Keystone logo
Bear Valley Bible Institute

Bear Valley Bible Institute

Bear Valley Bible Institute

Wstęp

Dzisiaj, jak zawsze, Kościół potrzebuje oddanych pracy w Królestwie ludzi. Ponieważ ludność świata rośnie do prawie 7 miliardów dusz, potrzeba zasiania ziarna Ewangelii w ludzkich sercach nigdy nie była większa.

Nawet w Bractwie zbory opuszczają wzór zdrowych słów zawartych w Piśmie Świętym w nadziei, że przyciągną większe tłumy i zadowolą więcej członków. To wyrafinowane podejście z konieczności odwraca uwagę od Boga, naszego Stwórcy, i kładzie większy nacisk na zdolność człowieka do dawania ludziom tego, czego chcą. Ale to, czego człowiek chce, nie uratuje go. „Istnieje droga, która wydaje się człowiekowi właściwa, ale jej koniec jest drogą śmierci” (Przypowieści Salomona 14:12). Problem rośnie, a zagrożenie jest realne.

Lokalizacje

  • Kenema

    Kenema, Sierra Leone

    Programy

    pytania