Master of Public Policy

Informacje ogólne

Opis programu

Master of Public Policy da ci multidyscyplinarne zrozumienie roli rządu w działalności gospodarczej i podejmowaniu decyzji w polityce publicznej. Kurs koncentruje się na interakcji rządu z gospodarką i społeczeństwem. Tematy obejmują wzrost gospodarczy, stabilność, opodatkowanie, zapewnienie infrastruktury, regulacje, zdrowie, obronę, edukację i zabezpieczenie społeczne. Integruje teorię i praktykę, aby zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwalają reagować proaktywnie i strategicznie na potrzeby publiczne, gospodarcze i społeczne. Możesz wybrać specjalizację z zakresu ekonomii, administracji publicznej i zarządzania lub obu tych dziedzin.


O kursie

Seminaria prowadzone przez naukowców uzupełniają wykłady gościnne czołowych praktyków oraz studia przypadków, które zapewniają uczniom wiele możliwości zastosowania zdobytych umiejętności w celu skutecznego rozwiązywania problemów publicznych, społecznych i gospodarczych. Studenci mogą wybrać specjalizację z zakresu ekonomii, administracji publicznej i zarządzania lub obu tych dziedzin.

W specjalności Ekonomia studenci będą badać rolę rynków i rządu w gospodarce oraz metody oceny ekonomicznej. Jest to program ekonomii stosowanej, koncentrujący się na szerokim zakresie obszarów, w tym na finansach, podatkach, opiece zdrowotnej, mieszkalnictwie, edukacji, transporcie, narzędziach, handlu, rozwoju i środowisku. Z perspektywy globalnej ta specjalizacja łączy teorię i praktykę, aby rozwijać kompetencje profesjonalistów pracujących w coraz bardziej złożonych organizacjach publicznych, korporacyjnych lub non-profit w Australii lub na całym świecie.

Specjalizacja administracji publicznej i zarządzania przygotowuje studentów do zostania przyszłymi liderami organizacji rządowych i organizacji non-profit. Jest on również przeznaczony dla studentów, którzy chcą prowadzić karierę menedżerską w prywatnych firmach współpracujących z rządem. Dostarcza uczniom solidnych fundamentów akademickich do swojej pracy oraz umiejętności analitycznych i rozwiązywania problemów, aby sprostać nowym wyzwaniom w tworzeniu polityki publicznej i zarządzaniu w naszym szybko zmieniającym się świecie. Składa się z dwóch Pathways : tylko zajęcia; i zajęć i dysertacji.


Struktura kursu

Studia podyplomowe i stopnie łączone (zajęć i badań) obejmują pewną liczbę jednostek.

Konwersja

Studenci mogą być zobowiązani do ukończenia odpowiednich jednostek przeliczeniowych do wartości 24 punktów, zgodnie z zaleceniami Wydziału:

Rdzeń - grupa A

Weź wszystkie jednostki (12 punktów):

 • ECON5516 The Economics of Public Policy (6)
 • LAWS5214 Polityka publiczna (6)
 • Specjalizacja ekonomiczna

Weź wszystkie jednostki (30 punktów):

 • ECON5514 Badania ekonomiczne i metody oceny (6)
 • ECON5515 Wzrost gospodarczy i instytucje (6)
 • ECON5517 Finanse publiczne (6)
 • ECON5519 Ekonomia publiczna (6)
 • ECON5540 Analiza ekonomiczna i polityka (6)

Wziąć jednostkę (jednostki) do wartości 12 punktów:

 • ECON4408 Zaawansowana ekonomia rozwoju (6)
 • ECON4410 Ekonomika środowiska i zasobów (6)
 • ECON4450 Advanced International Trade (6)
 • ECON5506 Ekonomika rynków finansowych (6)
 • ECON5518 Ekonomika globalnego zdrowia i polityki (6)

Zabierz jednostkę (e) do wartości 18 punktów:

 • ECON5502 Międzynarodowe finanse i rynki (6)
 • LAWS5224 Podstawy prawa międzynarodowego publicznego (6)
 • LAWS5227 Podstawy prawa i zarządzania (6)
 • LAWS5378 Government Accountability-Law and Practice (6)
 • LAWS5507 Międzynarodowe prawo naftowe i gazowe (6)
 • MKTG5505 Marketing i społeczeństwo (6)
 • PLN555511 Polityka i planowanie zmian klimatu (6)
 • Administracja publiczna POLS5503 (6)
 • POLS5504 Przywództwo w sektorze publicznym w praktyce (6)
 • POLS5505 Regulacja i zarządzanie (6)
 • POLS5672 Krytyczne perspektywy rozwoju międzynarodowego (6)
 • POLS5683 Polityka zagraniczna USA (6)
 • PUBH5749 Podstawy zdrowia publicznego (6)
 • SOCS5010 NGOs, Governance and Development (6)
 • Ocena SOCS5501 (6)
 • SOCS5502 Ochrona, rozwój i zrównoważony rozwój (6)

Specjalizacja administracji publicznej i zarządzania

Weź wszystkie jednostki (30 punktów):

 • Administracja publiczna POLS5503 (6)
 • POLS5504 Przywództwo w sektorze publicznym w praktyce (6)
 • POLS5505 Regulacja i zarządzanie (6)
 • SOCS5010 NGOs, Governance and Development (6)
 • Ocena SOCS5501 (6)

W przypadku studentów uczestniczących w kursie tylko za pomocą zajęć, weź jednostkę (zespoły) do wartości 12 punktów z tej grupy. W przypadku studentów uczestniczących w zajęciach w ramach zajęć i rozprawy należy zająć jednostki (jednostki) do wartości 6 punktów z grupy F lub grupy G.

 • ANTH4101 Zaawansowane metody jakościowe: wywiady i grupy fokusowe (6)
 • COMM5604 Media Governance (6)
 • POLS5672 Krytyczne perspektywy rozwoju międzynarodowego (6)
 • POLS5683 Polityka zagraniczna USA (6)
 • SOCS5502 Ochrona, rozwój i zrównoważony rozwój (6)

W przypadku studentów uczestniczących w kursie tylko za pomocą zajęć, weź jednostki do wartości 18 punktów z tej grupy.

 • ECON5514 Badania ekonomiczne i metody oceny (6)
 • ECON5515 Wzrost gospodarczy i instytucje (6)
 • ECON5517 Finanse publiczne (6)
 • ECON5518 Ekonomika globalnego zdrowia i polityki (6)
 • ECON5540 Analiza ekonomiczna i polityka (6)
 • EDUC5658 Trendy w zakresie polityki edukacji: globalny na lokalny (6)
 • LAWS5227 Podstawy prawa i zarządzania (6)
 • LAWS5305 Mediacja: praktyka i umiejętności (6)
 • LAWS5378 Government Accountability-Law and Practice (6)
 • LAWS5521 Prawo zmian klimatu i handel emisjami (6)
 • PLN555511 Polityka i planowanie zmian klimatu (6)
 • PUBH5749 Podstawy zdrowia publicznego (6)
 • SCIE4481 Dobra, Bogus i Corrupted Science (6)
 • SOCS5003 Projektowanie badań (6)
 • SOCS5101 Nauki społeczne Umieszczenie zawodowe 1 (6)
 • SOCS5911 Badania terenowe w złożonych i nieprzyjaznych miejscach Część 1 (6)

W przypadku studentów uczestniczących w zajęciach w ramach zajęć i rozprawy, należy zająć jednostkę (zespoły) do wartości 24 punktów z tej grupy.

 • SOCS5003 Projektowanie badań (6)
 • SOCS5551 Dysertacja magisterska 1 (6)
 • SOCS5552 Dysertacja magisterska 2 (6)
 • SOCS5553 Dysertacja magisterska 3 (6)


Warunki przyjęć

Aby wziąć udział w tym kursie, kandydat musi:

(a) (i) licencjat lub równoważne kwalifikacje uznane przez UWA; i

(ii) ekwiwalent średniej ważonej UWA wynoszącej co najmniej 60%; lub

(iii) ważny test wstępny na zarządzanie absolwentem (GMAT) nie starszy niż 5 lat z wynikiem co najmniej 550; lub

(iv) co najmniej pięcioletnie odpowiednie udokumentowane doświadczenie zawodowe uznane przez UWA za wystarczające, aby umożliwić pomyślne ukończenie kursu;

lub

(b) tytuł licencjata lub równorzędne kwalifikacje uznane przez UWA; i

(i) ekwiwalent średniej ważonej UWA wynoszącej co najmniej 60%; i

(ii) pomyślne ukończenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze średnią ważoną co najmniej 60 procent (dla kandydatów z ogólnym wynikiem IELTS co najmniej 6 bez pasma poniżej 5,5); lub

(iii) pomyślne ukończenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze średnią ważoną co najmniej 60 procent; i

(iv) pomyślne ukończenie dziesięciotygodniowego kursu CELT (z oceną co najmniej B) (dla kandydatów o ogólnym wyniku IELTS co najmniej 5, bez pasma poniżej 5,0);

lub

(c) tytuł licencjata lub równorzędne kwalifikacje uznane przez UWA; i

(i) pomyślne ukończenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze średnią ważoną co najmniej 60%; i

(ii) pomyślne ukończenie Graduate Certificate in Commerce ze średnią ważoną co najmniej 65 procent (dla kandydatów o ogólnym wyniku IELTS co najmniej 6 bez pasma poniżej 5,5); lub

(iii) pomyślne ukończenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze średnią ważoną co najmniej 60 procent; i

(iv) pomyślne ukończenie Graduate Certificate in Commerce ze średnią ważoną co najmniej 65 procent; i

(v) pomyślne ukończenie dziesięciotygodniowego kursu CELT (z oceną co najmniej B) (dla kandydatów o ogólnym wyniku IELTS co najmniej 5,5 bez pasma mniejszym niż 5,0).


Stypendia

Stypendia są dostępne dla studentów z różnych środowisk, w tym osiągnięć akademickich, potrzeb finansowych, niekorzystnej sytuacji edukacyjnej, przywództwa i służby społecznej, osiągnięć artystycznych lub sportowych, a także z obszarów wiejskich lub oddalonych.


Pathways kariery

Master of Public Policy ma na celu pielęgnowanie przyszłych liderów rządowych i organizacji non-profit. Absolwenci mogą być zatrudnieni jako urzędnicy ds. Polityki, analitycy, kierownicy i dyrektorzy w departamentach rządowych i agencjach.


Akredytacja kursu

UWA Business School jest akredytowana na arenie międzynarodowej przez Stowarzyszenie Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) International. AACSB to ogólnoświatowa, nienastawiona na zysk organizacja członkowska instytucji edukacyjnych, firm i innych podmiotów zajmujących się rozwojem edukacji w zakresie zarządzania.


Szybkie Szczegóły

Status

 • Dostępny 2018

Lokalizacje

 • Pert

Frekwencja

 • Pełny etat
 • Niepełny etat

Dostawa

 • W kampusie

Daty rozpoczęcia

 • Semestr 2, semestr 1

Tygodniowy czas kontaktu

 • Do 12 godzin kontaktowych tygodniowo plus dodatkowy czas na naukę i pracę w grupie

poziom nauki

 • Podyplomowy

Kod kursu

 • 42580

Kod CRICOS

 • 093562G

Pełny / niepełny czas trwania

 • 2 lata (lub 1,5 roku z odpowiednim studium licencjackim ocenianym przez Wydział)

Kurs stopni jest dostępny w

 • Master of Public Policy
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

University of Western Australia Business School's mission is to provide world-class education, research and community engagement for the advancement of the prosperity and welfare of our communities.

University of Western Australia Business School's mission is to provide world-class education, research and community engagement for the advancement of the prosperity and welfare of our communities. Pokaż mniej