Magister w zakresie własności intelektualnej i nowych technologii

Informacje ogólne

Opis programu

Opis programu

Program zapewnia kompleksową wiedzę na temat ochrony prawnej i komercyjnego wykorzystania nowych technologii. Nowe technologie stwarzają nowe możliwości w życiu i nauce oraz budują pomosty między ludźmi z różnych krajów i kultur. Stanowią one również poważne wyzwania, szczególnie w zakresie prawa własności intelektualnej. Program oferuje szeroki program nauczania dotyczący prawa własności intelektualnej związanej z nowymi technologiami, rozpatrywanego z perspektywy międzynarodowej. Przyjmuje podejście porównawcze do przepisów dotyczących własności intelektualnej, a prawo UE stanowi główny punkt odniesienia.

Program opracowano we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Skupia się głównie na następujących kwestiach: nowe technologie i prawo patentowe; prawa autorskie w erze cyfrowej; komunikacja handlowa w kontekście znaków towarowych, wzorów i nieuczciwej konkurencji; ochrona danych, prywatności i dóbr osobistych w Internecie; Odpowiedzialność dostawców usług internetowych; i więcej.

Program wykorzystuje nowe technologie. Jego pierwszy, nie mieszkaniowy semestr realizowany jest online, za pośrednictwem najnowocześniejszej platformy e-learningowej. Pozostałe dwa semestry mieszkaniowe, które odbywają się w Krakowie, łączą tradycyjne wykłady i seminaria z e-learningiem. Szczegółowe informacje na www.ip.uj.edu.pl.

Profil Graduate

Absolwenci programu są dobrze przygotowani do pracy w międzynarodowych i krajowych korporacjach i instytucjach działających w obszarze nowych technologii lub w organizacjach pozarządowych. Ich wiedza i kompetencje mogą mieć szczególną wartość dla przedsiębiorców i firm prawniczych działających na wymagających rynkach nowych technologii. Studenci mogą kontynuować naukę w Polsce i / lub za granicą w ramach następujących studiów podyplomowych i na studiach LLM:

  • Program LL.M Europejskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej i technologii informacyjnej prowadzone przez Uniwersytet w Getyndze
  • Program LL.M Międzynarodowe studia z zakresu prawa własności intelektualnej prowadzone przez Politechnikę Drezdeńską
  • Podyplomowe studia z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii prowadzone przez Uniwersytet Gdański
  • Studia podyplomowe z zakresu Prawa Nowoczesnych Technologii prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej prowadzone przez Uniwersytet Warszawski

Przewodnicząca Praw Własności Intelektualnej zapewnia również możliwość aplikowania na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) na Wydziale Prawa i Administracji Jagiellonian University .

Opłata za zgłoszenie

Opłata za zgłoszenie wynosi 20 USD (lub 75 PLN lub 18 EUR). Opłatę uiszcza się oddzielnie za każdą rejestrację, a każda rejestracja ma własny numer rachunku bankowego przypisany do płatności.

Czesne

Czesne dla obywateli UE: 3 500 EUR / program (ok. 4 500 USD / program)

Czesne dla obywateli spoza UE: 7 000 EUR / program (ok. 9 000 USD / program)

Czesne wypłacane jest w wysokości jednego semestru, najpóźniej do pierwszego dnia zajęć.

Skontaktuj się z nami

Telefon: 48 12 427 59 41

Email: ip@uj.edu.pl

Ostatnia aktualizacja Lipiec 2018

Informacje o uczelni

The Jagiellonian University is the oldest higher education institution in Poland and one of the oldest in Europe. It was founded on 12 May 1364 by the Polish king Casimir the Great. The Jubilee year 2 ... Czytaj więcej

The Jagiellonian University is the oldest higher education institution in Poland and one of the oldest in Europe. It was founded on 12 May 1364 by the Polish king Casimir the Great. The Jubilee year 2014 marked the 650th anniversary of this remarkable event. Since its very beginning, the Jagiellonian University has been an international institution. Poles, Ruthenians, Lithuanians, Hungarians, Germans, Czechs, the Swiss, the English, the Dutch, the French, the Spanish, Italians, and even Tatars studied here in the old days. Pokaż mniej