PREZENTACJA

Master in Business Economics to międzynarodowy program oferowany w języku angielskim. Jest odpowiedni dla licencjatów w dziedzinie ekonomii, zarządzania i inżynierii z ambicjami bycia najlepszym profesjonalistą organizacji.

Program ma na celu przyszłych specjalistów zdobycie zaawansowanej i przekrojowej wiedzy w zakresie ekonomii i zarządzania oraz rozwijanie umiejętności analitycznych i miękkich, które umożliwiają im wspieranie organizacji w procesach decyzyjnych, innowacyjnych i strategicznych. Przygotowuje przyszłych specjalistów do pracy w zespołach multidyscyplinarnych i międzynarodowych oraz zajmuje się złożonymi problemami, z krytycznym poglądem oraz zdolnościami analitycznymi i innowacyjnymi.

Przybliżenie Mistrza jest postrzegane jako szansa na zbliżanie się do organizacji. Praktyki i projekty są ukierunkowane na odpowiedzi na pytania badawcze będące przedmiotem zainteresowania i / lub rozwiązywanie konkretnych problemów organizacji.

Master in Business Economics oferuje wymianę doświadczeń międzynarodowych z rozległą siecią uczelni wyższych na świecie, z którą Católica Porto Business School ma partnerstwa. Zapewnia również dostęp do wszystkich ścieżek Double Degree z Lancaster University Management School.

WPŁYW KARIERY

Master in Business Economics jest odpowiedni dla osób zainteresowanych karierą zawodową jako doradcy i menedżerowie organizacji: prywatnego, publicznego lub trzeciego sektora; małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm; krajowym lub międzynarodowym; działających na obszarach miejskich i wiejskich. Dzięki ogromnej sieci organizacji, z którymi Católica Porto Business School ma partnerstwa, wiele staży odbywa się w kraju i za granicą. Praktyki mogą być przejściem do pracy po ukończeniu studiów.

Program jest również odpowiedni dla osób zainteresowanych realizacją międzynarodowych studiów doktoranckich z dziedziny ekonomii lub zarządzania w renomowanych uczelniach. Czasami Magister Przybicie Ostateczne ewoluuje do publikacji opublikowanej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym z recenzją i indeksacją.

STRUKTURA

HARMONOGRAM

Jak w większości programów magisterskich, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od 18:30 do 21:30, aw sobotę od 21:00 do 13:00. Kalendarz kalendarzowy wszystkich klas jest ogłaszany studentom na początku każdego semestru.

W przypadku kursów prowadzonych przez zaproszonych profesorów koncentracja zajęć może nastąpić w ciągu zaledwie kilku dni, ale przy bardziej intensywnym harmonogramie. W tych okolicznościach zajęcia będą zaplanowane z wyprzedzeniem, co pozwoli na podjęcie niezbędnych działań.

PRZEPISY WSTĘPNE

Szkoła Masters w Católica Porto Business School ma pełny etat.

JĘZYK

Angielski.

MIEJSCE SPOTKANIA

Wykłady Magisterów Católica Porto Business School odbywają się w Católica Foz w Porto.

APLIKACJE

WYMAGANIA WSTĘPNE

Absolwenci z różnych dziedzin nauki mogą odnosić się do Masters of Católica Porto Business School.

Proces składania wniosków na Masters of Católica Porto Business School musi zawierać elementy dostarczające dowodów akademickich i naukowych kompetencji kandydatów, a także znajomości języka angielskiego. Test GMAT jest oceniany w procesie selekcji w celu oceny umiejętności akademickich i naukowych

Kandydaci zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów:

 • Program nauczania akademickiego i naukowego
 • Klasyfikacja studiów
 • Doświadczenie zawodowe lub badania

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKŁADU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kandydaci muszą posiadać oficjalne świadectwo znajomości języka angielskiego odpowiadające poziomowi B2 Europejskiej Rady Odniesienia dla Języków Rady Europy (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp) lub równorzędne kwalifikacja (Cambridge FCE, Cambridge Michigan ECCE i ECPE, TOEFL, IELTS.
Równoważność do poziomu B2 wymaga klasyfikacji wyższej lub równej 85 (skala 0-120) w przypadku internetowego egzaminu TOEFL i większego lub równego 170 (skali 0-300) w przypadku komputerowego egzaminu TOEFL.
Równoważność do poziomu B2 wymaga klasyfikacji większej lub równej 7 (skali 0-9) w przypadku IELTS.

ZASTOSOWANIA - 2017/18

Aplikacje dla Magisterów Católica Porto Business School są na bieżąco otwarte.

Kierunek Programu spotyka się trzy razy do roku w celu oceny wniosków: marzec, lipiec i wrzesień. Po tym spotkaniu kandydaci zostaną poinformowani o decyzji i następnych krokach.

Okrągły Termin składania wniosków Okres oceny Wyniki*
1-ty 15 marca 16-29 marca 30 marca
2-ty 27 czerwca 28 czerwca do 15 lipca 16 lipca
3-te 13 września 14 do 20 września 21 września

* Jeśli wnioskodawcy zgłoszą wniosek przed upływem terminu, oferta może zostać złożona niezwłocznie po.

DOKUMENTACJA DLA PROCESU APLIKACJI

 • Forma Aplikacji
 • Kopia dokumentu tożsamości / paszportu lub przedłożenie formularza danych identyfikacyjnych
 • Jedna fotografia
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Szczegółowe * Certyfikat kwalifikacji (oryginał lub poświadczona kopia)
 • Oficjalny dyplom języka angielskiego, oficjalny poziom B2 Wspólnego Europejskiego Ramy Odniesienia do Języków Rady Europy lub równoważny dyplom (TOEFL, IELTS, FCE ou CAE).
 • Komplementarne elementy oceny (np. GMAT ...)
* Certyfikaty muszą określać kursy, ich ocenę i ECTS, a także ocenę końcową kursu. Jeśli nie ukończyłeś studiów, musisz przedstawić zaświadczenie z podjętych kursów, ich ocenę i ECTS oraz aktualną średnią.
Uwagi:
 • Wnioskodawcy posiadający dyplom ukończenia studiów w obcym kraju muszą przedstawić zaświadczenie o kwalifikacjach: a) legalne przez portugalski urząd dyplomatyczny lub konsularny, lub b) z haskim apostillem wydanym przez właściwy organ państwa wydającego, jeśli państwo to przystąpiło do konwencji Zniesienie wymogu legalizacji dla zagranicznych aktów prawnych (Konferencja Haska).
 • Gdy dokumenty są pisane w języku obcym innym niż hiszpański, angielski lub francuski, wymagane jest tłumaczenie, które w przypadku świadectwa kwalifikacji muszą być złożone zgodnie z prawem notarialnym.

PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW

Wnioski można składać wypełniając formularz wniosku online.

Oryginalne dokumenty powinny zostać przedstawione przed datą rejestracji.

Opłaty

PROGRAM FULL-TIME

 • Złożenie wniosku: bezpłatne
 • Akceptacja i rejestracja w Masters: 610 €. Opłata ta nie zostanie zwrócona w przypadku, gdy uczniowie anulują swoją rejestrację.
 • Opłaty wynoszą 8,266 euro za kompletnego kapitana. Płatne w ratach miesięcznych w wysokości 50 funtów.

Uwaga: wartości te są obliczane według opłat ustalonych na rok akademicki 2016/17

SCHEMATY MERIT

Zarząd Szkoły Handlowej Católica Porto postanowił stworzyć zbiór Stypendiów w celu zasłużenia zasługom studentów, których zasługuje na to osiągnięcia naukowe. Obejmują one całkowite zwolnienie z opłat za naukę do maksymalnie 36 ECTS w semestrze, a także z opłat wpisowych i czesnego.

Kandydaci są uprawnieni do otrzymania stypendium, jeśli mają średnią średnią co najmniej 16/20 punktów z uniwersytetu portugalskiego lub wynik GMAT co najmniej 650 punktów.

Stypendium zasług może być odnowione w każdym semestrze. Kryteria uprawniające do przyznania stypendium w II i III semestrze są następujące:

 • Zakończenie minimum 30 ECTS w semestrze, bez awarii w normalnym lub resitowym okresie oceny.
 • Średnia ważona ocen uzyskanych we wszystkich przedmiotach zakończonych w poprzednim semestrze do przyznania stypendium równego lub wyższego niż 16/20 wartości.

SCHOLARSKIE SPOŁECZNE

Istnieją stypendia socjalne w celu uiszczenia opłat: stypendia Dyrekcji Generalnej ds. Szkolnictwa Wyższego i stypendiów socjalnych Katolickiego Uniwersytetu w Portugalii.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz odwiedzić Obszar Studentów i Pracowników.

Program prowadzony przez:
 • Język angielski

Zobacz 3 więcej kursów w Catolica Porto Business School »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
3 semestry
W pełnym wymiarze godzin
Cena
8,256 EUR
Opłaty wynoszą 2.580 euro w semestrze, płatne w pięciu ratach miesięcznych.
Wg lokalizacji
Wg daty