Ochrona środowiska w przemyśle metalowym

Jako pośrednie ogniwo pośrednie, mistrz w proponowanej specjalizacji zapewnia link niezbędnego celu między kształceniem licencjata i doktoranta. Przygotowywanie ofert interdyscyplinarnych i wielodyscyplinarnych absolwentów tego programu magisterskiego, wykorzystujących myślenie globalne, aby umożliwić im rozwiązywanie zadań należących do systemów przyrodniczo-ekologicznych (jakość środowiska), społecznych (jakość życia), ekonomicznych (efektywność ekonomiczna) i technologicznych (jakość procesu technologicznego). W oparciu o takie warunki wstępne uczeń nabywa konkretne umiejętności i umiejętności:

  • projektowanie ekotechnologii i ekoinstalacji, których celem jest maksymalizacja jakości środowiska i życia;
  • efektywność ekonomiczna działalności inżynieryjnej w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom przemysłowym;
  • wdrożenie zintegrowanych zasad zarządzania jakością, środowiskiem i zdrowiem.

Posiadając tytuł magistra inżynierii środowiska, absolwent ma pewność zastosowania wiedzy zdobytej bezpośrednio na rynku pracy.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 12 więcej kursów w University Politehnica of Bucharest »

Ten kurs jest Na kampusie
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrz 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrz 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa