Pełne stypendium dla studentów zapisanych na rok akademicki 2019/2020 jest finansowane przez Europen Union w ramach projektu EFS „Strategiczna internacjonalizacja studiów podyplomowych z matematyki i biotechnologii - OPTILIFE”!

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2019 r. Ważne jest, aby jak najszybciej rozpocząć proces rozpoznawania dokumentów, ponieważ należy go zakończyć przed złożeniem wniosku.

Opis

Matematyka dyskretna to gałąź matematyki zajmująca się dyskretnymi strukturami matematycznymi, tj. Strukturami matematycznymi nad policzalnymi zbiorami (skończone zbiory lub zbiory o takiej samej liczności jak liczby naturalne). Tematy matematyki dyskretnej obejmują między innymi kombinatorykę, teorię grafów, teorię kodowania i kryptografię.

Możliwości zawodowe

Ukończenie tego rodzaju studiów stanowi dobrą podstawę do ewentualnego rozwoju kariery naukowej w dziedzinie nauki i inżynierii, ale zapewnia również potencjalne zatrudnienie w różnych dziedzinach, na stanowiskach wymagających algorytmicznego sposobu myślenia i umiejętności analizować dane. Wiedza zdobyta w ramach tego programu studiów ma duże zastosowanie w gospodarce; teoria grafów ma szerokie zastosowanie, od telekomunikacji po projektowanie sieci drogowych, teorię kodowania i kryptografię stosuje się codziennie w komunikacji. Ponieważ będzie coraz więcej miejsc pracy związanych z technologiami ICT i ochroną danych, zapotrzebowanie na ten profil personelu wzrośnie. Optymalizacja jest bardzo celowa w różnych procesach biznesowych, podczas gdy projektowanie i analiza eksperymentów są niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu, od produkcji nowych leków do testów maszynowych. Wiedza z zakresu projektowania eksperymentalnego jest również bardzo przydatna w badaniu cech gotowych produktów i oczekujemy, że rynek pracy będzie wskazywał na potrzebę naszych absolwentów.

118627_zgrada_odjel.jpg

Wymagany poziom wykształcenia do rejestracji:

 • Licencjat z matematyki lub równoważne kwalifikacje z matematyki

Program nauczania - 120 punktów ECTS

1 semestr

 • Przestrzenie wektorowe 1
 • Miara i całka
 • Algebra 1
 • Programowanie liniowe
 • Teoria wykresów

Semestr 2

 • Statystyka
 • Algebra 2
 • Teoria prawdopodobieństwa
 • Sztuczna inteligencja
 • Teoria kodowania i kryptografia

Semestr 3

 • Grupy permutacji
 • Teoria liczb
 • Wprowadzenie do teorii projektowania
 • Projektowanie i analiza eksperymentów
 • Optymalizacja nieliniowa

Semestr 4

 • Seminarium magisterskie Praca dyplomowa
 • Optymalizacja kombinatoryczna
 • Nauczanie maszynowe
 • Techniki optymalizacji dla eksploracji danych
 • Metody optymalizacji w finansach
 • Ukończenie szkoły
Program prowadzony przez:
 • Język angielski
Ostatnia aktualizacja Wrzesień 13, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Lut 2020
Duration
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Termin
Paź 31, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lut 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Paź 31, 2019

Lut 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Paź 31, 2019
Data końcowa