Master of Science in Chemical Engineering

Informacje ogólne

Przeczytaj więcej o tym programie na stronie internetowej szkoły

Opis programu

O

Witamy w programie inżynierii chemicznej na uniwersytecie Texas A&M w Katarze. Cieszymy się, że zdecydowałeś się kontynuować studia wyższe w tym programie. Zarówno kampus filialny, jak i program mają wymagania, które musisz spełnić, aby ukończyć studia.
Więcej informacji można znaleźć w katalogu absolwentów uniwersytetu Texas A&M University.

Wymagania stopnia

Ogólne wymagania nakreślone przez Texas A&M University dla różnych stopni absolwentów znajdują się w katalogu absolwentów, który zapewnia również doskonałe podsumowanie głównych kroków wymaganych do spełnienia wymagań dla każdego stopnia. Powinieneś uzyskać kopię katalogu absolwentów i zapoznać się z wymaganiami dla twojego stopnia.
Dwa stopnie magisterskie zarządzane przez program inżynierii chemicznej na uniwersytecie Texas A&M w Katarze to Master of Science i Master of Engineering. W poniższych sekcjach opisano bardziej szczegółowo wymagania dla każdego z tych stopni. Plan studiów, który formalnie określa dokładne wymagane kursy i komitet doradczy dla każdego studenta, jest przygotowywany przez studenta w porozumieniu z przewodniczącym jego komitetu doradczego.
W przypadku wszystkich wymienionych poniżej stopni studiów, studenci muszą wykazać minimalne standardy stypendialne, aby pozostać w programie dla absolwentów. Tak więc uczeń, który spadnie poniżej 3,0 GPR, ma jeden semestr akademicki, aby jego GPR przekroczyło tę wartość. Nieprzestrzeganie tego spowoduje zwolnienie z programu dla absolwentów. Podobnie, ocena poniżej C w każdym kursie spowoduje zwolnienie z programu dla absolwentów.

Inżynieria chemiczna Programy magisterskie

Master of Science (MS) Stopień

Master of Science wymaga co najmniej 32 godzin kredytowych semestr zatwierdzonych kursów i badań. Minimum 25 godzin kredytowych musi być formalną pracą na kursie. Ponadto, student musi ukończyć dwie godziny kredytowe w CHEN 681 (seminarium), aby spełnić wymagania departamentu. Pozostałe kredyty są przeznaczone na badania.

Master of Engineering (M.Eng) Degree

Stopień magistra inżyniera wymaga co najmniej 30 godzin semestralnych zatwierdzonych kursów i nie wymaga godzin kredytowych badań.

Jak się zgłosić

  1. Uzupełnij swoją aplikację online.
  2. Prześlij wymagane dokumenty po otrzymaniu loginu i hasła.
  3. Zgłoś swoje wyniki GRE.
  4. Departament wymaga zadowalającego wyniku GRE-V. Jeśli wnioskodawca nie może spełnić wymogu GRE, akceptujemy TOEFL. Minimalny wynik testu internetowego (iBT) przed TOEFL wynosi 80, z co najmniej 20 w (i) mówieniu i (ii) słuchaniu części egzaminu.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat rekrutacji absolwentów

Recenzja Przyznaje się przez Wydział Absolwentów

Decyzje o przyjęciu absolwenta są podejmowane przez poszczególne wydziały absolwentów i są konkurencyjne; w związku z tym należy skontaktować się z konkretnym działem lub programem przed złożeniem wniosku, aby omówić zamiar złożenia wniosku. Decyzja o przyjęciu kandydata na program studiów prowadzący do uzyskania tytułu magistra jest wspólną odpowiedzialnością wydziału akademickiego, wydziału międzyuczelnianego (w stosownych przypadkach) i / lub uczelni.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

Since the fall of 2003, Texas A&M University at Qatar has offered Bachelor of Science degrees in chemical engineering, electrical engineering, mechanical engineering, and petroleum engineering. Te ... Czytaj więcej

Since the fall of 2003, Texas A&M University at Qatar has offered Bachelor of Science degrees in chemical engineering, electrical engineering, mechanical engineering, and petroleum engineering. Texas A&M at Qatar also offers two graduate degrees in chemical engineering since the fall of 2011: a Master of Science (M.S.) and a Master of Engineering (M.Eng.). In addition to engineering courses, Texas A&M at Qatar provides instruction in science, mathematics, liberal arts, and the humanities. The curriculum offered at Texas A&M at Qatar are identical to the ones offered at the main campus in College Station, Texas. Courses are taught in English and in a coeducational setting. The reputation for excellence is the same, as is the commitment to training engineers equipped to lead the next generation of engineering throughout the world. Pokaż mniej