informatics01

Magister Zarządzania Informacją

Studia Master w Information Management rozwija niezbędne umiejętności w dziedzinie technologii nauki zarządzania, informacji i wiedzy, jak również metody gromadzenia, strukturyzacji i oceny dużych ilości danych. Zapewnia również duże doświadczenie w powiązanych dziedzinach psychologii i ekonomii menedżerskiej.

Absolwenci są w stanie dokonać analizy i projektowania systemów informatycznych i zarządzania rozmieszczenia systemów. Są one w stanie rozwiązać trudne zadania w danych i zarządzania wiedzą

  • Czas trwania programu: 2 lata
  • Wnioskodawcy magisterskie muszą mieć 2 semestry matematyki w szkołach stopnia poprzedniego licencjackiej.
  • Czesne za jeden rok akademicki: 3000 EUR.
  • Ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych jest 31 marca.
informatics02
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w University of Hradec Králové, Faculty of Informatics and Management »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
2 - 2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
3,000 EUR