UKSW

Ogólny pomysł i zaproszenie

ZAPROSZENIE

Zapraszamy do wyboru naszego programu studiów podyplomowych: "Filozofia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej - doświadczenie i myśl" (PCE-CE). Program ten kierujemy do zagranicznych studentów z całego świata (a także z Polski), którzy chcą realizować swój dyplom magisterski w naszym kraju, zapoznać się z jego historią i kulturą, poznać nowych przyjaciół i wyruszyć w interesującą egzystencjalną i intelektualną przygodę .

POMYSŁ

Czym jest "Filozofia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej - doświadczenie i myśl"?

Jeden z programów studiów magisterskich z filozofii w Instytucie Filozofii Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - skierowany do wszystkich absolwentów zainteresowanych poznaniem dziedzictwa filozoficzno-kulturowego Europy Środkowej i Wschodniej. Studia dają możliwość zapoznania się z doświadczeniami i myślami mieszkańców tego regionu, a także zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych tematycznie z filozofią i kulturą Europy Środkowej i Wschodniej.

 • Program prowadzi do magistra filozofii.
 • Wszystkie wykłady i zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Co jest wyjątkowe w naszym programie?

 • Unikalną cechą programu będzie prezentacja roli procesów, które przez wiele stuleci ukształtowały tożsamość i kulturę Europy Środkowej i Wschodniej. Nauczycielami będą filozofowie i inni naukowcy reprezentujący kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polska, Słowacja, Chorwacja, Czechy i Węgry.
 • Program obejmuje liczne wizyty w różnych ośrodkach kulturalnych (muzeach, wystawach itp.) W Warszawie.
 • Zajęcia odbywają się częściowo na miejscu, a częściowo za pośrednictwem e-learningu.
 • Niektóre stypendia są dostępne na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla kandydatów z zagranicy, którzy jako pierwsi zostali włączeni do programu.
 • Niektóre zajęcia będą obejmować wykorzystanie technik multimedialnych, a także wyposażenie studia radiowego - siedziby filozoficznej stacji radiowej "Sed Contra".
 • Program jest certyfikowany przez Polską Komisję Akredytacyjną i posiada certyfikat "Studies of the Future" przyznawany przez Fundację Rozwoju Szkolnictwa i Szkolnictwa Wyższego.

Co oferujemy?

 • Krótkie okresy obowiązkowego pobytu na miejscu: 9-12 tygodni w semestrze.
 • Ciekawe zajęcia i wykładowcy z wielu krajów.
 • Wygodne warunki pobytu.
 • Stypendia dla osób, które zarejestrują się szybko i zostaną przyjęte.
 • Pomoc lekarska podczas studiów.

Kiedy zaczynamy?

Rzeczywista rejestracja na rok akademicki 2019/2020: 20. maja - 15 września 2019 r.

Więcej zobacz: www.filozofia. UKSW .edu.pl / node / 288

Program PCE-CE

12

E = Egzamin GC = Zaliczony kredyt

 1. Konkretne tematy będą proponowane co roku / semestrze
 2. Dwa różne wykłady monograficzne
 3. Działania obejmujące wizyty w różnych ośrodkach kulturalnych (muzea, wystawy, zabytki itp.)
 4. Czytanie, analiza i dyskusja wybranych tekstów filozoficznych
 5. Seminarium na temat proponowanego tematu
 6. Seminarium magisterskie
 7. Seminarium magisterskie 4 godziny indywidualnych konsultacji przed egzaminem magisterskim
 8. Inne przedmioty do wyboru z ogólnych wykładów / zajęć oferowanych na uniwersytecie

PRZYKŁADOWE KURSY:

 • The Radiance of Vienna: Filozofia, literatura i sztuka w Wiedniu na początku alt = "XX wiek
 • Polska filozofia logiczna Boga
 • Filozofia środowiskowa w Europie Środkowo-Wschodniej - kluczowi aktorzy
 • Polskie osiągnięcia w nowoczesnej logice arystotelesowskiej
 • Reżimy totalitarne w krajach Europy Środkowej w alt = "XX wiek
 • Współczesne wyzwania bioetyczne w krajach Europy Środkowej
 • Ruch ekologiczny w Europie Środkowej i Wschodniej (wartości, pomysły, działania)
 • Nauka i religia - problemy historyczne i współczesne
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw »

Ostatnia aktualizacja June 15, 2019
Ten kurs jest Na kampusie, Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Paź 2019
Duration
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
1,200 EUR
(za każdy rok studiów) / Dla obywateli UE - bezpłatnie
Deadline
Sie 15, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Data końcowa
Lipiec 2021
Termin nadsyłania zgłoszeń
Sie 15, 2019

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Sie 15, 2019
Data końcowa
Lipiec 2021