Magister ekonomii środowiska i urbanistyki

Informacje ogólne

Opis programu

W ramach Programu Interdyscyplinarnego Studium Ekonomiki Środowiska i Urbanistyki, połączysz analizy ekonomiczne z narzędziami profesjonalnego planisty, aby podejść do rzeczywistych wyzwań środowiskowych, przed którymi stoją miasta i planiści miejscy.

Miasta stoją dziś przed poważnymi wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak zrównoważony rozwój, zmiana klimatu, efektywność energetyczna, transport, użytkowanie gruntów i rozrastanie się. Aby być orędownikiem kwestii środowiskowych, musisz posiadać umiejętności ilościowe i danych, aby móc skutecznie oceniać istniejące i przyszłe programy i polityki. W ramach tego wspólnego programu studiów opracujesz zestaw umiejętności ilościowych i analitycznych wraz z profesjonalnymi dokumentami planistycznymi, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom środowiskowym i miejskim.

Cele

Celem interdyscyplinarnego programu studiów w zakresie ekonomii środowiska i urbanistyki jest zapewnienie studentom zainteresowanym opracowaniem interdyscyplinarnych rozwiązań współczesnych wyzwań środowiskowych, zarówno z punktu widzenia profesjonalnego planisty miejskiego, jak i szkolenia i nastawienia ekonomisty. Jako absolwent tego programu będziesz miał większe szanse na rynku pracy, zarówno jako profesjonalny urbanista, jak i ekonomista.

Jaki jest wspólny stopień?

Wspólny stopień składa się z jednego stopnia magistra przyznawanego przez dwa wydziały magisterskie. Stopień łączy kursy na Wydziale Ekonomii z tymi z Wydziału Polityki i Planowania Urbanistycznego i Środowiskowego (UEP), aby zapewnić studentom narzędzia do zrozumienia i analizy tej szerokiej perspektywy ekonomii środowiska i planowania urbanistycznego.

Program

Ten wspólny stopień składa się z jednego stopnia magistra przyznawanego przez dwa wydziały magisterskie, gdy student spełnia podstawowe wymagania mistrzowskie obu działów. Ten program trwa dwa lata lub ukończenie 14 punktów.

Wymagania ekonomiczne

Wymagania ekonomiczne składają się z czterech wymaganych kursów i dwóch przedmiotów do wyboru z listy zatwierdzonych kursów. Kursy podstawowe dostarczają narzędzi w statystyce, ekonometrii i teorii mikroekonomicznej, które można zastosować do wielu różnych problemów. Zajęcia fakultatywne stanowią wprowadzenie do korzystania z tych narzędzi w poszczególnych dziedzinach ekonomii.

Wymagania UEP

Wymogi UEP składają się z trzema wymaganymi kursami, czterema przedmiotami do wyboru, stażem niekredytowym oraz egzaminem dyplomowym lub zwieńczeniem. Wybór zajęć do wyboru, stażu i pracy magisterskiej lub zwieńczenia zależy od zainteresowań ucznia i zostanie wybrany w porozumieniu z jego doradcą.

Wymagania dotyczące pracy dyplomowej / Capstone

Ten program wymaga ukończenia pracy dyplomowej lub projektu zwieńczenia. Teza wymaga, aby uczniowie przeprowadzili projekt badawczy, który wykorzystuje wiedzę i umiejętności, które rozwinęli w trakcie studiów, podczas gdy zwieńczenie reprezentuje format egzaminu, który sprawdza uczniów w ich wiedzy w wybranych obszarach tematycznych. W celu uzyskania dodatkowych szczegółów na temat wymagań dotyczących zwieńczenia / tezy, proszę skonsultować się z biurem UEP.

Wymagania aplikacyjne

  • Opłata za zgłoszenie
  • Wznów / CV
  • Oświadczenie osobiste
    • Zainteresuj się programami interdyscyplinarnymi
  • Oficjalne wyniki GRE
  • Wyniki GRE nie są wymagane dla obecnych studentów Tufts.
  • Oficjalny TOEFL lub IELTS, jeśli dotyczy
  • Transkrypcje
  • Trzy listy rekomendacji
Ostatnia aktualizacja Maj 2019

Informacje o uczelni

Graduate programs at Tufts University's Graduate School of Arts combine the atmosphere of a liberal arts college with the state-of-the-art technological resources of a research institution. World-clas ... Czytaj więcej

Graduate programs at Tufts University's Graduate School of Arts combine the atmosphere of a liberal arts college with the state-of-the-art technological resources of a research institution. World-class researchers, personal mentoring, collaborative laboratory facilities, and industry partnerships equip Tufts students with the skills to excel in their chosen specialties and pursue their careers with passion and commitment. Pokaż mniej