Keystone logo
Bośnia i Hercegowina

Najlepsze uniwersytety dla Magister Programy w Bośnia i Hercegowina 2024

Liczba instytucji: 8
  • Berlin, Niemcy
  • Freiberg, Niemcy
  • + 5 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Sarajevo, Bośnia i Hercegowina

  University of Sarajevo jest dużą i złożoną organizacją realizującą szlachetną misję kształcenia zdolnych, kreatywnych i kompetentnych na arenie międzynarodowej pracowników we wszystkich obszarach zainteresowania Bośni i Hercegowiny poprzez nauczanie i badania. Oczekuje się, że pracownicy będą podejmować wyzwania współczesnej gospodarki w europejskim i globalnym kontekście politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym. Uniwersytet zobowiązuje się do pozostania autonomiczną społecznością akademicką nauczycieli, badaczy, artystów i studentów włączonych do międzynarodowej społeczności uniwersyteckiej i akademickiej oraz trendów.

  • Dvorovi, Bośnia i Hercegowina

  WIZJA W oparciu o dotychczasowe wyniki i nowe cele biznesowe, Uniwersytet zdefiniował nową wizję, jak następuje: Wizją Uniwersytetu jest stanie się jednym z liderów w przestrzeni szkolnictwa wyższego w Republice Serbskiej oraz Bośni i Hercegowinie . MISJA Misją Uniwersytetu jest umożliwienie zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji przede wszystkim kandydatom z Semberiji i okolic, następnie Republiki Serbskiej oraz Bośni i Hercegowiny, a także z innych zainteresowanych krajów.

  • Travnik, Bośnia i Hercegowina

  University of Travnik jest pierwszą prywatną uczelnią w Bośni i Hercegowinie założoną w 2007 roku na podstawie przepisów prawa i przy wsparciu odpowiedniego Ministerstwa Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu SBK/KSB. Prowadzi działalność jako uczelnia wyższa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Nauki, Kultury i Sportu SBK/KSB nr: 03-38-63/07 z dnia 04.07.2007r. rok i w Rejestrze Uczelni Wyższych SBK / KSB jest wpisany pod numerem 10 na stronie 00010, od roku akademickiego 2007/08. lat. Pełna nazwa uczelni to University of Travnik . Angielskie tłumaczenie nazwy Uniwersytetu to University of Travnik . Skrócona nazwa Uniwersytetu to UNT.

  • Bijeljina, Bośnia i Hercegowina

  Sinergija University jest instytucją akademicką założoną w 2005 roku na podstawie zgody Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Serbskiej oraz przy wsparciu Uniwersytetu Singidunum z Belgradu. Uczelnia jest uczelnią wyższą, która oferuje swoim studentom nowoczesne programy i metody nauczania nawiązujące do renomowanych ośrodków uniwersyteckich.

  • Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

  Paneuropejska Uczelnia „APEIRON” jest instytucją edukacyjno-naukową, która w ramach swojej głównej działalności szkolnictwa wyższego samodzielnie i/lub we współpracy z partnerami zagranicznymi realizuje podstawowe studia akademickie I stopnia, specjalistyczne i magisterskie II stopnia, oraz studia doktoranckie III stopnia. uczenie się przez całe życie oraz ustawiczne szkolenie i rozwój zawodowy. Uczelnia prowadzi również badania podstawowe i stosowane w głównych obszarach naukowych akredytowanych programów studiów, a także badania będące funkcją rozwoju działalności edukacyjnej. Paneuropejski Uniwersytet „APEIRON” jest prywatną szkołą wyższą o charakterze dydaktyczno-naukowym, nienastawioną na zysk, będącą własnością prywatną, która prowadzi swoją działalność na podstawie licencji Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Serbskiej. Uczelnia została założona w 2005 roku i jest zarejestrowana jako uczelnia wyższa w rejestrze sądowym Sądu Podstawowego w Banja Luce pod numerem: U/I 4847/05 oraz w Rejestrze Uczelni Wyższych Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Serbskiej pod numerem 11-I/08. Akredytacja: Decyzja o akredytacji nr. 01.1.3.74/16 z dnia 24.03.2016. rok (Agencja Akredytacji Uczelni Wyższych Republiki Serbskiej). Uczelnia posiada licencję na kształcenie na odległość nr. 07.2- 9624-1 / 07 z dnia 28.12.2007. lat. Paneuropejski Uniwersytet prowadzi działalność szkolnictwa wyższego w siedzibie instytucji w Banja Luce oraz poza siedzibą na licencjonowanych programach i cyklach studiów w Bijeljina zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Serbskiej nr. 07.023/612-86-2/10 z dnia 6 września 2010 r.; w Novi Gradzie zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Serbskiej nr. 07.023/612-35-2/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.; lat. Decyzje o spełnieniu warunków i zezwoleniach na pracę oraz prowadzenie studiów licencjonowanych są dokumentami publicznymi, które Uniwersytet Paneuropejski prezentuje publicznie za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz w inny dogodny sposób.

  • Sarajevo, Bośnia i Hercegowina

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Sarajevo, Bośnia i Hercegowina

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...