Master in Management

University of Warsaw, Faculty of Management

Opis programu

Master in Management

University of Warsaw, Faculty of Management

Master in Management

Zarządzanie, Magisterskie Studia Menedżerskie
Studia stacjonarne (dzienne) - limit miejsc 300


Specjalności:

 • Zarządzanie organizacją
 • Marketing
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Rozwój potencjału społecznego
 • Zarządzanie publiczne
 • Bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy
 • E-biznes
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w turystyce
 • Zarządzanie zmianami i technologią
 • Przedsiębiorczość
 • Doradztwo organizacyjneSpecjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, wykazuje się pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą zarządzania i dyscyplin komplementarnych oraz wiedzą specjalistyczną odnoszącą się do poszczególnych funkcji zarządzania. Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, w szczególności umiejętność podejmowania decyzji i planowania w skali przedsiębiorstw i instytucji o innym charakterze. Posiada umiejętność zarządzania strategicznego. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Posiada umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy uniwersyteckiej w pracy zawodowej. Absolwenci posiadają umiejętność i wolę dalszego systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji.


Możliwość zatrudnienia


Absolwent otrzymujący tytuł zawodowy magistra, posiada rozszerzoną wiedzę a także umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym do prowadzenia działalności na własny rachunek. Studia magisterskie na kierunku zarządzanie, zapewniają integrację wiedzy z różnych dziedzin, a także w wysokim stopniu rozwijają kompetencje menedżerskie. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentowi zajmowanie wysokich stanowisk kierowniczych lub stanowisk wysoko cenionych specjalistów w organach zarządzających przedsiębiorstw i grup kapitałowych, instytucjach non profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli. Studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania UW kształcą studentów zgodnie z potrzebami gospodarki i administracji oraz łączą uniwersyteckie wykształcenie z przekazywaniem praktycznych umiejętności menedżerskich.

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Polskie


Ostatnia aktualizacja February 24, 2017
Czas trwania i cena
This course is Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2017
Duration
Czas trwania
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Polska - Warszawa, Mazowieckie
Data rozpoczęcia: Paźdz. 2017
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2017
Polska - Warszawa, Mazowieckie
Termin nadsyłania zgłoszeń: -
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą