Master of Social Work

Informacje ogólne

Opis programu

Przegląd programu MSW

(Akredytowane przez Radę ds. Edukacji Pracy Socjalnej w latach 2011-2018)

Stopień MSW jest oferowany przez College of Arts and Humanities w celu przygotowania studentów do praktyki klinicznej z narażonymi dziećmi, rodzinami i dorosłymi przez cały okres życia. Studenci mogą wziąć dodatkowe kursy, które przygotują je akademickich do państwowego badania klinicznych licencji na pracowników socjalnych (LCSW).

Misja i kompetencje w pracy społecznej

Misją programu Master of Social Work jest pogłębianie sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej poprzez przygotowywanie studentów do kompetentnej, uprawniającej praktyki klinicznej dla wrażliwych dzieci, dorosłych i rodzin z różnych środowisk. W swoich wysiłkach na rzecz wzmocnienia godności i praw wszystkich ludzi, w szczególności historycznie uciskanych populacji, MSW Program stara się współpracować z różnymi osobami, grupami i organizacjami na poziomie uniwersyteckim, lokalnym, stanowym, krajowym i międzynarodowym. Degree Concentration Program MSW ma na celu przygotowanie studentów do odpowiedzialnej, profesjonalnej praktyki pracy socjalnej z dziećmi i rodzinami w całym okresie życia. Zajęcia przygotowują studentów do podejmowania praktyk i obowiązków przywódczych w praktyce klinicznej pracy socjalnej, publicznych programach opieki nad dziećmi i rodziną, ochronie maltretowanych i zaniedbanych dzieci, usługach domowych, opiece zastępczej, adopcji, usługach szkolnych, grupowym i mieszkaniowym placówki opieki, poradnictwo dla dzieci, edukacja rodziców, sądy rodzinne, programy przemocy w rodzinie, wojskowa pomoc społeczna, opieka dla dorosłych, opieka nad dziećmi i rodziną, a także w głównych systemach opieki społecznej, które obejmują zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne i korekty.

Procedura aplikacji MSW

Procedura składania wniosków MSW Materiały kandydatów są wysyłane do osób, które chcą uzyskać informacje dotyczące Programu MSW w Albany State University . Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek zarówno do Biura ds. Rekrutacji, Rekrutacji i Pomocy Finansowej w Albany State University , jak i do programu Master of Social Work [MSW] Ministerstwa Pracy Socjalnej. Dlatego należy wypełnić dwa pakiety aplikacji:

"Aplikacja ASU do przyjęcia na studia magisterskie" i pakiet aplikacji Master of Social Work.

MSW Advanced Credit Policy

Student może być uprawniony do otrzymania zaliczenia na kursy socjalizacyjne na poziomie podstawowym z programu akademickiego BSW lub MSW z akredytowanych przez CSWE, o ile spełnione są następujące kryteria. Aby można było rozważyć zaawansowany kredyt z tytułu rezygnacji, muszą być spełnione następujące kryteria:

  • Musisz zdobyć ocenę "B" lub wyższą w kursie (3.0 w skali 4.0)
  • Kurs musiał być zajęty w ciągu ostatnich pięciu lat

Studenci proszeni są o dołączenie sylabusa dla każdego kursu, na który złożono wniosek o zwolnienie, w celu ustalenia, czy kurs oferowany w programie MSW na Albany State University w Albany State University jest porównywalny. Kursy, w których najczęściej udzielane są zaliczki lub zwolnienia, obejmują ogólne kursy pracy socjalnej, w tym zachowania ludzkie i środowisko społeczne, polityki i programy pomocy społecznej, praktykę pracy socjalnej, badania nad pracą społeczną i kursy terenowe na poziomie ogólnym.

Proces aplikacji

Student ubiegający się o zaliczkę musi wypełnić "MSW Advanced Credit Approval Form". Wniosek i dokumenty uzupełniające należy przesłać do Programu MSW, 504 College Drive, CMH 317, Albany, GA 31705. Niekompletne wnioski będą nie podlegać przeglądowi. Komisja ds. Rekrutacji MSW wymaga, aby wnioski były składane z pakietem aplikacji MSW.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

Albany State University will be a world-class comprehensive university and a powerful catalyst for the economic growth and development of Southwest Georgia. ASU will be recognized for its innovative a ... Czytaj więcej

Albany State University will be a world-class comprehensive university and a powerful catalyst for the economic growth and development of Southwest Georgia. ASU will be recognized for its innovative and creative delivery of excellent educational programs, broad-based community engagement and public service, and creative scholarship and applied research, all of which enrich the lives of the diverse constituencies served by the University. Pokaż mniej