Studia europejskie i europejskie studia prawnicze (MA)

Informacje ogólne

Opis programu

Czy jesteś zafascynowany procesem integracji europejskiej i sposobu posiada fascynację innych regionów świata? Czy chcesz, aby pogłębić zrozumienie tego procesu i aktywnie uczestniczyć w nim? Aspirują do kariery, w którym nauka dobrze uziemionym prawnej, ekonomicznej i politycznej wiedzy o integracji europejskiej jest niezbędna? Już ukończeniu pierwszego stopnia najlepiej w dziedzinie prawa, ekonomii i nauk politycznych z wybitnego wyniku? Następnie należy ubiegać się o miejsce w naszym programie Master.

Program Magister dwóch semestrów "European Legal Studies i europejska" jest oferowane przez Instytut Integracji Europejskiej Fundacji Europa-Kolleg Hamburg we współpracy z Wydziałem Prawa i Wydziału Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Hamburgu.

Po pomyślnym zakończeniu programu albo stopień naukowy "Master of Arts (MA)" lub "Master of Laws (LL.M.)" zostaną przyznane.

Master Program trwa jeden rok - od października do września następnego roku. Jest to kurs w pełnym wymiarze czasu studiów. Jest on podzielony na dziewięć modułów w całości. Istnieje siedem modułów składają się z wykładów akademickich, z których pięć muszą być obecni w okresie zimowym, natomiast kolejne dwa moduły wykładowe przestrzegać w okresie letnim. Po wykłady w semestrze zimowym dobiegła końca akademicki praca magisterska ma być napisane, dla których okres czterech miesięcy jest. Moduł praktyki zaplanowano na okres pomiędzy zimą i semestrze letnim (luty / marzec) wzywa do studentów, aby zrobić staż, np w instytucji UE, reprezentacje niemieckiego MSZ w obcych krajach, ministerstw, agencji rządowych , kancelarie prawne i firmy.

Na początku programu Magister trzech podstawowych modułów poświęconych prawnych, ekonomicznych i politycznych aspektów integracji europejskiej muszą być udziałem wszystkich uczniów łącznie. Podczas kolejnych studentów fazowe specjalizacji mają możliwość studiowania jeden z następujących wybieralnych dziedzinach specjalizacji w głębi: - UE jako aktora politycznego - Stosunki zewnętrzne UE - firm, jak podmioty gospodarcze - Prawo Programu UE Magister jest oferowana wyłącznie w języku angielskim jako językiem wykładowym i badania.

Wymogi dotyczące dopuszczenia do programu głównego są: - Stopień z instytucji niemiecki lub zagranicznej wyższej (na poziomie uniwersyteckim) z oceną powyżej średniej, najlepiej w zakresie prawa, ekonomii i nauk politycznych, reprezentujących 240 punktów kredytowych (CP). Wnioskodawcy, którzy otrzymali swój pierwszy stopień kwalifikujących się do kariery zawodowej w sumie 180 CP muszą nadrobić brakujące 60 CP przez dobrych wyników w dodatkowych programach szkoleń edukacyjnych lub praktycznych z dziedzin objętych programem Master. Dowodem na to może zostać złożone w postaci doświadczenia zawodowego, dodatkowych badań, prac badawczych, publikacji lub podobne; - Bardzo dobre Biegłości języka angielskiego; W celu uzyskania dalszych informacji proszę zobaczyć: www.europa-kolleg-hamburg.de

Ostatnia aktualizacja Kwi 2017

Informacje o uczelni

The Europa-Kolleg Hamburg is involved in research, post-graduate education and public communication in the field of European integration. We are committed to the highest standards of practice oriented ... Czytaj więcej

The Europa-Kolleg Hamburg is involved in research, post-graduate education and public communication in the field of European integration. We are committed to the highest standards of practice oriented education and academic excellence. Pokaż mniej