Przeczytaj oficjalny opis

Przegląd

Administracja publiczna jest sercem naszych systemów politycznych, a wyniki polityki są kluczowym sposobem, w jaki angażujemy się w otoczenie społeczne i polityczne. Coraz częściej charakteryzuje się otwartymi sieciami, decentralizacją decyzyjną oraz siecią interesariuszy publicznych, prywatnych i społeczeństwa obywatelskiego, którzy starają się wpływać na kierunek polityki publicznej. Analizowane są kluczowe obszary zdrowia, opieki społecznej, etyki, handlu, pomocy i zarządzania klęskami żywiołowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dramatycznych i innowacyjnych zmian usług publicznych w Wielkiej Brytanii i szerszym kontekście międzynarodowym. Ten kurs zapewnia wgląd w transfer polityki między państwami w społeczności międzynarodowej i kształtowanie ram organizacji międzynarodowych, a także biorąc pod uwagę historyczne i kulturowe powody, dla których istnieją znaczne różnice w trajektoriach politycznych, zarządzaniu usługami publicznymi i świadczeniu usług.

Cechy i zalety kursu

  • Możliwość cross-campus współpracy z międzynarodowymi uczelniami partnerskimi
  • Możliwość wzięcia udziału w umowie z organizacją partnerów publicznych w regionie
  • Aby zaangażować się w mieszankę tradycyjnych i mieszanych środowisk edukacyjnych
  • Możliwość rozwijania szerokiego zakresu umiejętności analitycznych, prezentacji i innych umiejętności zawodowych

Szczegóły kursu

Ten kurs zapewnia wgląd w transfer polityki pomiędzy państwami w społeczności międzynarodowej i kształtowanie ram organizacji międzynarodowych, a także biorąc pod uwagę historyczne i kulturowe powody, dla których pozostaje znacząca różnica w trajektoriach politycznych, zarządzaniu usługami publicznymi i świadczeniu usług.

Typowe jednostki studiów mogą obejmować

Będziesz uczyć się następujących podstawowych jednostek i mieć możliwość wyboru kolejnych jednostek z szeregu opcji:

  • Proces tworzenia polityki i porównawcza polityka publiczna
  • Etyka i standardy w życiu publicznym
  • Metody badań społecznych
  • Rozprawa

Wymagania wstępne

Zazwyczaj będziesz mieć przynajmniej drugą najwyższą klasę licencjacką z Wielkiej Brytanii (lub międzynarodowy odpowiednik) w odpowiednim temacie lub równoważne kwalifikacje akademickie. Jeśli masz inne doświadczenie, możesz zostać przyjęty, jeśli masz udokumentowane doświadczenie w danej dziedzinie.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 44 więcej kursów w Manchester Metropolitan University »

Ostatnia aktualizacja June 9, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
1 - 2 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
8,500 GBP
Studenci z Wielkiej Brytanii i UE: opłata w pełnym wymiarze godzin: 8 500 GBP rocznie. Opłata za część etatu: 945 £ za 20 kredytów rocznie. Uczniowie spoza UE oraz studenci z Channel Island: opłata za cały pobyt: 14.500 £ rocznie. Opłata za część etatu: 1
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa