Opis programu

Program zapewnia kompleksową wiedzę na temat ochrony prawnej i komercyjnego wykorzystania nowych technologii. Nowe technologie stwarzają nowe możliwości w życiu i nauce oraz budują pomosty między ludźmi z różnych krajów i kultur. Stanowią one również poważne wyzwania, szczególnie w zakresie prawa własności intelektualnej. Program oferuje szeroki program nauczania dotyczący prawa własności intelektualnej związanej z nowymi technologiami, rozpatrywanego z perspektywy międzynarodowej. Przyjmuje podejście porównawcze do przepisów dotyczących własności intelektualnej, a prawo UE stanowi główny punkt odniesienia.

Program opracowano we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Skupia się głównie na następujących kwestiach: nowe technologie i prawo patentowe; prawa autorskie w erze cyfrowej; komunikacja handlowa w kontekście znaków towarowych, wzorów i nieuczciwej konkurencji; ochrona danych, prywatności i dóbr osobistych w Internecie; Odpowiedzialność dostawców usług internetowych; i więcej.

Program wykorzystuje nowe technologie. Jego pierwszy, nie mieszkaniowy semestr realizowany jest online, za pośrednictwem najnowocześniejszej platformy e-learningowej. Pozostałe dwa semestry mieszkaniowe, które odbywają się w Krakowie, łączą tradycyjne wykłady i seminaria z e-learningiem. Szczegółowe informacje na www.ip.uj.edu.pl.

Profil Graduate

Absolwenci programu są dobrze przygotowani do pracy w międzynarodowych i krajowych korporacjach i instytucjach działających w obszarze nowych technologii lub w organizacjach pozarządowych. Ich wiedza i kompetencje mogą mieć szczególną wartość dla przedsiębiorców i firm prawniczych działających na wymagających rynkach nowych technologii. Studenci mogą kontynuować naukę w Polsce i / lub za granicą w ramach następujących studiów podyplomowych i na studiach LLM:

  • Program LL.M Europejskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej i technologii informacyjnej prowadzone przez Uniwersytet w Getyndze
  • Program LL.M Międzynarodowe studia z zakresu prawa własności intelektualnej prowadzone przez Politechnikę Drezdeńską
  • Podyplomowe studia z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii prowadzone przez Uniwersytet Gdański
  • Studia podyplomowe z zakresu Prawa Nowoczesnych Technologii prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej prowadzone przez Uniwersytet Warszawski

Przewodnicząca Praw Własności Intelektualnej zapewnia również możliwość aplikowania na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) na Wydziale Prawa i Administracji Jagiellonian University .

Opłata za zgłoszenie

Opłata za zgłoszenie wynosi 20 USD (lub 75 PLN lub 18 EUR). Opłatę uiszcza się oddzielnie za każdą rejestrację, a każda rejestracja ma własny numer rachunku bankowego przypisany do płatności.

Czesne

Czesne dla obywateli UE: 3 500 EUR / program (ok. 4 500 USD / program)

Czesne dla obywateli spoza UE: 7 000 EUR / program (ok. 9 000 USD / program)

Czesne wypłacane jest w wysokości jednego semestru, najpóźniej do pierwszego dnia zajęć.

Skontaktuj się z nami

Telefon: 48 12 427 59 41

Email: ip@uj.edu.pl

Program prowadzony przez:
  • Język angielski
Jagiellonian University

Zobacz 7 więcej kursów w Jagiellonian University »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
3 semestry
W pełnym wymiarze godzin
Cena
3,500 EUR
dla obywateli UE / programu lub 7 000 EUR / program dla obywateli spoza UE
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019