Master of Arts (Research) in Humanities and Social Sciences

Informacje ogólne

Opis programu

The research degrees offered by the Faculty of Arts and Social Sciences are especially valuable for those wishing to pursue an academic career, a career in research or an advanced level of professional practice.

Ostatnia aktualizacja Kwi 2020

Informacje o uczelni

W UTS my?limy inaczej: bierzemy globalne podej?cie do edukacji, która ma rdze? innowacji. Co wi?cej, jeste?my uniwersytetem dla prawdziwego ?wiata. Wszystkie nasze kursy s? ?ci?le powi?zane z potrzeba ... Czytaj więcej

W UTS my?limy inaczej: bierzemy globalne podej?cie do edukacji, która ma rdze? innowacji. Co wi?cej, jeste?my uniwersytetem dla prawdziwego ?wiata. Wszystkie nasze kursy s? ?ci?le powi?zane z potrzebami przemys?u, wi?c to, czego si? nauczysz, przygotuje Ci? do przysz?ej kariery. Pokaż mniej