Keystone logo
Niemcy

Nauka Magister w Niemcy 2024

Ucz się w Niemcy

Osiemdziesiąt milionów obywateli sprawia, że Niemcy to najbardziej zaludniony kraj należący do Unii Europejskiej. Niemcy uważane są za główną siłę polityczną i gospodarczą Europy, posiadają również czwartą co do wielkości gospodarkę świata. Graniczą z Polską, Danią, Austrią, Francją i Szwajcarią. W Niemczech jest duża liczba imigrantów i zakłada się, że skład etniczny Niemiec to: 80 % Niemcy, 2 % Polacy, 5 % osoby z Bliskiego Wschodu, 4 % to Turcy i 2 % Azjaci. Ludzie z całego świata są przyciągani do Niemiec przez wysoki standard życia, opiekę zdrowotną i powszechny kompleksowy system ubezpieczeń społecznych, jak również przez ciągłą stabilność ich gospodarki, nawet w czasach ostatniej globalnej recesji.

Po zjednoczeniu Niemiec Wschodnich i Zachodnich na początku lat dziewięćdziesiątych, Berlin ponownie stał się stolicą Niemiec, a miasto Bonn, dotychczasowa stolica Zachodnich Niemiec, podczas rozłamu, uzyskało niezwykły status miasta federalnego (Bundesstadt). Niemcy to przedstawiciel demokratycznej, federalnej, republiki parlamentarnej z politycznym systemem działającym zgodnie z wytycznymi opisanymi w 1949 w Grundgesetz, dokumencie konstytucyjnym, wymagającym dwóch trzecich głosów w izbach parlamentu i gwarantującym rozdział władz i prawa związane z godnością człowieka.

Podstawowe fakty o Niemczech

 • Szesnaście krajów związkowych Niemiec zwanych jest landami i każde z nich posiada własną konstytucję.

 • W 2002 r. Niemcy wprowadziły euro, a także ustanowiły politykę pieniężną euro, zgodnie z przepisami wydanymi przez Europejski Bank Centralny, który ma siedzibę w Frankfurcie nad Menem.

 • Wkład Niemców w naukę, matematykę i technologię jest nieoceniony. Genialne osobowości takie jak Einstein, Max Planck, Herman von Helmholtz, Johannes Gutenberg, Gottfried Leibniz i Carl Gauss, to tylko niektórzy niemieccy naukowcy, którzy dali światu słynne wynalazki jak pierwszy automatyczny komputer cyfrowy, prasę drukarskę i obliczenia matematyczne, które utorowały drogę dla rozwoju nowoczesnej telekomunikacji.

 • W Niemczech, jeśli potrzebujesz skontaktować się z policją, wybierasz numer 110, a jeśli pogotowia 112.

 • Niemcy są jednym ze światowych najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów węgla, żelaza, cementu, stali, maszyn, pojazdów i chemikaliów. Posiadają również duże inwestycje w zieloną energię, siłę, zwłaszcza energię słoneczną i wykorzystania wiatraków do energii elektrycznej.

 • Popularne atrakcje turystyczne w Niemczech obejmują Alpy Bawarskie, Schwarzwald (Czarny Las), dolinę Renu i jej stare zamki, a także stolicę Berlin, która wciąż pokazuje srogie warunki życia pozostałe po czasach okupacji Wschodnich Niemiec.


Klimat Niemiec

Położone między klimatem kontynentalnym Europy Wschodniej i oceanicznym klimatem Europy Zachodniej, Niemcy mają umiarkowany klimat sezonowy moderowany wodami Prądu Zatokowego zwanym Prądem Północnoatlantyckim. Zazwyczaj w większości Niemiec jest około 30 cali (790 mm) opadów deszczu rocznie, które występuje regularnie w ciągu całego roku. Lata są ciepłe, a zimy są na ogół łagodne, z temperaturami osiągającymi 80 stopni Fahrenheita (26 stopni Celsjusza) w miesiącach letnich, a malejącymi do 30 stopni Fahrenheita (-1 Celsjusza) w czasie zimy. Opady śniegu mogą być czasami intensywne, ale w czasie niektórych zim w Niemczech może nie być śniegu.


Religia w Niemczech

Około 60 procent Niemców należy do Kościoła Ewangelickiego, który przynależy do wiary chrześcijańskiej. Trzydzieści procent chrześcijańskich Niemców to katolicy, a 30 procent to protestanci. Duży odsetek - prawie 30 procent - Niemców określa się ateistami lub agnostykami, większość niereligijnych osób mieszka na wschodzie Niemiec i w większych miastach, takich jak Monachium, Frankfurt i Berlin.

Języki w Niemczech

Niemiecki jest oczywiście językiem urzędowym Niemiec, ale wielu Niemców włada dość biegle również językiem angielskim. W rzeczywistości ostatnie badania wykazały, że 65 procent obywateli Niemiec jest dwujęzycznych lub posiada wystarczającą, jeśli nie doskonałą, zdolność do rozumienia i komunikowania się w kilku językach. Wynika to z faktu, że Niemcy graniczą z wieloma innymi krajami, co ułatwia Niemcom odwiedzanie wiele odmiennych kulturowo regionów.

Niemiecki nie jest najłatwiejszym językiem do nauki i ma kilka "dziwactw", więc zagraniczni studenci często mają trudnści z przyswojeniem i zapamiętaniem niemieckiego w mówie lub piśmie. Na przykład, pierwsza litera wszystkich rzeczowników jest pisana dużą literą, a rzeczowniki podzielone są na rodzaj męski (der), żeński (die) i nijaki (das). Dodatkowo język używa przypadków, które określane są jako biernik, celownik, dopełniacz, i mianownik.

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  507
 • Udział mediów

  91
 • Abonament internetowy

  43
 • Transport lokalny

  60

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  9
 • Bilet do kina

  12
 • Kufel lokalnego piwa

  4

O Niemcy

Szkolnictwo wyższe w Niemczech

Wiele z najlepszych uniwersytetów na świecie znajduje się w Niemczech, należą do nich Uniwersytet w Heidelbergu (Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg, założony w 1386), Uniwersytet we Fryburgu (założony w 1457), Uniwersytet Techniczny w Monachium (Technische Universität München), a także Instytut Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Lipsku. Większość Niemieckich uczelni jest publiczne i obecnie pobierają czesne w wysokości około 60 euro lub 80 dolarów dolarów za semestr.

Na niemieckich uniwersytetach kładziony jest nacisk na nauczanie ponad badania naukowe, na badaniach skupiają się niezależne instytuty znane ze swojego tradycyjnego podejścia do nauk społecznych. Dla studentów, którzy pragną zdobyć dyplom z psychologii, antropologii, filozofii lub socjologii, przyjęcia na jeden z tych uniwersytetów są bardzo konkurencyjnne i nastawione na studentów, którzy wykazali wyjątkowy talent i błyskotliwość w kierunku konkretnej dziedziny.

Innym typem uczelni popularnym wśród zagranicznych studentów są Fachhochschule (FH), Uniwersytet Nauk Stosowanych. Kursy oferowane w Fachhochschule mają na celu przygotowanie studentów do pracy w konkretnych zawodach, które nie są zorientowane akademicko, takie jak informatyka, pielęgniarstwo i biznes. Landy niemieckie i rząd federalny również utrzymuje kilka FHS, które szkolą studentów chcących rozpocząć karierę w służbie cywilnej. Studenci nie mogą otrzymać doktoratów w Fachhochschule.

Kolegia sztuki, filmu i muzyki oferują kreatywne programy tym studentom, którzy pragną kariery w dziedzinie sztuk pięknych, projektowania mody, sztuki grafiki i muzyki. Od stuleci Niemcy miały ogromny wkład w świecie sztuk pięknych, literatury i muzyki, dając takich genialnych pisarzy, artystów i kompozytorów jak Mozart, Brahms, Hesse, Max Ernst i Nietzsche i wciąż jest potężną siłą w świecie Sztuk Pięknych, Filmie i Modzie.

Uczęszczanie do niemieckiego uniwersytetu

Wszyscy studenci, którzy chcą studiować na uczelni w Niemczech będą musieli dostarczyć kopię swojej matury (Abitur), dokumentu również używanego w Estonii i Finlandii określający pomyślne ukończenie końcowych egzaminów w ostatnim roku nauki w szkole średniej. Podczas gdy obywatele niemieccy, którzy nie mają matury mogą przystąpić do innego egzaminu zwanego Begabtenprüfung (dosłownie test umiejętności), aby móc rozpocząć studia wyższe, studenci zagraniczni w większości przypadków, muszą przedstawić wyniki American College Testing (ACT) co najmniej 28 lub Scholastic Assessment Test (SAT) minimum 1300, aby się kwalifikować do przyjęcia. Dyplomy ukończenia szkół licealnych podobne do tych, które otrzymuje się w USA nie są uważane za odpowiednik matury i ogólnie nie dadzą studentowi szansy na przyjęcie na niemiecką uczelnię wyższą.

Niektóre uniwersytety i kolegia przyznają stypendia studentom, by zapłacili oni za książki i pokryli koszty życia. Jednak prawo zwane Bundesausbildungsförderungsgesetz mówi, że studenci z ciężką sytuacją ekonomiczną otrzymują do 650 euro (860USD) każdego miesiąca przez cztery do pięciu lat, gdy zdobywają tytuł licencjata. Zazwyczaj połowa tej kwoty będzie musiała zostać spłacona władzom jako nieoprocentowana pożyczka.

Generalnie, językiem wykładowym jest niemiecki, więc studenci, którzy chcą studiować na niemieckim uniwersytecie powinni mieć odpowiednią wiedzę na temat języka niemieckiego.

Niemieckie Wizy dla studentów zagranicznych

W przypadku krótkich pobytów do trzech miesięcy (na przykład studenci na kursach wakacyjnych) wiza Schengen jest wymagana, by móc pozostać w kraju. Studenci powinni mieć świadomość tego, że muszą opuścić Niemcy na koniec tego trzymiesięcznego pobytu. Jeśli zdecydują się oni ubiegać się o wizę Schengen, muszą odpowiednio zaplanować wszystko przed złożeniem wniosku o tego rodzaju wizy.

Wizy krajowe są konieczne, jeśli planujesz pobyt dłuższy niż trzy miesiące. Studenci powinni wyjaśnić, dlaczego wymagają wizy krajowej i wpisać na formularzu, czy chcą ukończyć doktorat czy rejestrują się na pełen program. Ponadto, następujące dokumenty będą potrzebne, zanim studenci mogą ubiegać się o wizę: pismo z uczelni potwierdzające przyjęcie, karta ubezpieczenia zdrowotnego, dowód przedwstępnych wyników badań i dowód na to, że umiesz mówić i czytać w języku niemieckim lub że planujesz uczęszczać na kurs języka niemieckiego w ramach programu nauczania.

Dlaczego warto studiować w Niemczech?

Niemcy zostali uznani przez wiele międzynarodowych grup edukacyjnych jako jeden z najbardziej wspierających krajów dla studentów, którzy chcą zdobyć stopień naukowy w kraju innym niż ich własny. Dopełnieniem tego uznania jest fakt, że czesne pobierane przez wiele niemieckich uniwersytetów jest bliski zeru, co sprawia, że studiowanie w Niemczech jest atrakcyjną i ekscytującą perspektywą dla studentów, którzy chcą uczęszczać do szkoły w kraju innym niż ich własny.

Wymagania dotyczące wizy

 1. Wiza na kurs językowy (Visa for Language Learning) - idealna opcja dla tych, którzy chcą się uczyć języka niemieckiego w Niemczech.
 2. Wiza studencka (Visum Zur Studienbewerbung) - jeśli chcesz studiować w Niemczech, ale wciąż próbujesz znaleźć odpowiedni program lub nie dostałeś jeszcze potwierdzenia z uczelni.
 3. Wiza studencka (Visum Zu Studienzwecken) - jeśli zostałeś już przyjęty na niemiecką uczelnię.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza na kurs językowy; Wiza dla kandydatów na studentów; Wiza studencka

Cena i waluta

EUR 60

Powinieneś spodziewać się, że za wizę studencką do Niemiec zapłacisz 60 € (~74 USD).

Kto może ubiegać się o wizę?

Dla obywateli z UE lub z Islandii, Norwegii, Szwajcarii czy Liechtensteinu do wjazdu do Niemiec konieczne jest jedynie posiadanie dowodu osobistego. Posiadanie wizy nie jest konieczne.

Obywatele Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej i USA mogą ubiegać się o wizę nawet po przyjeździe do Niemiec.

Dla obywateli innych krajów konieczne jest ubieganie się o wizę przed przyjazdem do Niemiec.

W przypadku pobytu w Niemczech krótszego niż 90 dni, przepisów jest jeszcze więcej. Obywatele niektórych krajów mogą na ten czas wjechać do Niemiec bez wizy. Są to Wenezuela, Watykan, Urugwaj, Singapur, Seszele, Paragwaj, Panama, Nikaragua, Meksyk, Mauritius, Malezja, Makau, Chorwacja, Gwatemala, Salwador, Kostaryka, Chile, Brunei, Brazylia, Boliwia, Bermudy, Barbados, Bahamy i Argentyna.

Aktualne wymagania wizowe dla wszystkich krajów można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node

Gdzie można złożyć wniosek?

Ambasada lub konsulat Niemiec

O wizę należy ubiegać się w ambasadzie lub konsulacie Niemiec w swoim kraju.

Witryna:

Jak złożyć wniosek?

Po pierwsze, należy umówić się na rozmowę wizową. W dniu rozmowy należy zaoferować swoje dokumenty aplikacyjne o wizę.

Dokumenty, które zazwyczaj są potrzebne to:

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Ważny paszport
 • Dwie fotografie
 • List potwierdzający przyjęcie na niemiecką uczelnię
 • Wykaz osiągnięć akademickich
 • Certyfikat znajomości języka niemieckiego lub dowód, że zamierzasz uczęszczać na kurs językowy w Niemczech (jeśli studiujesz w języku niemieckim)
 • Dowód, że posiadasz wystarczające środki na utrzymanie podczas pobytu w Niemczech (8,700 euro na rok, czyli około 9 390 dolarów amerykańskich)
 • Zaświadczenie o wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego
 • Oświadczenie o autentyczności złożonych dokumentów

W zależności od ambasady, możesz również potrzebować dowodu na to, że nie jesteś karany.

W pierwszym tygodniu po przyjeździe do Niemiec każdy musi zameldować się w miejscowym urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt). Należy zabrać ze sobą paszport/dowód osobisty (ewentualnie wizę), potwierdzenie adresu zamieszkania w Niemczech (np. umowę najmu od właściciela mieszkania) oraz ewentualnie świadectwo rejestracji z kursu. Otrzymają Państwo potwierdzenie zameldowania.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Rozpatrywanie wniosku wizowego trwa zazwyczaj około 6 do 8 tygodni w przypadku kursu językowego. Jeśli jednak kurs językowy jest dłuższy niż trzy miesiące, czas rozpatrywania wniosku może wydłużyć się do 8 do 10 tygodni. A w szczycie sezonu turystycznego, wnioski mogą być wysyłane w okresie oczekiwania. Zatem studenci potrzebujący wizy studenckiej do Niemiec powinni składać wnioski z dużym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kursu. Należy złożyć wniosek jak najwcześniej, a przynajmniej trzy miesiące przed przeprowadzką do kraju.

Wizy studenckie są ważne tylko przez okres trwania kursu lub programu. Pozwolenia na pobyt są zazwyczaj wydawane na rok, ale mogą być przedłużane.

Czas przetwarzania

8 Weeks

Możliwości pracy

Obywatele krajów UE/EOG i Szwajcarii mogą swobodnie pracować w Niemczech, ale nie dłużej niż 20 godzin tygodniowo w czasie semestru.

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii (od lipca 2015 r. także Chorwaci) mogą pracować bez zezwoleń do 120 pełnych lub 240 półdniówek w roku (w tym wolontariat). Można pracować więcej godzin, jeśli jest się zatrudnionym przez uczelnię jako student lub asystent absolwenta; w przypadku innych rodzajów zatrudnienia na przekroczenie limitu 120/240 potrzebne jest pozwolenie Agentur für Arbeit (Federalnej Agencji Pracy) oraz Urzędu ds. Cudzoziemców. Studienkolleg i studenci języków obcych potrzebują zezwolenia tych urzędów, aby podjąć jakąkolwiek pracę. Studenci nie mogą być freelancerami ani prowadzić działalności gospodarczej.

Godzin na tydzień

20

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Oto główne powody, dla których Twój wniosek o niemiecką wizę studencką może zostać odrzucony:

 • Słaba sytuacja finansowa
 • Słaby profil akademicki
 • Brak przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Niewystarczający poziom językowy (niemiecki lub angielski)
 • Niezgodność z wybranym programem studiów