Magister inżynierii mechanicznej

Informacje ogólne

Przeczytaj więcej o tym programie na stronie internetowej uczelni

Opis programu

Stopień magistra inżyniera mechanika (ME) jest przyznawany za pomyślne wypełnienie wymagań programu studiów, który obejmuje kursy dydaktyczne oraz pracę pisemną. Teza ta jest niezależnym badaniem wyspecjalizowanych dziedzin w ogólnej dziedzinie inżynierii mechanicznej i powiązanych dyscyplin. Magister inż. stopień daje kandydatom możliwość pogłębienia wiedzy w szerokim zakresie MEEN i przyczynia się do procesu odkrywania i tworzenia wiedzy poprzez prowadzenie oryginalnych badań.

Kandydaci na ten stopień są nauczani i nadzorowani przez doświadczonych wykładowców i powinni wykazywać inicjatywę w swoim podejściu i innowacyjność w swojej pracy. Oprócz pomyślnego ukończenia programu nauczania, kandydaci przygotowują i prezentują pracę magisterską na wybranym obszarze. Badania mogą być podejmowane w kilku tematach odpowiadających obszarom zainteresowania określonym przez uniwersytet.

Cele

Cele edukacyjne (cele) mgr inż. w programie Inżynierii Mechanicznej mają powstać absolwenci, którzy:

 1. Postępuj profesjonalnie i są uznawane za liderów w wybranych dziedzinach.
 2. Wykorzystaj swoją wiedzę techniczną, aby zaspokoić potrzeby społeczeństwa w sposób krytyczny, kreatywny, etyczny i innowacyjny.
 3. Dalszy rozwój wiedzy i umiejętności poprzez kształcenie wyższe i szkoły zawodowe.

Efekty uczenia się uczniów

Studenci kończący studia magisterskie w dziedzinie inżynierii mechanicznej będą mogli:

 1. Identyfikowanie, formułowanie i rozwiązywanie zaawansowanych problemów inżynierii mechanicznej poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi i technik oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki i inżynierii.
 2. Nabycie wiedzy na temat współczesnych zagadnień z zakresu inżynierii mechanicznej.
 3. Projektuj i przeprowadzaj eksperymenty, analizuj, interpretuj dane i podejmuj decyzje.
 4. Przeprowadzać badania i dokumentować oraz bronić wyników badań.
 5. Funkcjonuj w zespołach i skutecznie komunikuj.
 6. Postępujcie w sposób profesjonalny i etyczny.

Ogólna struktura i wymagania

Magister inż. Program w inżynierii mechanicznej (MEEN) obejmuje 36 godzin kredytowych. Wymagane kredyty programu są rozdzielane w następujący sposób: 12 punktów kursów podstawowych programu (w tym 3 punkty kursów matematyki inżynierskiej), 12 punktów kursów do wyboru i 12 punktów pracy magisterskiej MEEN. Student może (ale nie musi) organizować wybór zajęć fakultatywnych i temat pracy magisterskiej zgodnie z jedną z czterech ścieżek specjalizacji:

 • Inżynieria lotnicza
 • Inżynieria biomedyczna
 • Robotyka i systemy autonomiczne
 • Kosmiczne systemy i technologia

W takich przypadkach ścieżka zostanie zapisana w transkrypcji studenta. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie mgr inż. w strukturze i wymaganiach programu studiów MEEN. Wszystkie mgr inż. w kursach programowych MEEN, z wyjątkiem Seminarium Badawczego i pracy magisterskiej, każdy posiada zdolność kredytową w wysokości trzech punktów.

Koncentracja w systemach kosmicznych i technologii:

Koncentracja zostanie odzwierciedlona w dyplomach studenckich oraz w oficjalnej transkrypcji. Celem tego programu jest wspieranie zaawansowanych obszarów badań w dziedzinie nauki i technologii kosmicznej na rzecz rozwoju krajowego programu kosmicznego ZEA oraz zapewnienie przemysłowi kosmicznemu zasobów ludzkich i infrastruktury. Oprócz wymagań kursowych wymienionych w ramach technicznych przedmiotów do wyboru koncentracji przestrzeni, praca magisterska musi obejmować wyzwania i możliwości badań naukowych w dziedzinie nauki i technologii kosmicznej, a także znaczenie dla projektowania, budowy i testowania małego satelity.

Podsumowanie mgr inż. w MEEN Stopień Struktura programu i wymagania

Kategoria Wymagane kredyty
Rdzeń programu 12
Seminarium z metod badawczych 0
Program Electives 12
MEEN Praca magisterska 12
Całkowity 36

Warunki przyjęć

 • Ukończenie studiów licencjackich w odpowiedniej dyscyplinie z minimalną łączną średnią ocen (CGPA) 3,0 z 4,0 lub równoważną (np. Wyższe wyróżnienia drugiej klasy w stylu brytyjskim, od renomowanej akredytowanej instytucji).
 • Minimalny poziom znajomości języka angielskiego w postaci:
  • Wynik iBT TOEFL (test internetowy) 91 lub równoważny, lub
  • Ogólny wynik akademicki IELTS 6,5 lub
  • Ocena angielska 1550 EmSAT.
 • Minimalna ocena ilościowa 150 w ogólnym badaniu absolwentów (GRE) jest wymagana do przyjęcia na wszystkie programy, z wyjątkiem Master of Engineering in Health, Safety and Environment Engineering oraz Master of Arts in International and Civil Security, gdzie minimalny próg nie jest ustawiony. Kandydaci do wszystkich programów powinni wypróbować wszystkie trzy sekcje GRE.
 • Co najmniej dwa rekomendacje sędziego (dostarczone przez formularz online).
 • Deklaracja celu (500-1 000 słów).
 • Wstęp na wywiad.
Ostatnia aktualizacja Kwi 2020

Informacje o uczelni

The internationally top-ranked Khalifa University is the one university in the UAE with the research and academic programs that address the entire range of strategic, scientific and industrial challen ... Czytaj więcej

The internationally top-ranked Khalifa University is the one university in the UAE with the research and academic programs that address the entire range of strategic, scientific and industrial challenges facing the UAE’s knowledge economy transformation and our rapidly evolving world. Its world-class faculty and state-of-the-art research facilities provide an unparalleled learning experience to students from the UAE and abroad. The university brings together the best in science, engineering and medicine in the UAE, to offer specialized degrees that can take promising high school graduates all the way to top-rated doctorate degree holders. Pokaż mniej