Master in Designing Reading Experience i Interactive Storytelling

Informacje ogólne

Opis programu

Przegląd

Projektowanie doświadczenia czytania i interaktywnego opowiadania to interdyscyplinarny, magisterski program studiów w języku angielskim w ramach programu Graphic Design oferowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Przygotowuje przyszłych absolwentów do stawienia czoła złożonym wyzwaniom projektowym związanym z doświadczeniem czytania, czyli do analizy i zrozumienia treści oraz do komunikowania pomysłów, koncepcji i rozwiązań poprzez zastosowanie uniwersalnych technik opowiadania historii na temat narracji i interakcji.

Badania nad projektowaniem doświadczenia w czytaniu i interaktywnym opowiadaniem historii zapewnią Ci podstawy teoretyczne, metody badawcze i narzędzia, które pozwolą Ci podejść do projektowania komunikacji graficznej zarówno jako umiejętności teoretycznej, jak i praktycznej. Dowiesz się, jak zdefiniować kluczowe kwestie projektowe dla odbiorców. Zyskasz szeroką perspektywę kulturową w zakresie projektowania graficznego i skorzystasz z doświadczenia i wiedzy naszych wysoce kompetentnych członków wydziału, którzy są aktywni zawodowo na rynku projektowania, a także z know-how naszych zewnętrznych ekspertów. Nauczysz się reagować na wyzwania współczesnego świata.

Rzeczywistość, w której żyjemy, składa się z obfitości informacji zakodowanych za pomocą znaków, tekstów, ideogramów i symboli. Z jednej strony wszystkie wymagają ciągłego dekodowania, z drugiej strony zmuszają nas do pisania i kodowania nowych znaczeń i komunikatów. Doświadczenie czytania, w szerokim rozumieniu, jest zatem niezbędne nie tylko do zrozumienia i funkcjonowania w teraźniejszości, ale także do aktywnego nadawania mu nowych kształtów. Tutaj, w Akademii, rozumiemy, że takie cechy jak precyzja, jasność i czystość przekazu są najważniejsze. Rozumiemy również, że nabierają one nowego znaczenia w ciągle rosnącej rzeczywistości współczesnego życia. W odpowiedzi na to, nasz nowy mistrzowski program został ułatwiony dzięki wieloletniemu doświadczeniu artystycznemu i naszej wiedzy, świadomości i umiejętności rozpoznawania najnowszych trendów w projektowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem typografii.

Doświadczenie i wiedza, którą zdobędziesz z nami, przygotuje Cię do pracy nad projektami redakcyjnymi, w typografii (w tym projektowanie czcionek), identyfikacji wizualnej, wizualizacji danych, publikacji cyfrowych, interfejsów (zarówno interfejsu użytkownika, jak i UX) oraz nowych mediów ( animacja, film, instalacje, VR) dla sektora publicznego, instytucji kultury, biznesu i innych przedsięwzięć.

Oferta programowa

Program jest prowadzony w kilku studiach. Studenci wybierają jedno studio, w którym przygotowują pracę dyplomową i kilka uzupełniających, które wspierają program. Studia specjalizują się w następujących obszarach:

Projektowanie doświadczenia w czytaniu

Typografia występuje we wszystkich formach graficznych - od tradycyjnych form drukowanych, poprzez publikacje cyfrowe, interfejsy użytkownika, po filmy i animacje oraz projekty interaktywne. Na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach typografia jest traktowana ze szczególną uwagą, poświęcamy jej dużo czasu i zwracamy uwagę na szczegóły.

Typografia to dla nas projektowanie doświadczenia czytania - uczymy naszych uczniów analizować i rozumieć treść, a następnie przekładać ją na odpowiednią formę przekazu wizualnego. Następnie sprawdzamy skuteczność tych rozwiązań.

Interaktywne opowiadanie historii

Narracja jest obecna we wszystkich działaniach projektowych, w szczególności w ilustracjach, animacjach, wydawnictwach, publikacjach cyfrowych, multimediach lub animacjach. Narracja opowiada historię na etapie formułowania problemu, który łączy syntezę i analizę, czyniąc abstrakcyjne pojęcia realnymi. Naucz się budować i komunikować pomysły, koncepcje i rozwiązania, korzystając z uniwersalnych technik i narzędzi do tworzenia wiadomości i opowiadania historii.

Dowiedz się, jak używać teorii komunikacji i struktur narracyjnych, aby wywołać celowe, potężne i znaczące odpowiedzi od odbiorcy. Narracyjny i interaktywny projekt opiera się również na najnowocześniejszej technologii w dobrze wyposażonym studio filmowym - media LAB i VR.

Kursy wprowadzające

Projektowanie oparte na badaniach

Projektowanie oparte na badaniach jest wspierane przez zastosowanie najskuteczniejszych i najbardziej aktualnych metod badań i projektowania. Unikalną cechą Akademii odróżniającą ją od innych uniwersytetów w Europie Środkowej jest podejście do projektowania oparte na badaniach. Jeden moduł poświęcony jest poznawaniu i testowaniu współczesnych metod badawczych przydatnych w projektowaniu, od tych z wyraźnie określonymi procedurami, przez tych, którzy stosują projektowanie partycypacyjne, przez tych, którzy badają potrzeby użytkowników, do tych obejmujących interwencje projektowe / happeningi / instalacje i projekty spekulacyjne.

Seminaria i sesje dyskusyjne

Nasze seminaria i sesje dyskusyjne są miejscem spotkań studentów studiujących programy w języku angielskim i polskim oraz studiujących projektowanie graficzne i projektowanie. Ułatwiają wymianę doświadczeń i pracę interdyscyplinarną. Oferują czas na rozważenie, debatę i udoskonalenie własnych zainteresowań i obszarów tematycznych do prac dyplomowych.

Zajęcia mają na celu przedstawienie ogólnej wiedzy na temat kontekstów kulturowych i społeczno-ekonomicznych oraz ich implikacji dla projektowania. Zagadnienia związane z historią projektowania, etyką, filozofią, socjologią i semiotyką są przedstawione w trzech obszarach tematycznych: projektowanie poza pudełkiem, projektowanie społeczne i komercyjna praktyka projektowania.

Seminaria dyplomowe prowadzone są w ramach trzech wyżej wymienionych obszarów tematycznych i będą wspierać indywidualną pracę studentów nad ich dokumentami dyplomowymi. Nacisk zostanie położony na wysoką jakość badań niezbędnych do ukończenia pisemnej pracy dyplomowej.

Zajęcia będą miały formę dyskusji, wykładów i prezentacji przygotowanych przez członków wydziału i zaproszonych ekspertów zewnętrznych w celu uczynienia kursu bardziej międzynarodowym. Każdego roku na wszystkie seminaria wybierany jest wiodący temat odzwierciedlający współczesne wyzwania.

Praca nad dyplomem

Po ukończeniu pierwszego semestru studiów wybierzesz jeden z trzech tematycznych obszarów seminaryjnych (Poza pudełkiem, Komercyjne lub Społeczne), wybrane przez ciebie studio dyplomowe oraz dodatkowe moduły, które uzupełnią pracę nad Twoim dyplomem.

Będziesz pracować nad swoim dyplomem na trzy terminy (2, 3 i 4). Pierwszy z nich daje czas na szukanie wyzwań projektowych, kontekstów mapowania i wstępnych analiz. Wszystko to doprowadzi do sfinalizowania zarysu pracy dyplomowej i jej głównych założeń. W następnym semestrze będziesz pracować nad główną koncepcją swojego dyplomu i jego prototypowaniem, podczas gdy końcowy okres studiów da ci czas na przetestowanie, a być może także na wdrożenie ukończonego projektu. Twoje prace dyplomowe mogą być realizowane z instytucjami zewnętrznymi.

Dyplom i dodatkowe studia:

 • Typografia
 • Wpisz i podpisz
 • Informacje wizualne
 • Ilustracja
 • Redakcyjny
 • Gry animacyjne i wideo
 • Media oparte na czasie
 • Publikacja cyfrowa

Moduły uzupełniające:

 • Czytanie
 • Projekt inkluzywny
 • Międzynarodowe studio
 • Studia artystyczne
 • Fotografia

Formy nauki / metody nauczania:

 • majtki projektowe,
 • seminaria i dyskusje,
 • Wykłady,
 • warsztaty,
 • interdyscyplinarna praca zespołowa,
 • sesje indywidualne / samouczki,
 • dyskusje grupowe, przeglądy grupowe i krytyka grupowa,
 • zbiorowe badania terenowe,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi / klientami,
 • uczenie się od innych,
 • udział ekspertów zewnętrznych,
 • Praca indywidualna.

Co nas wyróżnia?

 • będziesz studiować na Wydziale w kategorii A, która jest najwyższym możliwym wyróżnieniem i znakiem doskonałości przyznawanym tylko najlepszym wydziałom akademickim przez Polską Komisję Akredytacyjną, państwowy organ ekspertów oceniający wyniki akademickie w polskim szkolnictwie wyższym;
 • liczy się twoja indywidualność: będziesz uczyć się w małych grupach, a będziesz nadzorowany i szkolony przez doświadczonych członków wydziału, których osiągnięcia zawodowe i akademickie zostały uznane na arenie międzynarodowej;
 • weźmiesz udział w innowacyjnym programie studiów wykorzystującym najnowocześniejsze metody nauczania i seminaria rozwiązywania problemów skoncentrowane na bieżących sprawach;
 • Twoja praca będzie oparta na podejściu badawczym do projektowania;
 • będziesz miał dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, metod i technologii; będziesz studiować w nowoczesnym kampusie oferującym studio filmowe, warsztaty modelowania i laboratoria badawcze.

Wymiar międzynarodowy

 • Międzynarodowy personel Akademii: oprócz naszego własnego personelu, nasz wydział obejmuje również ekspertów z wiodących instytucji europejskich, takich jak Helen Hamlyn Center for Design, EIDD, TU Delft, University of Hasselt.
 • Międzynarodowe studio prowadzone przez specjalistów od sztuki i projektowania.
 • Studenci biorą udział w Design Academy w Londynie, organizowanej przez ekspertów z Design Council, organizacji strategicznej wspierającej rząd brytyjski w stosowaniu najbardziej efektywnych rozwiązań projektowych dla rozwoju gospodarczego. Szkolenie poleca Mustafa Kurtuldu, Design Advocate, Google; Cyfrowy CTO
 • Wymiany i staże w ramach programu Erasmus.

Wstęp

Kto może złożyć wniosek?

Poszukujemy otwartych kandydatów chętnych do pracy w interdyscyplinarnym zespole. Ten anglojęzyczny program magisterski skierowany jest do kreatywnych, odpowiedzialnych i wizjonerskich absolwentów takich programów studiów, jak projektowanie, komunikacja wizualna, projektowanie graficzne, architektura, urbanistyka, projektowanie wnętrz, projektowanie i architektura wystaw, multimedia, projektowanie doświadczeń użytkowników, projektowanie środowiskowe , kulturoznawstwo, nauki humanistyczne i społeczne.

Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata lub magistra oraz poziom języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagania wstępne:

 • portfolio (plik pdf, max 3 Mb)
 • wywiad (prezentacja planów kandydata na edukację i karierę w projektowaniu)

Perspektywy rozwoju kariery

Absolwenci Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w różnorodnych przedsięwzięciach związanych z komunikacją wizualną i są bardzo poszukiwani przez pracodawców. Kilka ścieżek kariery jest dostępnych w sektorze prywatnym i publicznym lub w spółdzielniach biznesowych.

Wybory kariery i obszary, w których są realizowane przez naszych absolwentów, są najczęściej wybierane indywidualnie przez nich. Różnorodność możliwości obejmuje projekty redakcyjne i typograficzne (w tym projektowanie czcionek), projektowanie identyfikacji wizualnej, wystawy, wizualizację danych, publikacje cyfrowe, interfejsy UX i UI oraz nowe media (animacja, film, instalacja, VR).

Niektórzy z naszych absolwentów specjalizują się w projektach multimedialnych (animacja, klipy wideo, spoty wideo, kredyty wideo, postprodukcja, montaż filmów) oraz w tworzeniu ilustracji artystycznych. Te dwie specjalizacje wymagają wcześniejszej znajomości specjalistycznych narzędzi i / lub wcześniejszej praktyki. Jako takie, są one zazwyczaj wybierane przez absolwentów, którzy dokonywali powiązanych wyborów w trakcie studiów licencjackich.

Umiejętności i kompetencje absolwentów

 • kompleksowe rozwiązywanie problemów;
 • krytyczne myślenie połączone z wszechstronną analizą złożonych problemów i wyzwań współczesnego świata. Łączy się z umiejętnością znalezienia nowych ścieżek rozwoju;
 • twórcze myślenie obejmujące umiejętność diagnozowania potrzeb użytkowników i umiejętność opracowywania nowych pomysłów na podstawie takich diagnoz;
 • inteligencja emocjonalna - empatia i głębokie zrozumienie potrzeb i oczekiwań innych ludzi angażujących zasady sumiennego projektowania;
 • umiejętność tworzenia i koordynowania prac złożonych, interdyscyplinarnych zespołów projektowych;
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

We are artists, designers and researchers. The Academy of Fine Arts in Katowice is a meeting place, a field for exchanging ideas around active participation in culture, critical perception and social ... Czytaj więcej

We are artists, designers and researchers. The Academy of Fine Arts in Katowice is a meeting place, a field for exchanging ideas around active participation in culture, critical perception and social change. Pokaż mniej