Magister filozofii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej - doświadczenie i myśl

Informacje ogólne

Opis programu

UKSW

Ogólny pomysł i zaproszenie

ZAPROSZENIE

Zapraszamy do wyboru naszego programu studiów podyplomowych: "Filozofia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej - doświadczenie i myśl" (PCE-CE). Program ten kierujemy do zagranicznych studentów z całego świata (a także z Polski), którzy chcą realizować swój dyplom magisterski w naszym kraju, zapoznać się z jego historią i kulturą, poznać nowych przyjaciół i wyruszyć w interesującą egzystencjalną i intelektualną przygodę .

POMYSŁ

Czym jest "Filozofia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej - doświadczenie i myśl"?

Jeden z programów studiów magisterskich z filozofii w Instytucie Filozofii Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - skierowany do wszystkich absolwentów zainteresowanych poznaniem dziedzictwa filozoficzno-kulturowego Europy Środkowej i Wschodniej. Studia dają możliwość zapoznania się z doświadczeniami i myślami mieszkańców tego regionu, a także zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych tematycznie z filozofią i kulturą Europy Środkowej i Wschodniej.

 • Program prowadzi do magistra filozofii.
 • Wszystkie wykłady i zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Co jest wyjątkowe w naszym programie?

 • Unikalną cechą programu będzie prezentacja roli procesów, które przez wiele stuleci ukształtowały tożsamość i kulturę Europy Środkowej i Wschodniej. Nauczycielami będą filozofowie i inni naukowcy reprezentujący kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polska, Słowacja, Chorwacja, Czechy i Węgry.
 • Program obejmuje liczne wizyty w różnych ośrodkach kulturalnych (muzeach, wystawach itp.) W Warszawie.
 • Zajęcia odbywają się częściowo na miejscu, a częściowo za pośrednictwem e-learningu.
 • Niektóre stypendia są dostępne na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla kandydatów z zagranicy, którzy jako pierwsi zostali włączeni do programu.
 • Niektóre zajęcia będą obejmować wykorzystanie technik multimedialnych, a także wyposażenie studia radiowego - siedziby filozoficznej stacji radiowej "Sed Contra".
 • Program jest certyfikowany przez Polską Komisję Akredytacyjną i posiada certyfikat "Studies of the Future" przyznawany przez Fundację Rozwoju Szkolnictwa i Szkolnictwa Wyższego.

Co oferujemy?

 • Krótkie okresy obowiązkowego pobytu na miejscu: 9-12 tygodni w semestrze.
 • Ciekawe zajęcia i wykładowcy z wielu krajów.
 • Wygodne warunki pobytu.
 • Stypendia dla osób, które zarejestrują się szybko i zostaną przyjęte.
 • Pomoc lekarska podczas studiów.

Kiedy zaczynamy?

Rzeczywista rejestracja na rok akademicki 2019/2020: 20. maja - 15 września 2019 r.

Więcej zobacz: www.filozofia. UKSW .edu.pl / node / 288

Program PCE-CE

12

E = Egzamin GC = Zaliczony kredyt

 1. Konkretne tematy będą proponowane co roku / semestrze
 2. Dwa różne wykłady monograficzne
 3. Działania obejmujące wizyty w różnych ośrodkach kulturalnych (muzea, wystawy, zabytki itp.)
 4. Czytanie, analiza i dyskusja wybranych tekstów filozoficznych
 5. Seminarium na temat proponowanego tematu
 6. Seminarium magisterskie
 7. Seminarium magisterskie 4 godziny indywidualnych konsultacji przed egzaminem magisterskim
 8. Inne przedmioty do wyboru z ogólnych wykładów / zajęć oferowanych na uniwersytecie

PRZYKŁADOWE KURSY:

 • The Radiance of Vienna: Filozofia, literatura i sztuka w Wiedniu na początku alt = "XX wiek
 • Polska filozofia logiczna Boga
 • Filozofia środowiskowa w Europie Środkowo-Wschodniej - kluczowi aktorzy
 • Polskie osiągnięcia w nowoczesnej logice arystotelesowskiej
 • Reżimy totalitarne w krajach Europy Środkowej w alt = "XX wiek
 • Współczesne wyzwania bioetyczne w krajach Europy Środkowej
 • Ruch ekologiczny w Europie Środkowej i Wschodniej (wartości, pomysły, działania)
 • Nauka i religia - problemy historyczne i współczesne
Ostatnia aktualizacja Czerwiec 2019

Informacje o uczelni

O NASZEJ UNIWERSYTECIE (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw ( UKSW ) powstał 3 września 1999 r. Uniwersytet powstał na bazie dawnej Akademii Teolo... Czytaj więcej