Master of Professional Accounting

Informacje ogólne

Opis programu

Master of Professional Accounting zapewni ci szkolenie w technicznych aspektach przygotowywania danych księgowych; rozwijać swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania informacji księgowych do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji; oraz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w powiązanych dziedzinach zawodowych, takich jak finanse, podatki, audyt i zarządzanie.


O kursie

Ten kurs daje absolwentom możliwość uzyskania kwalifikacji uznawanej przez profesjonalne kancelarie rachunkowe i szerszą społeczność biznesową.

Rachunkowość w UWA

UWA znajduje się na liście 100 najlepszych uniwersytetów na świecie w kategorii Księgowość (QS 2014)

Master of Professional Accounting UWA posiada akredytację Chartered Accountants Australia and New Zealand, CPA Australia oraz Institute of Public Accountants

Emerytowany przez UWA profesor Philip Brown ma stypendium nazwane na jego cześć przez Stowarzyszenie Księgowości i Finansów Australii i Nowej Zelandii

Szkoła biznesu UWA

Szkoła biznesu UWA jest jedną z wiodących szkół biznesu w regionie Azji i Pacyfiku. Szkoła inspiruje i napędza utalentowanych studentów z całego świata, aby stali się szanowanymi i innowacyjnymi przywódcami akademickimi, społecznościowymi i biznesowymi jutra.

Jesteśmy jedną z zaledwie ośmiu instytucji w Australii posiadających międzynarodową akredytację zarówno z EQUIS, Europejskiego Systemu Doskonalenia Jakości i AACSB, Stowarzyszenia Advance Collegiate Schools of Business. Gwarantuje to, że nasze stopnie są uznawane przez pracodawców na całym świecie i gwarantuje jakość naszych nauczania, badań i innych obszarów operacyjnych.

Naszymi głównymi partnerami korporacyjnymi są ATCO Australia, BHP Billiton, EY, Macquarie Capital, PricewaterhouseCoopers, Wesfarmers i Woodside. Te linki branżowe umożliwiają nam zapewnienie bogatszej edukacji dla naszych studentów i zapewniają, że nasze programy są odpowiednie i wartościowe dla branży.


Struktura kursu

Studia podyplomowe i stopnie łączone (zajęć i badań) obejmują pewną liczbę jednostek.

Konwersja

Studenci, którzy nie ukończyli Bachelor of Commerce lub równoważny uznany przez Wydział, muszą ukończyć odpowiednie jednostki przeliczeniowe do wartości 24 punktów z tej grupy, zgodnie z zaleceniami Wydziału:

 • ACCT5432 Wstępna rachunkowość finansowa (6)
 • ECON5541 Ekonomia dla biznesu: aplikacje i polityka (6)
 • MGMT5504 Analiza danych i podejmowanie decyzji (6)
 • MGMT5610 Applied Professional Business Communications (6)

Rdzeń

Weź wszystkie jednostki (54 punkty):

 • ACCT5501 Współczesne problemy rachunkowości (6)
 • ACCT5511 Pośrednia rachunkowość finansowa dla przedsiębiorstw (6)
 • ACCT5522 Zasady audytu (6)
 • ACCT5531 Rachunkowość finansowa: teoria i praktyka (6)
 • ACCT5633 Rachunkowość planowania i kontroli (6)
 • ACCT5637 Zasady opodatkowania (6)
 • FINA5432 Wprowadzenie do finansów (6)
 • LAWS5508 Prawo handlowe i gospodarcze (6)
 • MGMT5506 Etyka i zarządzanie zrównoważonym rozwojem (6)

Opcja

Zabierz jednostkę (e) do wartości 18 punktów:

 • ACCT4440 Rachunkowość zarządcza: problemy i perspektywy (6)
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa ACCT5521 (6)
 • BUSN5505 Professional Development Practicum (6)
 • FINA5523 Analiza sprawozdań finansowych i wycena przedsiębiorstw (6)


Warunki przyjęć

Aby wziąć udział w tym kursie, kandydat musi:

(a) tytuł licencjata lub równorzędne kwalifikacje uznane przez UWA1; i

(i) ekwiwalent średniej ważonej UWA wynoszącej co najmniej 60%; lub

(ii) ważny test wstępny na zarządzanie absolwentem (GMAT) nie starszy niż 5 lat z wynikiem co najmniej 550; lub

(iii) co najmniej pięcioletnie odpowiednie udokumentowane doświadczenie zawodowe uznane przez UWA za wystarczające, aby umożliwić pomyślne ukończenie kursu;

lub

(b) (i) dyplom absolwenta UWA, który wyraża ten kurs; i

(ii) ekwiwalent średniej ważonej UWA wynoszącej co najmniej 65%;

lub

(c) (i) świadectwo ukończenia szkoły wyższej lub równoważne kwalifikacje z akredytowanego kursu innej instytucji uznane przez UWA; i

(ii) ekwiwalent średniej ważonej UWA wynoszącej co najmniej 70 procent;

lub

(d) tytuł licencjata lub równorzędne kwalifikacje uznane przez UWA; i

(i) ekwiwalent średniej ważonej UWA wynoszącej co najmniej 60%; i

(ii) pomyślne ukończenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze średnią ważoną co najmniej 60 procent

(dla kandydatów z ogólnym wynikiem IELTS co najmniej 6 bez pasma poniżej 5,5); lub

(iii) pomyślne ukończenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze średnią ważoną co najmniej 60 punktów

procent; i

(iv) pomyślne ukończenie dziesięciotygodniowego kursu CELT (z oceną co najmniej B) (dla kandydatów z ogólną oceną co najmniej IELTS

.5 bez pasma mniejszego niż 5,0);

lub

(e) licencjat lub równoważne kwalifikacje uznane przez UWA; i

(i) pomyślne ukończenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze średnią ważoną co najmniej 60%; i

(ii) pomyślne ukończenie Graduate Certificate in Commerce ze średnią ważoną co najmniej 65 procent (dla

kandydaci z ogólnym wynikiem IELTS co najmniej 6 bez zespołu poniżej 5,5); lub

(iii) pomyślne ukończenie programu studiów podyplomowych UWA w biznesie ze średnią ważoną co najmniej 60 punktów

procent; i

(iv) pomyślne ukończenie Graduate Certificate in Commerce ze średnią ważoną co najmniej 65 procent; i

(v) pomyślne ukończenie dziesięciotygodniowego kursu CELT (z oceną co najmniej B) (dla kandydatów z ogólnym wynikiem IELTS co najmniej 5,5

bez pasma mniejszego niż 5.0).

1 Kandydaci, którzy mają tytuł licencjata o specjalności Księgowość lub równoważne kwalifikacje, nie kwalifikują się do przyjęcia.


Stypendia

Stypendia są dostępne dla studentów z różnych środowisk, w tym osiągnięć akademickich, potrzeb finansowych, niekorzystnej sytuacji edukacyjnej, przywództwa i służby społecznej, osiągnięć artystycznych lub sportowych, a także z obszarów wiejskich lub oddalonych.


Pathways kariery

Stopień ten prowadzi do szeregu karier w dziedzinie rachunkowości, kontroli finansowej, doradztwa, audytu, usług związanych z podatkami i wielu innych.


Akredytacja kursu

Ten kurs spełnia wymagania akredytacyjne następujących profesjonalnych stowarzyszeń księgowych: Australijskiego Stowarzyszenia Certyfikowanych Praktykujących Księgowych (CPA Australia), dyplomowanych księgowych Australii i Nowej Zelandii (CAANZ) oraz Instytutu Księgowych Publicznych (IPA). Absolwenci są uprawnieni do przystąpienia do programów członkowskich tych organizacji.

Ten kurs spełnia wymagania akredytacyjne następujących profesjonalnych stowarzyszeń księgowych: Australijskiego Stowarzyszenia Certyfikowanych Praktykujących Księgowych (CPA Australia), dyplomowanych księgowych Australii i Nowej Zelandii (CAANZ) oraz Instytutu Księgowych Publicznych (IPA). Absolwenci są uprawnieni do przystąpienia do programów członkowskich tych organizacji.


Szybkie Szczegóły

Status

 • Dostępny 2018

Lokalizacje

 • Pert

Frekwencja

 • Pełny etat
 • Niepełny etat

Dostawa

 • W kampusie

Daty rozpoczęcia

 • Semestr 1, semestr 2

Tygodniowy czas kontaktu

 • Szacowane zaangażowanie czasowe wynosi 12 godzin na jednostkę, która obejmuje godziny kontaktowe, osobiste studia i egzaminy.

poziom nauki

 • Podyplomowy

Kod kursu

 • 40610

Kod CRICOS

 • 083274J

Pełny / niepełny czas trwania

 • 1,5 - 2 lata

Kurs stopni jest dostępny w

 • Master of Professional Accounting - Coursework
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

University of Western Australia Business School's mission is to provide world-class education, research and community engagement for the advancement of the prosperity and welfare of our communities.

University of Western Australia Business School's mission is to provide world-class education, research and community engagement for the advancement of the prosperity and welfare of our communities. Pokaż mniej