Magister nauk o danych

Informacje ogólne

Opis programu

Geralt / Pixabay

MS w Data Science jest oferowany wspólnie przez wydziaÅy informatyki i elektrotechniki oraz informatyki.

MS in Data Science to program, który można ukoÅczyÄ w ciÄgu zaledwie jednego roku studiów lub we wÅasnym tempie. Wymagania wstÄpne dla MS w dziedzinie informatyki obejmujÄ tytuÅ licencjata w dziedzinie STEM, w tym matematyki, nauk ÅcisÅych, inżynierii, informatyki lub pokrewnej dyscypliny. Wnioskodawcy posiadajÄcy tytuÅ licencjata w dziedzinie innej niż STEM mogÄ rozpoczÄÄ naukÄ z certyfikatem w dziedzinie nauki o danych, który w dodatkowym terminie lub roku daje wnioskodawcy próbkÄ programu. Kursy w certyfikacie, po pomyÅlnym ukoÅczeniu klasy B lub lepszej i przyjÄciu do MS w dziedzinie nauki o danych, mogÄ zostaÄ przeniesione w celu zastosowania do programu MS in Data Science.

Program

Wymagania dotyczÄce stopnia obejmujÄ dziewiÄÄ kursów i muszÄ obejmowaÄ:

 • EE 104 Analiza systemów probabilistycznych
 • COMP 135 Wprowadzenie do uczenia maszynowego i wydobywania danych
 • COMP 119 Big Data

Cztery zajÄcia dodatkowe muszÄ obejmowaÄ:

 1. Jeden kurs z infrastruktury danych (w tym informatyka 112, 115, 116, 117, 118 i 151)
 2. Jeden kurs analizy danych i / lub interfejsów (w tym Computer Science 152, 167, 171, 175, 177, ME 150, CEE 187)
 3. Jeden kurs z obliczeniowych i teoretycznych aspektów analizy danych (w tym COMP 131, 136, 153, 160, 236, Mat. 123, 126, 128, 152, 155, 158, 161, 162; EE 109, 127, 140
 4. KoÅcowe zaliczenie kursu może zostaÄ zrealizowane przez kurs z zakresu nauk o danych (COMP 154) lub projekt magisterski z zakresu Data Science (COMP 283)

Osiem godzin dodatkowych zaliczeÅ jest wymaganych w kategoriach ac w porozumieniu z doradcÄ ucznia.

Wymagania aplikacyjne

 • OpÅata za zgÅoszenie
 • Wznów / CV
 • Osobiste oÅwiadczenie
 • Oficjalne wyniki GRE
  • GRE nie jest wymagane w przypadku obecnych studentów Tufts majÄcych zastosowanie do programu MS degree
  • Wyniki GRE mogÄ zostaÄ zniesione dla studentów studiów niestacjonarnych z piÄcioletnim doÅwiadczeniem w branży, którzy sÄ obywatelami USA lub staÅymi mieszkaÅcami. Odwiedź stronÄ go.tufts.edu/engmasters, aby uzyskaÄ szczegóÅowe informacje. JeÅli uważasz, że możesz odstÄpiÄ od GRE w oparciu o te wymagania, skontaktuj siÄ z gradadmissions@tufts.edu z tematem "Inżynieria w niepeÅnym wymiarze czasu Master's GRE requirement"
 • Oficjalny TOEFL lub IELTS, jeÅli dotyczy
 • Transkrypcje
 • Trzy listy rekomendacji
Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

The Tufts University School of Engineering offers a rigorous engineering education in a unique environment that blends the intellectual and technological resources of a world-class research university ... Czytaj więcej

The Tufts University School of Engineering offers a rigorous engineering education in a unique environment that blends the intellectual and technological resources of a world-class research university with the strengths of a top-ranked liberal arts college. Pokaż mniej