Keystone logo
Rumunia

Najlepsze uniwersytety dla Magister Programy w Rumunia 2023

Liczba instytucji: 54
  • Poitiers, Francja
  • Iași, Rumunia
  • + 5 jeszcze

  Europejski Kampus Uniwersytetów Miejskich (EC2U) jest wielokulturowym i wielojęzycznym sojuszem składającym się z siedmiu od dawna działających, prowadzących edukację i badania naukowe, zaangażowanych lokalnie i globalnie uniwersytetów z czterech różnych regionów Unii Europejskiej: Uniwersytetu w Coimbrze, Uniwersytetu w Iași, Uniwersytetu w Jenie, Uniwersytetu w Pawii, Uniwersytetu w Poitiers (koordynatora), Uniwersytetu w Salamance i Uniwersytetu w Turku. Ambicją Sojuszu jest stworzenie innowacyjnej przestrzeni umożliwiającej swobodny przepływ mobilności pomiędzy siedmioma uczelniami i miastami stowarzyszonymi.

  • La Rochelle, Francja
  • Athens, Grecja
  • + 4 jeszcze

  EU-CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability to silne partnerstwo między dziewięcioma uniwersytetami, które rozwijają naukę i innowacje w centrum doskonałości w zakresie Smart Urban Coastal Sustainability (SmUCS). EU-CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability promuje wspólne europejskie wartości i wzmocnioną tożsamość europejską, łącząc nowe pokolenie Europejczyków, którzy mogą współpracować i pracować w różnych kulturach europejskich, w różnych językach i ponad granicami.

  • Pitești, Rumunia

  Pierwsza szkoła wyższa w Piteszti została założona w 1962 roku i nosiła nazwę „3-letni Instytut Pedagogiczny” ze specjalnościami pedagogicznymi z matematyki, fizyki, biologii, chemii, filologii i wychowania fizycznego oraz sportu. Nastąpiło otwarcie specjalności technicznych, które doprowadziło do powołania Instytutu Podinżynierów (1969), zjednoczonego w 1974 roku pod nazwą Instytut Szkolnictwa Wyższego.

  • Târgoviște, Rumunia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Oradea, Rumunia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Cluj-Napoca, Rumunia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Alba Iulia, Rumunia

  Jako publiczna instytucja szkolnictwa wyższego, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia przechodzi nowy etap swojego istnienia, etap naznaczony trzema zasadami leżącymi u podstaw obecnego mandatu Zarządzania Uniwersytetu: wydajność, jakość i spójność. Jako stosunkowo młody uniwersytet - obchodzimy 28 lat istnienia w 2019 roku - nasz uniwersytet jest w pełni świadomy jego celu i roli w systemie szkolnictwa wyższego w Rumunii i stale nawiązuje do tradycji transylwańskiego systemu edukacyjnego.

  • Iași, Rumunia

  Jedno z najstarszych i tradycyjnych miejsc edukacyjnych w Rumunii, zostało założone w 1879 roku jako Wydział Lekarski, później powiązane z innymi trzema instytucjami, które uzupełniają obszar instrukcji medycznych - Wydział Farmaceutyczny, Wydział Stomatologiczny i Wydział Lekarski Bioinżynieria.

  • Bucharest, Rumunia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • New York, Stany Zjednoczone
  • Athens, Grecja
  • + 11 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Prague, Czechy
  • Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • + 1 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bună Ziua, Rumunia

  Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca (PTI) jest niezależnym uniwersytetem akredytowanym przez rumuńskie Ministerstwo Edukacji. Jej głównym celem jest szkolenie ministrów reformowanych, luterańskich i unitariańskich. Instytut pragnie wprowadzić teologię w służbę wspólnotom kościelnym, żyjącym w społeczeństwie wielokulturowym i wielowyznaniowym.

  • Petroșani, Rumunia

  University of Petrosani ma długą i piękną tradycję, będąc następcą Instytutu Górnictwa, który działał w Bukareszcie od ponad 80 lat. W roku akademickim 1957 do 1958 rozpoczął się w Petrosani. Tylko nieliczne uniwersytety mogą poszczycić się takim zejściem, potwierdzonym dekretem AI Cuza z 1864 r. Ustanawiającym „Szkołę Mostów, Autostrad, Kopalń i Architektury”.

  • Sfântu Gheorghe, Rumunia

  Sapientia Hungarian University of Transylvania to niezależny uniwersytet społeczności węgierskiej w Rumunii, którego celem jest zapewnienie edukacji członkom naszej społeczności i prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie zawodowym. Uważamy się za odpowiedzialnych za wiedzę naszych studentów, za przyszłość naszej kadry nauczycielskiej i kolegów, za jakość naszej działalności badawczej i przejrzystość w naszych działaniach.

  • Brașov, Rumunia

  Transilvania University of Brașov (UNITBV) to największy uniwersytet w centrum Rumunii; to wszechstronna uczelnia oferująca programy studiów w 43 dziedzinach.