Master of Sustainable Agriculture

Charles Sturt University

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Master of Sustainable Agriculture

Charles Sturt University

Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa CSU jest elastyczny i ma na celu zaspokojenie potrzeb rolnictwa poprzez wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne do zrównoważenia zasobów naturalnych, czynników ludzkich i ekonomicznych, które wpływają na zrównoważony rozwój rolnictwa.

Po co studiować ten kurs?

Magister Zrównoważonego Rolnictwa CSU łączy studia w trzech kluczowych dziedzinach zrównoważonego rozwoju: systemach rolniczych i naturalnych, agrobiznesie i humanistyce. Poprzez rozwój kreatywnych i krytycznych perspektyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, kurs koncentruje się na innowacyjnych sposobach zwiększania rolnictwa w perspektywie średnio- i długoterminowej. Absolwenci są wyposażeni, aby zapewnić wiodącą rolę w polityce, badaniach i zarządzaniu strategicznym, która jest odpowiednia dla szerokiego zakresu kontekstów branżowych.

Master of Sustainable Agriculture zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb rolnictwa poprzez wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności, aby zrównoważyć zasoby naturalne, czynniki ludzkie i ekonomiczne, które wpływają na zrównoważony rozwój rolnictwa. Absolwenci są wyposażeni, aby zapewnić wiodącą rolę w polityce, badaniach i zarządzaniu strategicznym, która jest odpowiednia dla szerokiego zakresu kontekstów branżowych. Master of Sustainable Agriculture ma na celu promowanie zaawansowanej, krytycznej refleksji poprzez promowanie nabywania zaawansowanych umiejętności analitycznych i rozwiązywania problemów oraz pojęciowych spostrzeżeń, które zwiększą zdolność kandydata do podejmowania odpowiedzialnych stanowisk w wybranej dziedzinie; i zachęcanie do doskonałości w zakresie stypendiów i / lub ukierunkowanych badań w obszarze dyscyplin kandydata.

Master of Sustainable Agriculture ma na celu promowanie zaawansowanej, krytycznej refleksji poprzez:

  • promowanie nabywania zaawansowanych umiejętności analitycznych i rozwiązywania problemów oraz pojęciowych spostrzeżeń, które zwiększą Twoją zdolność do zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w wybranej dziedzinie;
  • zachęcanie do doskonałości w zakresie stypendiów i / lub ukierunkowanych badań w obszarze swojej dyscypliny.

Możliwości zawodowe

Kursy CSU w Zrównoważonym Rolnictwie są idealne dla przekwalifikowania specjalistów do przekierowania lub zwiększenia ich istniejących możliwości kariery w sektorze rolnym lub agrobiznesu.

Absolwenci znajdują karierę w działach doradczych i polityczno-rzeczniczych, zarządzaniu wykonawczym, doradztwie w zakresie rolnictwa i agrobiznesu, sektorze finansów rolnych, rolnictwach w zarządzaniu gruntami i zlewniami, zarządzaniu zasobami naturalnymi, edukacji i szkoleniach w rolnictwie oraz jako doradcy ds. Obszarów wiejskich.

Studenci studiów magisterskich, którzy pragną awansować na doktorat w zakresie zrównoważonego rolnictwa, mogą zostać przyjęci, pod warunkiem spełnienia wymagań wstępnych. Wybrani kandydaci będą mogli otrzymać kredyt. Doktor Zrównoważonego Rolnictwa zapewnia dalsze możliwości podjęcia rygorystycznych, dogłębnych i przełomowych badań stosowanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju pod nadzorem członka personelu akademickiego. Studenci kończą studia ze wzmocnionymi umiejętnościami analitycznego i twórczego myślenia poprzez zastosowanie ich uczenia się w rzeczywistych problemach i stają się samodzielnymi i samodzielnymi uczniami, którzy są kompetentni w obszarach badawczych związanych z ich wyborem studiów.

Informacje o przyjęciu

Kandydaci do programu Master uzyskają tytuł licencjata (lub odpowiednik) lub Graduate Diploma of Sustainable Agriculture.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja January 15, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest
Online
Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Stycz. 2019
Duration
Czas trwania
18 - 36 miesięcy
W niepełnym wymiarze czasu
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Australia - Orange, New South Wales
Data rozpoczęcia : Stycz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Stycz. 2019
Australia - Orange, New South Wales
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą