Magister w zakresie zaawansowanych materiałów, fizyki i nanostruktur

Informacje ogólne

Opis programu

- Wprowadzenie do teorii kwantowej identycznych układów cząstek

- Specjalne rozdziały matematyczne

- Wprowadzenie do fizyki systemów mezoskopowych

- Zjawiska reakcji liniowej

- Zjawiska transportu w nieuporządkowanych materiałach

- Metody modelowania urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych

- Techniki wzrostu kryształów

- Nanostruktury o przydatności w elektronice, optoelektronice, sensoryce i biochemii

- Techniki pomiaru współczynników optycznych i półprzewodnikowych

- Fizyka i technologia cienkich warstw

- Optyczne zjawiska nieliniowe

- Fizyka dielektryków

- Optoelektroniczne właściwości ciekłych kryształów i cienkich filmów. Zastosowania technologiczne.

- Zjawiska interfejsu w strukturach polimerowych. Nanotechnologie i zastosowania.

- Metody obliczeniowe w teorii struktury elektronowej materiałów

- Zaawansowane metody numeryczne w fizyce układów wielocząstkowych

- Urządzenia elektroniczne i specjalna optoelektronika

- Fizyka urządzeń półprzewodnikowych

- Przejścia fazowe w materii skondensowanej

- Zaawansowane metody obliczeń równoległych

- Wirtualna aparatura i akwizycja danych

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

In general, both within the country and abroad, the University of Bucharest is considered to be the most important educational, research and cultural institution in Romania. During its 150 years of ex ... Czytaj więcej

In general, both within the country and abroad, the University of Bucharest is considered to be the most important educational, research and cultural institution in Romania. During its 150 years of existence, it has achieved a steadfast national and international prestige. The numerous generations of students and professors have succeeded in asserting our University as one of the benchmark institutions for the whole Romanian society, as it is the first existing Romanian institution to ever reach the top 600 universities of the world. Pokaż mniej