Master of Arts (MA) w grafice

Informacje ogólne

Opis programu

Master of Arts (MA) w Grafika

&nbsp

Tradycyjne studia typografia, litografia, serigrafia wklęsłego, offset i grafiki cyfrowej uczyć umiejętności, które po opanowaniu pozwala na swobodne eksperymentowanie i starsze artystycznej ekspresji. Studenci zapoznają się z różnych technik graficznych, tak aby móc wybrać te, które uznają za najbardziej właściwą dla własnej pracy artystycznej.

&nbsp

&nbsp

Typografii

&nbsp

Kierownik: prof Andrzej Bobrowski
Asystent: Agnieszka Cholewińska

&nbsp

Studenci będą uczyć się o tradycyjne techniki prasowania, w tym drzeworyt, drukowanie, linoleum tynk druku wypukłego i dostosowane metody drukowania. Celem kursów będzie szkolić studentów do tworzenia własnych kawałków, a nie kopiowanie wcześniejsze koncepcje.Szkolenie będzie prowadzone, aby pomóc studentom trafnie pod uwagę dwie fazy tworzenia wydruku: matrycy i wydrukować sobie. Studenci będą zachęcani do syntezy i uproszczenie ich pracy. Innym celem kursu będzie kształcić studentów do korzystania z ich wiedzy do skutecznego rozwiązania kreatywne wyzwania, oraz do podawania ich w pełni świadomy proces twórczy jako poszukiwanie starając się przezwyciężyć swoje ograniczenia. Szeroko zakrojone badania artystycznej grafiki będą zapewnione, obejmujące jej tło historyczne i współczesne trendy, ze szczególnym nacisku na typografii.

&nbsp

&nbsp

Offset

&nbsp

Kierownik: prof Grzegorz Nowicki
Asystenci: dr Krzysztof Balcerowiak Laboratorium: Michał Tatarkiewicz

&nbsp

Studenci zapoznają się z wykorzystaniem różnych technik artystycznych podczas pierwszego roku studiów.Będą również zachęcać do poszukiwania własnych środków i obszarów artystycznej ekspresji. W drugim roku studenci wybiorą warsztatów, w których chcą kontynuować studia.

&nbsp

Litografia

&nbsp

Kierownik: prof Stefan Ficner
Asystent: Maksymilian Skorwider Laboratorium: Ryszard Wojciechowski

&nbsp

Studenci poznają podstawy drukowania płyty i zdobyć zdolności niezbędnych do dalszej nauki, jak również dla rozwoju artystycznego stanowiska. Nie będzie koncentrować się na wrażliwe percepcji obrazu, w tym umiejętności grafika mastering i dogłębnej znajomości odpowiednich pojęć i koncepcji. Meet-up będą rozmieszczone w warsztatach do ćwiczeń i dyskusji, jak również do prawidłowego działa jak potrzeba. Ponadto, wykłady we współczesnej grafiki będą. W 1. i 2. roku, studenci będą przypisane, w których się do pracy.Ich postępy w litografii mastering zostaną ocenione, wraz z ich osiągnięć w zakresie wykorzystania nabytych umiejętności wyrażania swego osobistego postaw artystycznych.

&nbsp

&nbsp

Intaglio

&nbsp

Kierownik: prof Piotr Szurek
Asystent: Marek Glinkowski
Laboratorium: Katarzyna Salińska

&nbsp

Kurs będzie zapoznanie studentów z podstawami grafiki. Studenci zapoznają się z technikami suchego punktu, akwaforta, akwatinta, Vernis mou itd. i będzie w stanie połączyć te. Program nauczania będzie wszechstronne, elastyczne i dostosowane do ogólnego poziomu kursu, jak również każdego ucznia preferencji. Prac w ramach projektu będzie przedmiotem zatwierdzenia i konsultacji z szefem działu. Będzie to podkreślić, że drukowanie nie jest po prostu mechanicznym metoda kopiowania, ale również narzędziem artystycznym aktem twórczym.Studenci będą uczyć się o technikach druku wklęsłego i grafiki w szerszym kontekście. Ponadto, będą one wspierane w celu pobudzenia ich wrażliwości artystycznej, tak aby być w stanie uruchomić własne indywidualne kreacje.

&nbsp

&nbsp

Sitodruku

&nbsp

Kierownik: prof Mirosław Pawłowski
Asystent: Jarosław Janas
Laboratorium: Paweł Pacura

&nbsp

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zdolność do samodzielnej pracy, zarówno w zakresie stosowanych metod i artystycznego wyrazu. Szczególny nacisk położono na opanowanie niezbędnych umiejętności (które zostaną osiągnięte poprzez szereg zajęć praktycznych w czasie 2. i 3. roku studiów). Uczniowie będą następnie dostosowane programy nauczania, pracy na 3 do 4 osób. Kurs pozwoli studentom pobudzić ich kreatywność.Każdy projekt będzie omawiany indywidualnie, oraz bieżące doradztwo będą w kolejnych etapach.

Ostatnia aktualizacja Sty 2012

Informacje o uczelni

The Poznan University of Arts has been in existence for over 90 years. It was established in 1919 as the School of Decorative Arts and was later transformed into the State Institute of Art.

The Poznan University of Arts has been in existence for over 90 years. It was established in 1919 as the School of Decorative Arts and was later transformed into the State Institute of Art. Pokaż mniej