Magister rachunkowości

Informacje ogólne

Opis programu

Master in Accounting Program (M.Acc.) Ma na celu przewidywanie i odpowiadanie na potrzeby zawodowe osób fizycznych oraz urzędników państwowych w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Program oferuje koncentrację na rachunkowości publicznej, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, zarządzaniu systemem informacyjnym i audycie. Program nauczania jest przeznaczony dla studentów, aby mogli brać udział w podwójnym programie studiów i programach wymiany.

Wizja

Zostanie wiodącym programem księgowym w Indonezji, który rozwija stosowaną rachunkowość i zachęca do etycznych praktyk księgowych poprzez generowanie międzynarodowych wyzwań.

Misja

Wzbogaceni siłą międzynarodowych sieci, ale wciąż zakorzenioną w lokalnej mądrości, zachęcamy uczniów, aby stali się kompetentną, etyczną i profesjonalną osobą w dziedzinie rachunkowości, która ma szerokie podejście i posiada kwalifikacje w zakresie umiejętności stosowanych.

Programy akademickie

Immatrykulacja

Potencjalni studenci MAKSI, którzy pochodzą z działu księgowości lub księgowości z niewystarczającym wynikiem TVK, muszą przejść program maturalny (jakość kwartalna), aby bezpośrednio wejść do regularnego. Immatrykulacja odbędzie się w ciągu 4 miesięcy. Składa się z czterech kursów z 12 sesjami w trakcie kursu, post-test raz w tygodniu, a nie z połowy egzaminu z zajęć w dni powszednie, a na koniec z egzaminem końcowym jakości kwartalnej. Minimalny GPA, który należy osiągnąć, aby dostać się do regularnego kursu dla studentów, którzy ukończyli program immatrykulacji, wynosi 3,00.

Regularny

Po ukończeniu programu maturalnego, uczniowie wejdą do regularnego okresu na 4 trymestry z 45 punktami trymestru (SKT lub Satuan Kredit Trimester w Indonezji). Od pierwszego trymestru do trzeciego trymestru uzyskaj materiał szkoleniowy o łącznej wartości 39 SKC. Trzeci trymestr jest czasem koncentracji ustalonym w drugim trymestrze. Czwarty trymestr kończył pracę z sumą 6 SKC.

Program

 1. Immatrykulacja
  1. Rachunkowość finansowa
  2. Rachunek kosztów i zarządzania
  3. Audyt
  4. Statystyki biznesowe
 2. Pierwszy semestr
  • Rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza i systemy informacyjne
   1. Teoria i praktyka rachunkowości finansowej (AKU5601)
   2. Organizacja i środowisko (AKU5602)
   3. Etyka biznesu (AKU5610)
   4. Analiza sprawozdania finansowego (AKU3107)
   5. Zarządzanie strategiczne (AKU6210)
   6. Systemy technologii informacyjnej (AKU5402)
 3. Rachunkowość publiczna
  1. Teoria i praktyka rachunkowości finansowej (AKU5601)
  2. Organizacja i środowisko (AKU5602)
  3. Etyka biznesu (AKU5610)
  4. Analiza sprawozdania finansowego (AKU3107)
  5. Finanse lokalne i stanowe (AKU6503)
  6. Rachunkowość finansowa Sektor publiczny (AKU6521)
 4. Audyt
  1. Teoria i praktyka rachunkowości finansowej (AKU5601)
  2. Organizacja i środowisko (AKU5602)
  3. Etyka biznesu (AKU5610)
  4. Analiza sprawozdania finansowego (AKU3107)
  5. Rachunkowość finansowa sektora publicznego (AKU6521)
  6. Systemy technologii informacyjnej (AKU5402)
 5. Drugi semestr
  • Rachunkowość finansowa
   1. Rachunkowość behawioralna (AKU6205)
   2. Metody badawcze (AKU5600)
   3. Zarządzanie podatkami (AKU6114)
   4. Współczesna i finansowa rachunkowość (AKU6168)
   5. Teoria portfela i analiza inwestycji (AKU5612)
   6. Ład korporacyjny i kontrola (AKU6194)
 6. Rachunkowość publiczna
  1. Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym (AKU6522)
  2. Metody badawcze (AKU5600)
  3. Analiza publicznego sprawozdania finansowego (AKU6504)
  4. Audyt sektora publicznego (AKU6386)
  5. Zarządzanie finansami sektora publicznego (AKU6584)
  6. Rachunkowość zarządcza sektora publicznego
 7. Rewizja
  1. Rachunkowość behawioralna (AKU6205)
  2. Metody badawcze (AKU5600)
  3. Audyt sektora publicznego (AKU6386)
  4. Audyt sądowy (AKU6375)
  5. Audytorskie systemy informacyjne (AKU6472)
  6. Kontrola zgodności i wydajności (AKU6379)
 8. Zarządzanie
  1. Rachunkowość behawioralna (AKU6205)
  2. Metody badawcze (AKU5600)
  3. Księgowość w podejmowaniu decyzji (AKU6258)
  4. Systemy kontroli zarządzania (AKU6251)
  5. Zarządzanie strategiczne kosztami (AKU6260)
  6. Zaawansowane zarządzanie rachunkami (AKU6269)
 9. Systemy informacyjne
  1. System informacji księgowej i biznes (AKU6430)
  2. Metody badawcze (AKU5600)
  3. Strategiczne systemy informacyjne (AKU6455)
  4. Systemy informacji behawioralnej
  5. Audytorskie systemy informacyjne (AKU6472)
  6. E-biznes (AKU6404)
 10. Trzeci semestr
  1. Praca dyplomowa (AKU6900)

Etyka akademicka

Na podstawie listu polecającego / umowy podpisanego przez studentów stwierdza się, że:

 1. Będzie przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w programie MAKSI i wokół Uniwersytetu Gadjah Mada
 2. Dobrowolnie zwróć dyplom, który został zaakceptowany, jeśli w późniejszych dniach wiadomo, że ukończył studia, rób rzeczy, które naruszają zasady, zwłaszcza plagiat w przygotowaniu pracy dyplomowej.
 3. Wszelkie działania, które mogą mieć złą nazwę dla programu MAKSI (takie jak plagiat, fałszerstwo i oszustwo), nie będą powiązane z sytuacją, w której osoba, której to dotyczy, zostanie odrzucona.
 4. Jeśli władze skazane za skazanie, ponieważ udowodniły, że naruszyły prawo, statuę lub normy obowiązujące w Indonezji, osoba, której to dotyczy, będzie podlegać rezygnacji.
 5. Nie wolno wykonywać działań wymuszających lub grożących wykładowcy, innemu uczniowi, pracownikowi lub kierownikowi, aby uzyskać pomoc.
 6. Nie przekazuje ani nie obiecuje pieniędzy ani rekompensaty w jakiejkolwiek formie kierownikowi, wykładowcy lub pracodawcy w celu wpłynięcia na proces oceny lub wyboru.
 7. Nie wolno podejmować działań prowadzących do molestowania seksualnego lub wykorzystywania seksualnego.
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

Considered one of the oldest universities in Indonesia, Universitas Gadjah Mada serves as a pillar of educational awakening in Indonesia and purports to be a defender and disseminator of Pancasila.

Considered one of the oldest universities in Indonesia, Universitas Gadjah Mada serves as a pillar of educational awakening in Indonesia and purports to be a defender and disseminator of Pancasila. Pokaż mniej