Mistrzem finansów, bankowości i inwestycji

Informacje ogólne

Opis programu

Absolwenci tego programu mogą wykonywać wiele zadań w wielu różnych gałęziach przemysłu i innych sektorów gospodarki, zarówno krajowych i międzynarodowych.

Chociaż największy udział absolwentów pracy w instytucjach finansowych, są również można znaleźć w innych przedsiębiorstwach i organizacjach, zarówno w sektorze prywatnym i publicznym, w tym organów celnych i podatkowych, innych instytucji rządowych na wszystkich szczeblach, a także w dziedzinie podatku Rada.

Fakt, że program studiów jest w języku angielskim lub francuskim, a jednocześnie obejmuje udział zagranicznych uczelni daje studentom szansę na poprawę swoich umiejętności językowych i profesjonalnego przygotowania, a także wzmacnia reputację rynkową ich kwalifikacji, rangę Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i jej uczelniach partnerskich.

Struktura programu i jego kursy komponentów wraz z doświadczeniem i badań doświadczeń nauczycieli pozwalają studentom nie tylko przygotować się do praktyki zawodowej, ale także dowiedzieć się, jak stać się ekspertami naukowców i nauczycieli w zakresie zarządzania finansami, finansów międzynarodowych, międzynarodowa rachunkowość, bankowość, teorii i polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Wiedza teoretyczna
Absolwenci programu są w stanie znaleźć i przedstawić własne rozwiązania problemów w badaniach teoretycznych i twórczego ich zastosowanie wiedzy teoretycznej do praktycznych rozwiązań. Będą mieć głęboką wiedzę na temat współczesnych teorii ekonomicznych pieniędzy i finansów, analizy finansowej i prognozowania i analizy polityki.

Praktyczne umiejętności
Absolwenci będą posiadać praktyczne umiejętności, aby pracować jako analityków, menedżerów finansowych, lub doradców zarządzania w organizacjach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą. Mogą analizować i wyjaśniać rozwój konkretnych polityk finansowych i monetarnych, jak również procesów integracyjnych w Europie i na całym świecie.

ZGŁOSZENIE

Prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku, podpisać go i załączyć następujące dokumenty: - życiorys - wniesienia opłaty wstępu i dokumentów płatności - kserokopię paszportu i kandydatów z krajów UE: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (dla studiów licencjackich - pierwszy stopnia) lub Certyfikat studia licencjackie (dla badania Mistrza - II stopnia) przetłumaczonego na angielski - poświadczoną notarialnie kopię Wnioskodawcy z krajów spoza UE: - maturze (dla studiów licencjackich - I stopnia), albo zaświadczenie o stopniu licencjata (dla studiów Mistrza - II stopnia) przetłumaczone na angielski i SUPERLEGALIZED - oznacza to COMFIRMED przez Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Słowackiej ambasady.

Dla kandydatów z krajów, które ratyfikowały Konwencję o dopuszczenie Wyższego Popyt rejestrów publicznych Rezygnacja z obowiązującym w Republice Słowackiej, jeden specjalny certyfikat (apostille) przyznane przez właściwy organ będzie wystarczające do zatwierdzenia wiarygodności certyfikatu edukacji.

Proszę wysłać wszystkie dokumenty do:

31 marca, badania 2017- Magister

Ostatnia aktualizacja Gru 2016

Informacje o uczelni

Matej Bel University is a public university which achieved university status in 2010 and is a member of the European University Association. The university provides both high-quality university and fu ... Czytaj więcej

Matej Bel University is a public university which achieved university status in 2010 and is a member of the European University Association. The university provides both high-quality university and further education by encouraging creative scientific and artistic research. Knowledge is advanced whilst combining the requirements of both scientific developments and practical issues. Pokaż mniej
Bańska Bystrzyca