Magister finansów

Informacje ogólne

Opis programu

Finanse to stacjonarne studia magisterskie prowadzone w języku angielskim. Program Master in Finance jest prowadzony zgodnie ze światowymi standardami finansowymi i jest przeznaczony dla studentów, którzy chcą odkryć świat finansów. Oprócz przedmiotów podstawowych, takich jak zarządzanie strategiczne, analiza instrumentów finansowych, zaawansowane finanse przedsiębiorstw, zarządzanie portfelem, zarządzanie ryzykiem w programie znajdują się kursy z zakresu zaawansowanej sprawozdawczości finansowej, opodatkowania, analizy finansowych szeregów czasowych, regulacji rynku finansowego, oraz eksploracja finansowych baz danych.

W toku studiów studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także kwalifikacje umożliwiające karierę w przedsiębiorstwie i na rynku finansowym. Program jest zaawansowany, dzięki czemu studenci z łatwością znajdują programy stażowe w trakcie studiów i zatrudnienia po ich ukończeniu. Program jest wybierany przez studentów zagranicznych. Kursy prowadzone są zarówno przez polskich, jak i zagranicznych profesorów i wykładowców.

137499_137470_WUEB-14.jpg Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "}" />

Profile uczniów

Absolwent studiów magisterskich na kierunku finanse posiada bardzo zaawansowaną wiedzę zawodową z zakresu finansów (w tym rachunkowości i sprawozdawczości finansowej), zarządzania ryzykiem finansowym oraz podejmowania decyzji finansowych. Wie, jak instytucje finansowe (w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne), firmy i instytucje publiczne podejmują zaawansowane decyzje finansowe.

Potrafi analizować złożone procesy i podmioty gospodarcze i finansowe na poziomie makroekonomicznym i mikroekonomicznym. Potrafi dogłębnie przeanalizować kondycję finansową firmy i gospodarstwa domowego. Rozumie przyczyny, skutki i zależności procesów ekonomiczno-finansowych w gospodarce rynkowej. Posiada zaawansowaną wiedzę o procesach zachodzących na światowych rynkach finansowych. Potrafi identyfikować, mierzyć i zarządzać ryzykiem w instytucji finansowej, firmie, instytucji publicznej i gospodarstwie domowym. Potrafi analizować dane z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji i metod ilościowych.

Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz potrafi porozumiewać się na profesjonalnym poziomie specjalistycznym z zakresu finansów. Po ukończeniu programu może zdać egzamin CFA, egzaminy CIMA oraz egzaminy ACCA. Jest przygotowany do pracy na najwyższych stanowiskach w instytucjach finansowych, działach finansowych firm, a także w firmach międzynarodowych, w tym za granicą. Potrafi prowadzić działalność doradczą. Rozumie potrzebę dokształcania się. Jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Perspektywy rozwoju kariery

 • Doradca finansowy.
 • Menedżer finansowy.
 • Dyrektor finansowy.
 • Dyrektor ryzyka.
 • Specjalista bankowy.
 • Rzeczoznawca majątkowy.
 • Analityk finansowy.

137500_137472_WUEB-02.jpgWroclaw University of Economics and Business"}" />

Harmonogram

Zapisy trwają od 1 czerwca 2020 do 16 sierpnia 2020.

W tym terminie kandydaci zobowiązani są do:

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym.
 2. Wpłać wpisowe 85 zł na indywidualne konto bankowe wskazane w systemie rekrutacyjnym (IRK).
 3. Wypełnij formularz danymi, pobierz zdjęcia, wybierz program studiów, załącz wymagane dokumenty.
 4. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji dokumentu - wpłać czesne za pierwszy semestr studiów na specjalne konto wskazane przez Komisję Rekrutacyjną.
 5. Dostarcz wszystkie dokumenty wraz z kserokopiami i tłumaczeniami przysięgłymi na język polski do Komisji Rekrutacyjnej. Termin upływa 28 września 2020 r. O godzinie 15:00. Ważny jest termin dostarczenia dokumentów, a nie data wysyłki.

Uwaga: dokumenty należy dostarczyć pocztą lub przesyłką kurierską.

Nie wysyłaj dokumentów przed decyzją Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia.

Prowadzący kurs

Profesor Katarzyna Kuziak

email: katarzyna.kuziak@ue.wroc.pl

Ostatnia aktualizacja Lip 2020

Informacje o uczelni

The Wroclaw University of Economics and Business is ranked among the top economic schools of higher education in Poland, and an important center of science and research. Its activities are aimed at ma ... Czytaj więcej

The Wroclaw University of Economics and Business is ranked among the top economic schools of higher education in Poland, and an important center of science and research. Its activities are aimed at maintaining and strengthening the position of the university on regional, national, and international levels, improving competitive advantage, and shaping its image of a modern institution, open and friendly to its employees, students, and the environment. Pokaż mniej