anastácia Jachimov,253-365, 06290-180, Rua Antonio Ayrosa

    pytania