Magister prawa międzynarodowego

Mykolas Romeris University

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Magister prawa międzynarodowego

Mykolas Romeris University

Celem specjalizacji programu studiów jest przygotowanie specjalistów prawa międzynarodowego, którzy będą potrafili konceptualizować, zidentyfikować, zrozumieć, przeanalizować i rozwiązać problemy wynikające z międzynarodowego uregulowania prawnego, rozwinąć umotywowane, logiczne i prawnie uzasadnione argumenty i rozwiązania tych problemów oraz sposoby im zapobiegać, co zapewniłoby skuteczne stosowanie prawa międzynarodowego, usprawniłoby pracę państw i organizacji międzynarodowych. Specjalizacja odpowiada na zapotrzebowanie na profesjonalnych specjalistów o wysokich kwalifikacjach, którzy są w stanie opracować i wdrożyć strategie i cele polityki zagranicznej dowolnego kraju, reprezentować i chronić interesy państw lub firm na forach międzynarodowych, zapewnić skuteczną międzynarodową współpracę między państwami i międzynarodowymi organizacje i spójność między prawem międzynarodowym i krajowym. Program studiów odnosi się również do wyzwań globalizacji, w której granica między międzynarodowym i krajowym powoli znika, a kwestie międzynarodowe stają się coraz bardziej istotne w tradycyjnych dziedzinach.

Studia rozpoczynają się na Mykolas Romeris University i obejmują 1 obowiązkowy semestr studiów za granicą w ramach programu Erasmus. Studenci mogą wybierać z uczelni partnerskich, które oferują odpowiednie przedmioty. Program ten łączy w sobie wszystkie istotne aspekty międzynarodowego prawa publicznego i prywatnego, a także prawa Unii Europejskiej. Do tej pory jest to jedyny międzynarodowy program prawny, który oferuje międzynarodowe staże do praktyki nabytej wiedzy i umiejętności.

Międzynarodowe możliwości mobilności

Wymagana jest mobilność międzynarodowa. Program studiów obejmuje jedno obowiązkowe studia za granicą (semestr III). Semestr IV jest poświęcony stażowi (zalecane za granicą). W przypadku semestrów za granicą i stażu studenci mogą ubiegać się o stypendium Erasmus.

Perspektywy rozwoju kariery

Po ukończeniu programu studiów prawa międzynarodowego osoby mogą pracować jako adwokaci, dyplomaci, międzynarodowi liderzy biznesu, politycy, w międzynarodowych działach prawnych instytucji państwowych, w międzynarodowym arbitrażu i organach sądowych jako prawnicy lub sędziowie, organizacje międzynarodowe, instytucje Unii Europejskiej, departamenty prawne działających na arenie międzynarodowej kancelarii prawnych i przedsiębiorstw, międzynarodowych agencji badawczych i sektora pozarządowego.

Wymagania wstępne

Dyplom licencjata lub równoważny pierwszy stopień uniwersytecki z minimum 3-letnim czasem trwania studiów.

Znajomość języka angielskiego - poziom nie niższy niż B2 (zgodnie ze Wspólnymi Ramami Odniesienia dla Języka zatwierdzonymi przez Radę Europy). Dla osób, które nie posiadają certyfikatów IELTS lub TOEFL, organizowany jest test z poziomu języka angielskiego na odległość.

Procedura aplikacji i wymagane dokumenty

Wykonaj 4 kroki:

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie apply.mruni.eu
 2. Prześlij wymagane dokumenty
 3. Zabezpiecz swoją rejestrację, płacąc opłatę za zgłoszenie
 4. Prześlij swoją aplikację

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty edukacyjne
  1. Dla studentów poszukujących studiów licencjackich: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z zapisem akademickim. Dokumenty muszą być oficjalnie przetłumaczone na język litewski lub angielski.
  2. Uwaga: Dodatkowe dokumenty edukacyjne (takie jak wyniki egzaminów państwowych lub kształcenie przeduniwersyteckie) mogą być wymagane zgodnie z krajem zamieszkania wnioskodawcy.
  3. Dla studentów poszukujących studiów magisterskich: poświadczone prawdziwe kopie świadectwa uniwersyteckiego i dyplomu (kandydat musi mieć tytuł licencjata uniwersyteckiego lub równoważny pierwszy stopień uniwersytecki z minimum 3-letnim czasem trwania studiów). Dokumenty muszą być oficjalnie przetłumaczone na język litewski lub angielski.
 2. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
  1. Dla studentów poszukujących studiów licencjackich: co najmniej na poziomie B1; oceny świadectwa znajomości języka angielskiego odpowiadające poziomowi B1: TOEFL Paper 477-510, TOEFL IBT 53-64, IELTS 4.5-5.0, poziom PTE
  2. Dla studentów ubiegających się o tytuł magistra: co najmniej poziom B2, oceny świadectwa znajomości języka angielskiego równoważne poziomowi B2: TOEFL Paper 513-547, TOEFL IBT 65-78, IELTS 5.5-6.0.
  3. Uwaga: w przypadku braku IELTS lub TOEFL istnieje możliwość przystąpienia do testu poziomu znajomości języka angielskiego organizowanego przez Uniwersytet. Powinieneś wybrać tę opcję podczas wypełniania wniosku. Nie ma dodatkowej opłaty za ten test.
 3. Kopia paszportu
 4. Zdjęcie typu paszportowego
 5. Notarialna list sponsorski od rodziców / sponsorów oraz pismo z banku o ich zdolnościach finansowych (wykazujące dochody z ostatnich 3 miesięcy).
Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
Mykolas Romeris University

Ostatnia aktualizacja December 4, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 1, 2019
Duration
Czas trwania
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
2,240 EUR
- Liczba pracowników w UE (rocznie); 3120 EUR - studenci spoza UE (rocznie)
Information
Deadline
Czerwiec 30, 2019
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Locations
Litwa - Vilnius, Vilnius County
Data rozpoczęcia : Wrześ. 1, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Czerwiec 30, 2019
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 1, 2019
Litwa - Vilnius, Vilnius County
Termin nadsyłania zgłoszeń Czerwiec 30, 2019
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą