Magister finansów przedsiębiorstw

Master in Corporate Finance studiów podyplomowych jest przeznaczony do szkolenia specjalistów znających współczesnej teorii i praktyki w dziedzinie finansów korporacyjnych i zdolne do wykorzystania tej wiedzy w działalności finansowej przedsiębiorstw, instytucji państwowych i publicznych lub ubezpieczeniowych z podejmowania najlepszych wyborów z inwestycji oraz sposoby finansowania.

Oferty kursów zaawansowanych umiejętności studiowania i rozwoju zintegrowanych w liniach budowania stosunków finansowych, specjalnych technik i metod działalności finansowej i inwestycji, modelowania finansowego w procesie podejmowania decyzji o inwestowaniu, sprawozdawczości finansowej, ryzyka finansowego malejącą i trwałości finansowej, wprowadzenia i stosowania nowoczesnych instrumenty finansowe.

Szczególną uwagę przywiązuje się do stosowania aktywnych metod nauczania w ramach zajęć, takich jak kursy mistrzowskie z czołowych ekspertów, gier biznesowych i praktycznego modelowania operacji, studia przypadków, korzystając z doświadczenia finansowego prawdziwych firm w pracach naukowych.

Moduł główny

 • Naukowe metody badawcze
 • Procesy finansowe cień
 • Corporate Finance (zaawansowane)
 • Zarządzanie Inwestycje finansowe
 • Corporate planowanie podatkowe
 • Instrumentalne narzędzia do podejmowania decyzji finansów
 • Wsparcie danych dla zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • Współczesne zagadnienia z finansów
 • Rynki finansowe i systemowe kredytowych i finansowych
 • Finansowe, pieniądza i kredytów metody regulacji gospodarki
 • Analiza finansowa
 • Matematyka finansowa w procesie podejmowania decyzji
 • Korporacyjne Ryzyko finansowe
 • Firmowe Strategia finansowa
 • Modelowanie finansowe do podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Korporacyjne zarządzanie aktywami
 • Planowanie budżetu i korporacyjna przesiewowe finansowe

Moduły do ​​wyboru

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 • Innowacje finansowe dla finansowania przedsiębiorstw
 • Corporate finance dla międzynarodowego biznesu
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości, sprawozdawczości i audytu
 • Stabilizacji finansowej i zarządzania kryzysowego
 • Nowoczesna praktyka operacja finansowa
 • Wycena papierów wartościowych
 • Korporacyjna polityka cenowa
Program prowadzony przez:
Rosyjski

Zobacz 9 więcej kursów w Rostov State University of Economics »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
2 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa