Magister teologii, przywództwa i służby

Informacje ogólne

Opis programu

Programy podyplomowe Chrystusa Odkupiciela wyposażają studentów na zaawansowany poziom w systematyczną, teoretyczną i teologiczną wiedzę jako podstawę do rozwijania własnych perspektyw teologicznych i praktyki zawodowej w zakresie przywództwa i służby (zarówno w kontekście kościelnym, jak i wspólnotowym). Program składa się z sześciu 20-punktowych modułów i 60-punktowej rozprawy. Program można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Dzięki temu programowi studenci krytycznie angażują się w ramy teoretyczne i idee teologiczne związane z praktyką zawodową, przywództwem i służbą. Wszyscy studenci podejmują moduł metod badawczych w ramach przygotowań do podjęcia modułu dysertacji. Studenci mają możliwość zaangażowania się w niezależne badanie zarówno poprzez rozprawę, jak i dodatkowo poprzez opcjonalny niezależny moduł studiów z 20 punktami. Poprzez moduł rozprawy studenci rozwijają obszar zainteresowań poprzez podejmowanie niezależnych badań, kierując się programem korepetycji, który wyposaża studentów na zaawansowanym poziomie w systematyczną, teoretyczną i teologiczną wiedzę jako podstawę do rozwijania własnych perspektyw teologicznych i praktyki zawodowej w przywództwie i służbie (zarówno w kontekście kościoła, jak i społeczności). Program składa się z sześciu 20-punktowych modułów i 60-punktowej rozprawy. Program można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Po ukończeniu programu uczniowie rozwiną umiejętności krytycznego myślenia, w tym krytycznej oceny złożonych i czasami sprzecznych punktów widzenia. Rozwinęli umiejętność wyobrażeniowego i oryginalnego myślenia oraz będą biegli w rozwiązywaniu problemów. Będą potrafili podchodzić do tekstów i idei teologicznych z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami refleksji teologicznej i mieć świadomość własnych założeń teologicznych. Będą zmotywowani i zdolni do samodzielnej pracy i uczenia się oraz będą mieli doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej.

Program ma na celu umożliwienie studentom:

Rozwiń systematyczne podejście do wiedzy i krytyczną świadomość problemów stojących na czele współczesnych badań i debat teologicznych.

Rozwijaj wiedzę o różnorodności różnych teologicznych szkół myślenia, zarówno w obrębie tradycji zielonoświątkowej, jak i charyzmatycznej, jak i poza nią, głębiej niż ta uzyskana dzięki wcześniejszym studiom lub doświadczeniom.

Krytycznie oceniaj aktualne badania teologiczne w świetle ich doświadczenia akademickiego i zawodowego.

Krytycznie angażują się w refleksję teologiczną, w tym autorefleksję na temat własnej tradycji teologicznej, metodologii i założeń hermeneutycznych oraz w kontekście ich praktyki zawodowej, przywództwa i posługi.

Rozwijanie zdolności do samodzielnego uczenia się i zaawansowanych umiejętności samozarządzania, umiejętności interpersonalnych, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, komunikacji pisemnej i ustnej oraz korzystania z technologii.

Rozwijaj umiejętności badawcze, w tym podejmując zarówno obszerny przegląd literatury, jak i podstawowe badania w obszarze zainteresowań teologicznych oraz odnoszące się do praktyki zawodowej, przywództwa i służby.

Ostatnia aktualizacja Sty 2021

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

Christ the Redeemer College (CRC), London, is an academic institution established by the Redeemed Christian Church of God. We are dedicated to training men and women from a wide range of backgrounds t ... Czytaj więcej

Christ the Redeemer College (CRC), London, is an academic institution established by the Redeemed Christian Church of God. We are dedicated to training men and women from a wide range of backgrounds to become leaders that serve people with quality and distinction, whether within the ministry, business, or in public service. Pokaż mniej