Read the Official Description

Specjalizacje w ramach tego programu

  • Mechanika obliczeniowa i inżynieria komputerowa

Program koncentruje się na przygotowaniu mistrzów posiadających światowej klasy kompetencje w zakresie mechaniki stosowanej, mechaniki stałej, matematycznego i komputerowego modelowania w mechanice, mechaniki obliczeniowej, inżynierii komputerowej, zdolnego do badania podstawowych i stosowanych problemów w tych dziedzinach, jak również rozwiązywanie złożonych problemów naukowych i technicznych w różnych sektorach przemysłu high-tech poprzez zastosowanie innowacyjnej wielodyscyplinarnej wyższej technologii komputerowej. Wyjątkowość programu studiów magisterskich, określona przez dostępność edukacyjnego i naukowego laboratorium innowacji "Computational Mechanics" (CompMechLab®), za pośrednictwem którego prowadzi się dużą liczbę prac badawczych i innowacji naukowych. Pozwala to na operacyjne wejście do programu indywidualnego ścieżki edukacyjnej, z uwzględnieniem potrzeb pracodawców.

  • Fizyka wytrzymałości i plastyczności materiałów

Program koncentruje się na przygotowaniu mistrzów, którzy są w stanie przeprowadzić badania eksperymentalne, opis teoretyczny i symulację komputerową procesów fizycznych określających zachowanie mechaniczne (wytrzymałość i ciągliwość) różnych materiałów i struktur stałych, od tradycyjnych materiałów konstrukcyjnych (stal, stopy, ceramika) i kompozyty) do zaawansowanych systemów nanostrukturalnych (nanoskalowych, nanokrystalicznych i nanokompozytowych), na różnych etapach ich przygotowania i użytkowania.

Opanowanie programu obejmuje badanie praw fizyki mechanicznego zachowania ciała stałego, roli struktury w kształtowaniu jej właściwości wytrzymałościowych oraz nieniszczących metod badania struktury i właściwości materiałów. Badanie fizycznych podstaw wytrzymałości i ciągliwości materiałów w połączeniu z dogłębnym rozwojem metod obliczeniowych mechaniki, klasycznej teorii plastyczności i mechaniki pękania, a także zaawansowanej inżynierii komputerowej techniki szkoleniowej.

Program taught in:
Język angielski

See 10 more programs offered by South Ural State University »

Last updated August 12, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
144,320 RUB
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019