Magister matematyki i nauki o edukacji i komunikacji

Informacje ogólne

Opis programu

42155_rsz_ma-wiskunde-natuur.png

Jak świat nauki łączy się ze światem edukacji i społeczeństwa? W jaki sposób nauczyciele łączą naukę i edukację? W jaki sposób nauka i jej procesy komunikowane są w mediach? Jaka jest rola nieformalnych instytucji w kształtowaniu publicznego rozumienia nauki?

Jeśli jesteś zainteresowany tymi pytaniami, ten program jest dla Ciebie! Naszym celem jest wypełnienie luki między tymi, którzy znają naukę, tymi, którzy ją uczą, a tymi, którzy ją przekazują. Program opiera się na międzynarodowej sieci istniejących powiązań instytucjonalnych, doświadczeń w nauczaniu i badaniach oraz na ugruntowanym programie studiów magisterskich oferowanym w języku niderlandzkim przez ostatnie 14 lat. Międzynarodowy program zapewni ci solidne podstawy w nauce, teorii i praktyce innowacyjnego nauczania i skutecznej komunikacji w nauce i matematyce.

Program studiów magisterskich w dziedzinie edukacji naukowej i komunikacji to elastyczny, dwuletni program, z dwoma ścieżkami do wyboru: edukacja i komunikacja. Obie ścieżki opierają się na wysoce interaktywnym i interdyscyplinarnym globalnym programie nauczania, który integruje teorię, badania i praktykę poprzez szereg współczesnych kursów i staży.

Dzięki temu transformującemu doświadczeniu zdobędziesz głębokie naukowe zrozumienie i rozwiniesz umiejętności badawcze, dydaktyczne i komunikacyjne potrzebne do podjęcia szeregu ról i odniesienia sukcesu w różnorodnych formalnych i nieformalnych miejscach pracy:

 • Szkoły
 • Muzea i centra nauki
 • Głoska bezdźwięczna
 • Organizacje społeczne
 • Badania i środowisko akademickie

Po co studiować ten program w Groningen?

 • Wysoce interaktywny i interdyscyplinarny globalny program nauczania
 • Utwory w edukacji i komunikacji
 • Specjalizacja komunikacyjna opiera się w dużej mierze na praktyce
 • Kontekst międzynarodowy
 • Na naszym wydziale było dwóch laureatów Nagrody Nobla: Ben Feringa (Chemia, 2016) i Frits Zernike (Fizyka)

Warunki przyjęć

Program

Oba utwory rozpoczynają się od wspólnego wyboru kursów. Prowadzisz projekt badań naukowych w ramach własnej wiedzy naukowej lub matematycznej. W trakcie kursu „Umiejętności komunikacyjne w nauce” rozwijane są umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej. „Edukacja naukowa i projektowanie komunikacji” obejmuje proces projektowania strony internetowej oraz materiałów dydaktycznych i komunikacyjnych. „Wprowadzenie do badań w edukacji naukowej i komunikacji” analizuje metody badań naukowych.

Warunki przyjęć

Dyplom holenderski

Specyficzne wymagania Więcej informacji
Minimalna wiedza Voor het volgen van de lerarenopleidingsvariant (Track Educatie) kunnen aanvullende eisen worden gesteld, te bepalen door de toelatingscommissie.
Wcześniejsza edukacja

Universitair bachelordiploma in wiskunde, informatica, kunstmatige intelligentie, natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde, biologie, farmacie, technische opleidingen, of gerelateerde dyscypliny.

De masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen jest toegankelijk voor iedereen die een bachelordiploma van een bèta-opleiding heeft behaald aan een universiteit w Nederland. Omdat er een grote diversiteit to aan zulke opleidingen zal de toelatingscommissie altijd beslissen over toelating.

In sommige gevallen kan het zijn dat je voor de educationatierichting nog extra vakken moet doen om te beschikken over voldoende (brede) kennis. Daarom jest altijd een toelatingsverzoek nodig voor de educatierichting; de toelatingscommissie beslist over welke aanvullende vakken vereist zijn.

Inne wymagania wstępne

W Principe ben je NIET toelaatbaar spotkał:

 • Een hbo-licencjat
 • 2de-graads lerarenopleiding in combinatie met een hbo-bachelor

Het schakeltraject naar de EC-master jest dan te groot. Een 1e-graads bevoegdheid (bijv. In de wiskunde) kun je dan alleen nog behalen via een hbo-master lerarenopleiding. Slechts enkele hbo-opleidingen geven wel toelating na een schakelprogramma:

 • Werktuigbouwkunde
 • Biomedisch Laboratorium Onderzoek
 • Chemie

Staat jouw opleiding niet in dit rijtje, maar denk je dat je toch een hbo-bachelordiploma hebt dat zeer bètawetenschappelijk is, neem dan contact op met de studieadviseur.

Międzynarodowy dyplom

Specyficzne wymagania Więcej informacji
Test językowy

Uwaga: nasze wymagania dotyczące biegłości językowej różnią się od innych programów na Wydziale Nauki i Inżynierii. Aby zostać przyjętym na ścieżkę edukacyjną nauczaną w języku niderlandzkim, musisz udowodnić swoją znajomość języka niderlandzkiego za pomocą testu NT2-II. Aby zostać przyjętym na tor komunikacyjny nauczany w języku angielskim, wszyscy kandydaci muszą spełnić następujące minimalne wyniki:

 • Wyniki sekcji IELTS: 7,0 za mówienie i pisanie; 6.5 do czytania i słuchania
 • Wyniki sekcji TOEFL: 25 (mówienie), 27 (pisanie), 21 (czytanie i słuchanie)
 • University of Groningen Language Centre Angielski sekcja egzaminacyjna: C1 mówienie i pisanie; B2 lub C1 do czytania i słuchania
 • Certyfikat Cambridge English CAE lub CPE: ogólny wynik co najmniej 180
Wcześniejsza edukacja Program licencjacki z matematyki, informatyki, fizyki, astronomii, chemii, biologii, farmacji, inżynierii lub dyscyplin pokrewnych. Jest to jedynie wskazanie wymaganej wiedzy podstawowej. Komisja rekrutacyjna ustala, czy konkretna zawartość tego / tych kursów spełnia wymagania wstępne programu głównego, na który aplikowałeś.

Wymagania językowe

Egzamin Minimalny wynik
CAE (Cambridge English: Advanced) C1
Ogólny zespół IELTS 7
Słuchanie IELTS 6.5
Czytanie IELTS 6.5
Pisanie IELTS 7
Mówiąc IELTS 7

Terminy składania wniosków

Rodzaj studenta Ostateczny termin Rozpocznij kurs
Holenderscy studenci 01 maja 2020 r 01 września 2020 r
Studenci z UE / EOG 01 maja 2020 r 01 września 2020 r
studenci spoza UE / EOG 01 maja 2020 r 01 września 2020 r

Czesne

Narodowość Rok Opłata Formularz programu
UE / EOG 2019-2020 2083 EUR pełny etat
UE / EOG 2019-2020 1534 EUR w niepełnym wymiarze godzin
UE / EOG 2019-2020 1534 EUR podwójny
UE / EOG 2020-2021 2143 € pełny etat

Perspektywy pracy

Możliwe firmy i organizacje to: szkoły, muzea i centra nauki, media, organizacje społeczne, badania naukowe i akademia.

Przykłady prac

 • Rzecznik w muzeum lub instytucie
 • Dziennikarz naukowy dla gazety lub firmy nadawczej
 • Nauczyciel w szkołach średnich drugiego stopnia

Badania

Instytut Edukacji Naukowej i Komunikacji

Instytut Edukacji Naukowej i Komunikacji prowadzi badania mające na celu poprawę nauczania matematyki i edukacji przyrodniczej. Projekty badawcze są realizowane w szkolnictwie średnim i uniwersyteckim.

Pracownicy ISEC prowadzą kursy z zakresu edukacji naukowej i komunikacji, między innymi w dwuletnim programie studiów magisterskich Edukacja i komunikacja w matematyce i naukach ścisłych. Ten program magisterski jest współpracą z Uniwersyteckim Centrum Nauczania i Nauczania.

ISEC pracuje nad opracowywaniem kursów i programów nauczania na Wydziale Nauki i Inżynierii we współpracy z licencjacką szkołą naukową i magisterską szkołą nauk ścisłych.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Czytaj więcej

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Pokaż mniej
Groningen , Leeuwarden + 1 Więcej Mniej