Master of Science w rozwoju zasobów ludzkich (RZL) programu przez zajęć

Informacje ogólne

Opis programu

Ten mgr Program RZL jest oferowany przez Wydział Nauk Poznawczych i rozwój człowieka i jest szczególnie ukierunkowane na profesjonalistów. Kursy mają na celu aktualizację wiedzy i umiejętności wśród specjalistów w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich i zarządzania. Program ten łączy w sobie zajęć i pracy naukowej. Wymagane jest minimum 42 punktów nauki i ostatecznego Zbiorcza średnią ocen (CGPA) co najmniej 3,0 w odniesieniu do przyznawania stopnia Mistrza.

Unikalną cechą tego programu jest włączenie poznania, ludzkich zachowań i wiedzy IT z kursów podstawowych dotyczących rozwoju zasobów ludzkich i zarządzania. Studenci mają do wykonania pracę badawczą jako częściowe wymogu zakończenia programu. Ponadto studenci będą narażone na polu szkolenia, wizyty przemysłowej i wymiany sesji z absolwentów i praktyków, które poszerzają ich doświadczeń edukacyjnych uczelni.

KTO POWINIEN MIEĆ ZASTOSOWANIA

- Menedżerowie HR / Oficerowie - Administratorzy - managerów - Oficerowie - Edukacja - Nauczyciele Specjaliści, którzy są zainteresowani w rozwoju zasobów ludzkich

HARMONOGRAM PROGRAMU

Zajęcia dydaktyczne dla tego programu prowadzone są w weekendy.

Wymagania wstępne

O przyjęcie do programu, kandydat musi spełniać następujące kryteria: - tytuł licencjata z minimalną CGPA 2,50 lub; - Tytuł licencjata lub równoważny ale CGPA mniej niż 2,50, może być dopuszczona podlega najmniej pięć lat doświadczenia w danej dziedzinie, lub pracy - inne równoważne kwalifikacje zatwierdzone przez Senat - Dla studentów, wynik IELTS 6.0 jest wymagany w do wymogów.

Ostatnia aktualizacja Kwi 2015

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysia's eighth university was officially incorporated on 24 December 1992. A university that is contemporary in character and forward-looking in outlook, it is ... Czytaj więcej

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysia's eighth university was officially incorporated on 24 December 1992. A university that is contemporary in character and forward-looking in outlook, it is committed in providing the nation with leaders, managers, scientists and technical specialists as well as thoughtful citizens who are capable of handling the complex challenges of our common future - confidently, competently, and creatively. Pokaż mniej