Przeczytaj oficjalny opis

Dwuletni Master Course in Molecular Biotechnology ma na celu zapewnienie kulturowego zaplecza multidyscyplinarnych biotechnologii do produkcji towarów i usług dzięki wykorzystaniu systemów biologicznych; w szczególności kurs ma na celu przygotowanie wykwalifikowanych absolwentów posiadających wiedzę naukową i umiejętności zawodowe w zakresie biotechnologii stosowanych w badaniach, profilaktyce i diagnostyce chorób ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju innowacyjnych leków.

Program studiów magisterskich ma na celu zapewnienie klas zorganizowanych interdyscyplinarnie, które będą stosowane w różnych dziedzinach biotechnologii molekularnej, z naciskiem na dziedziny badań, diagnostyki i terapii. Działania szkoleniowe są również organizowane jako etapy do przeprowadzenia w instytutach badawczych lub przedsiębiorstwach działających w sektorach biotechnologii, farmaceutycznym, diagnostycznym i biomedycznym. Działania szkoleniowe można łączyć z działaniami badawczymi w wybranych laboratoriach w celu generowania danych eksperymentalnych do przygotowania pracy dyplomowej, która będzie omawiana podczas egzaminu końcowego. Współpraca z badaniami Krajowych Instytutów Rady Badawczej (np. Instytut Genetyki i Biofizyki - IGB, Instytut Biochemii Białek - IBP) w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej jest okazją dla absolwentów do zdobywania wiedzy w szerszym zakresie dziedzin związanych z Molecular Biotechnologia i umiejętności działania w różnych dziedzinach badań naukowych i przemysłowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Profil zawodowy

Absolwent biotechnologii molekularnej jest ekspertem w zakresie głównych dyscyplin biotechnologicznych, zdolnych do pełnienia roli członka zespołu badawczego lub niezależnie, analizy, badań i produkcji biotechnologicznych w następujących sektorach: manipulowanie komórkami, tkankami, modelami zwierzęcymi i mikroorganizmami; farmakologia i toksykologia molekularna; projektowanie i produkcja wektorów terapii genowej; diagnostyka genetyczna i molekularna; projektowanie, produkcja i kontrola leków biotechnologicznych; wytwarzanie i kontrola bioaktywnych produktów naturalnych.

Nabyte umiejętności i kompetencje

Absolwenci biotechnologii molekularnej posiadają doskonałe podstawy w teoretycznych i aplikacyjnych aspektach nauk biomolekularnych i biotechnologii związanych ze zdrowiem człowieka, co zapewnia umiejętności prowadzenia podstawowych i / lub stosowanych badań w sektorze zdrowia.

Co więcej, umiejętności i kompetencje zdobyte przez absolwentów w dziedzinie biotechnologii molekularnej można również docenić w kontekście międzynarodowym.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci biotechnologii molekularnej będą mogli działać na wysokim poziomie odpowiedzialności w następujących dziedzinach: przemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny i biotechnologiczny; Uniwersyteckie centra badawcze, National Research Council lub inne publiczne i prywatne instytucje badawcze; publiczne i prywatne laboratoria; szpitale; organy regulacyjne.

Co więcej, profil zawodowy absolwenta w dziedzinie biotechnologii molekularnej zapewnia międzynarodowe możliwości zatrudnienia w wymienionych dziedzinach.

Absolwenci biotechnologii molekularnej po pozytywnej ocenie egzaminu mogą być zarejestrowani w profesjonalnym rejestrze biologów.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 6 więcej kursów w University of Campania "Luigi Vanvitelli" »

Ostatnia aktualizacja September 14, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paźdz. 2019