Master of Commerce

Oczywiście wzmacnia teoretyczne, analityczne i bazy wiedzy stosowanej handlu. Istnieją duże możliwości bezpośredniego zatrudnienia w szczególności w dziedzinie badań i sektora przedsiębiorstw. To buduje umiejętności i wiedzy, studenci zyskują przewagę nad innymi ambitnych studentów świecie korporacji.

  • Kod programe: 710
  • Czas trwania: min. Czas trwania: 2 lata, max. Czas trwania: 4 lat
  • Kryteria kwalifikujące: Rozdanie dyplomów w każdym strumieniu

Zobacz 2 więcej kursów w Mahatma Gandhi University »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Lipiec 2019
Duration
2 - 4 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lipiec 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Lipiec 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa