Magister studiów międzynarodowych

Informacje ogólne

Opis programu

Szczegóły programu

Począwszy od jesieni 2018 roku, Master of Arts w International Studies będzie 34 program jednostkowy zakończony w ciągu dwóch lat i obejmie obszary koncentracji i stażu.

Wyniki nauczania w programie (jesień 2018 r.)

Uczniowie będą:

  • Zrozumieć główne zmiany strukturalne, kulturowe i relacyjne, które pojawiły się w odpowiedzi na globalizację z różnych perspektyw dyscyplinarnych, ze szczególnym naciskiem na podmioty niepaństwowe
  • identyfikują kluczowe organizacje, instytucje oraz normy globalne i regionalne oraz sposób, w jaki wchodzą w interakcję z siłami niższego rzędu, aby kształtować politykę, rzecznictwo i ruchy społeczne
  • rozwijać zrozumienie różnorodnych aspektów globalnego społeczeństwa obywatelskiego oraz sił politycznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, społecznych i kulturowych, które kształtują współczesne problemy globalne poprzez połączenie lokalne i globalne.
  • wykazać umiejętność krytycznego angażowania kategorii różnic kulturowych i różnorodności oraz oceniania ich wpływu na współczesne zjawisko
  • wykorzystywać mieszane metody badawcze, interdyscyplinarną perspektywę i umiejętności zaangażowania społeczności, aby analizować kluczowe zagadnienia w międzynarodowych badaniach

Core Concentrations (jesień 2018)

Od jesieni 2018 uczniowie wybierają podstawową koncentrację, aby zdobyć wiedzę w danej dziedzinie, dostosowaną do ich pasji i celów zawodowych, i pozwalają im rozwijać bliższe stosunki robocze z wykładowcami i innymi studentami.

Prawa człowieka, rządy i globalna sprawiedliwość
Studenci zapoznają się z sensem sprawiedliwości i najlepszymi praktykami w zakresie egzekwowania prawa, uwzględniając jednocześnie związek między lokalnymi działaniami na rzecz promowania i ochrony praw człowieka a globalnymi instytucjami, podmiotami i procesami, które tworzą międzynarodowe systemy rządzące.

Rozwój, zrównoważony rozwój i środowisko
W tej interdyscyplinarnej koncentracji uczniowie będą oceniać programy rządowe, agencyjne i praktyczne mające na celu wzrost gospodarczy, ograniczenie ubóstwa i ochronę środowiska. Tematy obejmują związek między rozwojem a ochroną środowiska; jak rozwój wpływa na społeczności; oraz sposoby, w jakie lokalne strategie, przekonania i ruchy kształtują rozwój.

Kultura, tożsamości i zmiana społeczna
Studenci zbadają rolę kultury, znaczenie tożsamości i należą do zglobalizowanego świata oraz teorie zmiany społecznej jako sposób na lepsze zrozumienie, jak kształtują współczesne globalne procesy. Analiza różnorodnych ruchów społecznych i politycznych tworzonych przez rasę, klasę, płeć, religię i inne formy nierówności uczy studentów, jak skutecznie rozwiązywać najbardziej krytyczne problemy, przed którymi stoi dzisiaj nasz świat.

Koncentracje rdzeniowe w 2018 roku

Przykładowa oś czasu programu (jesień 2018 r.)

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

Zaleca się ukończenie drugiego semestru kursu nieanglojęzycznego (równoważnego kursowi drugiego semestru w USF ). Po ukończeniu programu studenci są zobowiązani do wykazania się biegłością w języku nieangielskim na poziomie średnio zaawansowanym 2 (kurs języka czwartego semestru w USF ), albo poprzez wcześniejsze studia licencjackie, zdanie egzaminu językowego w USF , albo ukończenie kurs językowy czwartego semestru.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

As one of the country’s premier Jesuit Catholic universities, the College of Arts and Sciences pairs a rigorous academic curriculum with an urban, global perspective. The college's vision of success i ... Czytaj więcej

As one of the country’s premier Jesuit Catholic universities, the College of Arts and Sciences pairs a rigorous academic curriculum with an urban, global perspective. The college's vision of success involves both the head and the heart, with outstanding faculty members giving students the skills and compassion to fashion a more just and humane world. Pokaż mniej
San Francisco , Buenavista , Pomarańczowy + 2 Więcej Mniej