Magister technologii chemicznej: kompozyty i nanomateriały

Informacje ogólne

Opis programu

Magister inż. w technologii chemicznej - kompozyty i nanomateriały

Pierwszy semestr dotyczy częściowo zmiany podstawowej wiedzy z zakresu technologii chemicznej dla kandydatów studiujących za granicą oraz osób, które na poziomie studiów licencjackich studiowały kierunki inne niż technologia chemiczna, aby osiągnąć standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regularne kursy zawierają chemię fizyczną i nieorganiczną, inżynierię materiałów i reaktorów chemicznych, technologię polimerów, przetwarzanie nanomateriałów i kompozytów. Uwzględniono zajęcia z modelowania i symulacji.

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na syntezę i szczegółową charakterystykę kompozytów wraz z ich różnymi praktycznymi zastosowaniami przy użyciu określonych właściwości fizycznych, mechanicznych i elektrochemicznych. Ekologia i recykling są również w programie, jak również zaawansowane materiały do ​​wytwarzania i magazynowania energii. Studenci mają również możliwość wyboru przedmiotów do wyboru podczas studiów, np. Biotechnologii, aspektów medycznych i innych.

Absolwent otrzymuje tytuł - Master of Science in Chemical Technology. Jest przygotowany do prowadzenia badań i rozwoju w dyscyplinie swojego wykształcenia, tj. Technologii chemicznej, zwłaszcza w kompozytach i nanomateriałach.

Absolwent może być zatrudniony w badaniach i przemyśle, gdzie wymagana jest wiedza o zaawansowanych materiałach. Jego kompetencją będzie synteza, charakteryzacja, przetwarzanie i stosowanie kompozytów i nanomateriałów z uwzględnieniem ochrony środowiska. Jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. Jego / jej znajomość języka angielskiego pozwala na łatwą wymianę doświadczeń, komunikację, bezpośrednie kontakty interpersonalne i płynne formułowanie dokumentacji i / lub specyfikacji.

Wymagania edukacyjne: język angielski - poziom B2 (Common European Framework), tytuł licencjata lub jego odpowiednik w dziedzinie nauk technicznych lub stosowanych, z kwalifikacjami w mechatronice.

Pełna lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie https: // www. PUT .poznan.pl / pl / magister / dokumenty wymagane

Strona internetowa programu: https: // www. PUT .poznan.pl / pl / masters-programy-początek-koniec-luty / msc-chemia-technologia

Czesne, inne opłaty:
  • Obywatele UE: bezpłatnie
  • Obywatele spoza UE 6900 PLN pierwszy semestr 6000 PLN każdy następny semestr
  • Opłata za wniosek: 100 PLN

Ostatnia aktualizacja Sie 2019

Informacje o uczelni

Poznan University of Technology is the best technical university in the Wielkopolskie voivodeship in western Poland. Poznan University of Technology arose from Higher School of Machine Construction, ... Czytaj więcej

Poznan University of Technology is the best technical university in the Wielkopolskie voivodeship in western Poland. Poznan University of Technology arose from Higher School of Machine Construction, which was founded in 1919. PUT boasts nearly a century of experience in educating highly qualified engineers and researchers in many areas. Pokaż mniej